Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kafirler alayımsı bir şekilde: "Çürüyüp, lime lime parçalandığınız zaman, sizin yeniden dirileceğinizi haber veren bir adamı size gösterelim mi?" dediler.

وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍۙ اِنَّكُمْ لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍۚ
Ve kalellezine keferu hel nedullukum ala raculin yunebbiukum iza muzzıktum kulle mumezzekın innekum le fi halkın cedid.
#kelimeanlamkök
1vekaleve dediler kiقول
2ellezinekimseler
3keferuinkar eden(ler)كفر
4helmi?
5nedullukumsize gösterelimدلل
6ala
7raculinbir adamرجل
8yunebbiukumsize haber verenنبا
9izazaman
10muzziktumsiz parçalandığınızمزق
11kulletamamenكلل
12mumezzekindağılıpمزق
13innekumsizin
14lefiiçinde olacağınızı
15halkinbir yaratılışخلق
16cedidinyeniجدد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kafir olanlar kendi aralarında şöyle dediler: "Çürüyüp paramparça olduğunuz vakit yeniden dirileceğinizi söyleyerek haber veren kişiyi gösterelim mi?"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kâfir olanlar (kendi aralarında) şöyle demişlerdi: "Çürüyüp paramparça olduğunuz zaman yeni bir yaratılışta olacağınızı* bildiren adamı size gösterelim mi?

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkarcılar dediler, "Siz parça parça dağıldıktan sonra yeni bir yaratılışla diriltileceğinizi bildiren bir adamı size gösterelim mi?"

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kafirler alayımsı bir şekilde: "Çürüyüp, lime lime parçalandığınız zaman, sizin yeniden dirileceğinizi haber veren bir adamı size gösterelim mi?" dediler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Görmezlikten gelenler de şöyle diyeceklerdir: "Vücudunuz toprakta iyice dağılıp parça parça olmuşken yeniden dirileceğinizi haber veren adamı size gösterelim mi?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Nankörlük edenler, şöyle dediler: "Parçalar biçiminde dağıldıktan sonra, yeni bir yaratılışla yeniden yaratılacağınızı haber veren bir adamı size gösterelim mi?"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Beri yanda inkara saplanmış olanlar (yandaşlarına) derler ki: "Siz paramparça olup dağıldıktan sonra, size yeniden yaratılacağınızı haber veren bir adam gösterelim mi?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Küfre batanlar şöyle dedi: "Dağılıp parçalandığınızda, kesinlikle yepyeni bir yaratılış içinde olacağınız yolunda, peygamberce haberler veren bir adamı size gösterelim mi?"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İnkar edenler dediler ki: "Siz darmadağın olup dağıldığınızda, gerçekten sizin yeni bir yaratılışta bulunacağınızı size haber veren bir adamı gösterelim mi size?"

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Böyle iken o küfredenler şöyle dediler: "Size, parçalanıp didik didik didiklendiğiniz zaman, muhakkak siz yeni bir yaratılış içinde bulunacaksınız diye, peygamberlik eden bir adam gösterelim mi?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Buna karşılık, hakikati inkara şartlanmış olanlar, (kendileri ile aynı zihniyette olanlara) şöyle derler: "(Ölüp) sayısız parçalara dağıldıktan sonra yeni bir yaratılışla -evet, dikkat edin, (yeni bir yaratılışla)- (hayata dönmüş) olacağınızı iddia eden bir adam gösterelim mi size?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yine inkar edenler şöyle dediler: "Çürüyüp ufalandıktan sonra sizin yeniden diriltileceğinizi söyleyen bir adamı size gösterelim mi?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Böyle iken o küfredenler şöyle dediler: Size bir adam gösterelim mi ki temamen didik didik didiklendiğiniz vakıt muhakkak siz, yeni bir hılkat içinde bulunacaksınız diye size Peygamberlik ediyor?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnkar edenler, dediler ki: "Siz tamamen dağılıp parçalandıktan sonra, mutlaka yeni bir yaratılış içinde olacağınızı size haber veren bir adam gösterelim mi size?"

 • Gültekin Onan

  Küfredenler dediler ki: "Siz darmadağın olup dağıldığınızda, gerçekten sizin yeni bir yaratılışta bulunacağınızı size haber veren bir adamı gösterelim mi size?"

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O küfredenler (birbirine şöyle) dedi (ler): "Siz didik didik parçalanıb dağıldığınız vakit her halde ve muhakkak tekrar yeni bir yaratılışda (bulunacağınızı) size (ehemmiyyetle) haber vermekde olan bir adam gösterelim mi size"?

 • İbni Kesir

  Küfretmiş olanlar dediler ki: Siz, didik didik parçalanıp dağıldığınız zaman muhakkak sizin yeni bir yaratılışta bulunacağınızı haber veren bir adamı size gösterelim mi?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İnkar edenler: -Size, paramparça olduğunuz zaman, sizin yeni bir yaratılışla diriltileceğinizi haber veren bir adam gösterelim mi? dediler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Böyle iken kafirler kendi aralarında şöyle dediler: "Siz ölüp de tamamen parçalandıktan ve çürüdükten sonra size yeniden yaratılacağınızı söyleyerek peygamberlik iddia eden bir adam gösterelim mi?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hakikat bilgisini inkar edenler dedi ki: "Unufak toz olduktan sonra, kesinlikle siz yeni bir yaratılışta olursunuz, diyerek Nebilik iddia eden bir adamı size gösterelim mi?"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkarcılar dediler, 'Siz parça parça dağıldıktan sonra yeni bir yaratılışla diriltileceğinizi bildiren bir adamı size gösterelim mi?'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçeği yalanlayan nankörler, alayımsı bir şekilde: "Çürüyüp, lime lime parçalandığınız zaman, sizin yeniden dirileceğinizi haber veren bir adamı size gösterelim mi?" dediler.

 • Progressive Muslims

  And those who rejected said: "Shall we lead you to a man who will tell you that after you are dismembered you will be created anew"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And those who ignore warning say: “Shall we direct you to a man who informs you that when you are scattered utterly, you will be in a new creation?

 • Aisha Bewley

  Those who are kafir say, ‘Shall we show you to a man who will tell you that when you have completely disintegrated, you will then be recreated all anew?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who disbelieve have said, "Let us show you a man who tells you that after you are torn apart you will be created anew.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And those who rejected said: "Shall we lead you to a man who will tell you that after you are dismembered you will be created anew?"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who rejected said, "Shall we lead you to a man who will tell you that after you are dismembered you will be created anew?"