Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O Allah ki; gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yarattı. Sonra arşa isteva etti. Sizin O'ndan başka veliniz ve şefaatçiniz yoktur. Hala öğüt almaz mısınız?

اَللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِۜ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِه۪ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَف۪يعٍۜ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ
Allahullezi halakas semavati vel arda ve ma beynehuma fi sitteti eyyamin summesteva alel arş, ma lekum min dunihi min veliyyin ve la şefii, e fe la tetezekkerun.
#kelimeanlamkök
1allahuAllah
2lleziki
3halekayarattıخلق
4s-semavatigökleriسمو
5vel'erdeve yeriارض
6ve mave
7beynehumabunlar arasındakileriبين
8fi
9sittetialtıستت
10eyyamingündeيوم
11summesonra
12stevaistiva ettiسوي
13alaüzerine
14l-arşiArşعرش
15mayoktur
16lekumsizin
17min
18dunihiO'ndan başkaدون
19minhiçbir
20veliyyindostunuzولي
21ve lave yoktur
22şefiinşefa'atçinizشفع
23efela
24tetezekkerunedüşünüp öğüt almıyor musunuz?ذكر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde/evrede/dönemde yaratan, sonra arşı hakimiyeti altına alandır. O'ndan başka ne bir dost ne de bir şefaatçiniz vardır. Düşünüp ders almıyor musunuz?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde (dönemde) yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır.* Sizin için O'ndan başka hiçbir dost ve şefaatçi yoktur. (Hâlâ gerçeği) hatırlamıyor musunuz?

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yaratan ve sonra tüm otoriteyi kurandır. Sizin için O'ndan ayrı bir veli (sahip) ve şefaatçi (aracı) yoktur. Öğütten anlamaz mısınız?

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O Allah ki; gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde* yarattı. Sonra arşa isteva etti.* Sizin O'ndan başka veliniz* ve şefaatçiniz yoktur. Hala öğüt almaz mısınız?

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratan sonra da Arşa(yönetimi) geçen Allahtır. O'ndan başka bir dostunuz ve destekçiniz yoktur. Bilginizi kullanmaz mısınız

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, gökleri, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmıştır. Sonra, egemen bir erk oluşturmuştur. O'ndan başka bir de ayrıca, ne bir dost ne de bir ara bulucu yoktur. Yine de düşünmüyor musunuz?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri altı aşamada yaratan, sonra da hükümranlık makamına kurulan Allah'tır; (hesap günü) sizi O'ndan koruyacak ne bir dost ne de bir kayırıcı bulamazsınız: peki, hala ders almayacak mısınız?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'tır ki gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış, sonra arş üzerinde egemenlik kurmuştur. O'nun dışındakilerden size ne bir dost vardır ne de bir şefaatçı. Hala düşünüp ibret almayacak mısınız?

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah; gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları altı günde yarattı, sonra arşa istiva etti. Sizin O'nun dışında bir yardımcınız ve şefaatçiniz yoktur. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah O'dur ki, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış, sonra Arş üzerine hükümranlığını kurmuştur. Sizin için O'ndan başka ne bir sahibiniz, ne de bir şefaatçiniz vardır. Artık düşünmez misiniz?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah'tır gökleri ve yeri ve ikisinin arasında bulunan her şeyi altı devrede yaratan ve sonra Kudret ve Hakimiyet Tahtı'na oturan; (Hesap Günü) ne sizi O'ndan koruyacak, ne de size şefaat edecek birini bulamazsınız; hala düşünüp ders almaz mısınız?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan sonra da Arş'a kurulandır. Sizin için O'ndan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, o ki Gökleri ve Yeri altı günde yaratmış, sonra Arş üzerine istiva buyurmuştur, sizin için ondan başka ne bir veliy vardır, ne bir şefi', artık düşünmez misiniz?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O (Allah) ki gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları altı günde yarattı; sonra Arş'a istiva etti. Sizin, O'ndan başka bir dostunuz, şefa'atçiniz yoktur. Düşünüp öğüt almıyor musunuz?

 • Gültekin Onan

  Tanrı, gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları altı günde yarattı; sonra arşa istiva etti. Sizin O'nun dışında bir yardımcınız ve şefaatçiniz yoktur. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah, gökleri ve yeri ve bunların arasında olan şeyleri altı günde yaratan, sonra hükmü arşı istila edendir. Sizin Ondan başka hiçbir yariniz ve (azabınızı giderecek) hiçbir yardımcınız yokdur. Artık iyice düşünmez misiniz?

 • İbni Kesir

  Allah, O'dur ki; gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratmış, sonra Arş'a hükmetmiştir. Sizin O'ndan başka bir dostunuz ve şefaatçınız yoktur. Hala düşünmüyor musunuz?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, gökleri ve yeri altı günde, yaratmış. Sonra da hakimiyeti altına almıştır. Sizin O'ndan başka bir veliniz de şefaatçiniz de yoktur. Hala düşünmüyor musunuz?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah o hak mabuddur ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları altı günde yaratmış, sonra da arşına kurulmuş mutlak hükümrandır. Sizin O'ndan başka ne haminiz, ne şefaatçiniz yoktur. Hala gereğince düşünmez misiniz?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah, O ki, semalar (gökler veya nefs mertebeleri olan bilinç düzeyleri) ve arzı (yeryüzü veya beden - beyin) ve ikisi arasında olanları altı aşamada - süreçte (insan itibarıyla 6 aşama: 1. sperm/yumurta, 2. döllenme (zigot), 3. geometrik hücre çoğalması, 4. hücre farklılaşması, 5. organların oluşması, 6. farklılaşan organların işlevlenmesi - şuur ve duyuların oluşması. A. H. ) yarattı, sonra Arş'a istiva etti (Esma özellikleriyle fiiller aleminde tedbirata başladı).. . Sizin O'ndan başka ne bir Veliyy'niz ve ne de bir şefaat ediciniz vardır. . . Hala bunu düşünüp, değerlendirmiyor musunuz? (Bu ayeti iki yönlü düşünmek gerek kanaatimce. İnsanın dış dünyası ve İnsanın varlığı olarak. A. H. )

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yaratan ve sonra tüm otoriteyi kurandır. Sizin için O'ndan ayrı bir veli (sahip) ve şefaatçı (aracı) yoktur. Öğütten anlamaz mısınız?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O Allah ki; gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde* yarattı. Sonra arşa istiva etti.* Sizin O'ndan başka veliniz* ve şefaatçiniz yoktur. Hala öğüt almaz mısınız?

 • Progressive Muslims

  God is the One who created the heavens and the Earth, and everything between them in six days, then He settled to the Throne. You do not have beside Him any Lord, nor intercessor. Will you not then remember

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  God is He who created the heavens and the earth and what is between them in six days, then established Himself upon the Throne. You have not, besides Him, any ally or intercessor. Will you then not take heed!

 • Aisha Bewley

  Allah is He who created the heavens and the earth and everything between them in six days and then established Himself firmly upon the Throne. You have no protector or intercessor apart from Him. So will you not pay heed?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD is the One who created the heavens and the earth, and everything between them in six days, then assumed all authority. You have none beside Him as Lord, nor do you have an intercessor. Would you not take heed?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  God is the One who has created the heavens and the earth, and what is between them in six days, then He settled upon the Throne. You do not have besides Him any Lord, nor intercessor. Will you not then remember?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God is the One who created the heavens and the earth, and everything between them in six days, then He settled to the Throne. You do not have beside Him any Lord, nor intercessor. Will you not then remember?