Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kendilerine ilim verilmiş olanlar, Rabb'inden sana indirilenin yegane gerçek olduğunu ve onun; Aziz'in, Hamid'in yoluna ilettiğini görüyorlar.

وَيَرَى الَّذ۪ينَ اُو۫تُوا الْعِلْمَ الَّـذ۪ٓي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّۙ وَيَهْد۪ٓي اِلٰى صِرَاطِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ
Ve yerellezine utul ılmellezi unzile ileyke min rabbike huvel hakka ve yehdi ila sıratıl azizil hamid.
#kelimeanlamkök
1ve yerave görürlerراي
2ellezinekimseler
3utukendilerine verilen(ler)اتي
4l-ilmebilgiعلم
5llezi
6unzileindirileninنزل
7ileykesana
8min-nden
9rabbikeRabbi-ربب
10huve
11l-hakkagerçek olduğunuحقق
12ve yehdive ilettiğiniهدي
13ila
14siratiyolunaصرط
15l-azizimutlak galibعزز
16l-hamidive hamde layık olanınحمد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu, mutlak galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin (Kur'an'ın) gerçek olduğunu ve onun güçlü, övgüye layık olan (Allah'ın) yoluna ulaştırdığını görürler (bilirler).

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine bilgi verilmiş olanlar, Efendinden sana indirilenin gerçek olduğunu ve onun Üstün ve en çok Övülen'in yoluna ilettiğini görürler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kendilerine ilim* verilmiş olanlar*, Rabb'inden sana indirilenin yegane gerçek olduğunu ve onun; Aziz'in, Hamid'in* yoluna ilettiğini görüyorlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kendilerine ilim verilenler, Sahibinden sana indirilenin, gerçekleri içerdiği, güçlü ve yaptığını güzel yapanın yolunu gösterdiği kanaatine varacaklardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kendilerine bilgi verilenler, Efendinden sana indirilenin gerçek olduğunu ve Üstün Olanın; Övgülere Yaraşanın yoluna eriştirdiğini görüyorlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bilgi ve bilginin amacını kavrama yeteneğiyle donatılmış olanlar, Rabbinden sana indirilenin hakikatin ta kendisi olduğunu; ve O yüceler yücesi, O tüm övgülere layık olanın yoluna yönelteceğini görmektedirler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilenin, hakkın ta kendisi olduğunu, Hamid ve Aziz olan Allah'ın yoluna kılavuzladığını görürler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kendilerine ilim verilenler ise, Rabbinden sana indirilenin hakkın ta kendisi olduğunu ve üstün, güçlü, övülmeye layık olan (Allah)ın yoluna yöneltip ilettiğini görüyorlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, sana Rabbinden indirilen gerçeğin ta kendisi olduğunu ve onun, yüceliğinin sonu olmayan her türlü övgüye layık olan (Allah') ın yolunu gösterdiğini görüyorlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bilgi ve kavrayış yeteneği ile donatılmış olanlar, Rabbinden sana indirilen her şeyin hak olduğunu ve kudret Sahibi'nin, her türlü övgüye layık Olan'ın yoluna ilettiğini bilirler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun, mutlak güç sahibi ve övgüye layık Allah'ın yoluna ilettiğini görürler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kendilerine ılim verilmiş olanlar ise sana rabbından indirileni görüyorlar ki o mahza hak ve o ızzetine nihayet olmıyan sahib hamdin yolunu gösteriyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin, gerçek olduğunu, mutlak galib ve hamde layık olan (Allah)ın yoluna ilettiğini görürler.

 • Gültekin Onan

  Kendilerine ilim verilenler ise, rabbinden sana indirilenin hakkın ta kendisi olduğunu ve üstün, güçlü, övülmeye layık olan (Tanrı)nın yoluna yöneltip ilettiğini görüyorlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kendilerine ilim verilenler ise Rabbinden sana indirilen (Kur'an) in hakıykatın ta kendisi olduğunu bilir (ler) ve (onlar) her hamde layık olan Ğaalib-i mutlakın (ya'ni Allahın) yolunu gösterir (ler).

 • İbni Kesir

  Kendilerine ilim verilmiş olanlar görürler ki; sana Rabbından indirilmiş olan, hakkın kendisidir. Ve Aziz, Hamid olanın dosdoğru yoluna iletmektedir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İlim verilenler, sana Rabbinden indirilenin gerçek olduğunu ve güçlü, hamde layık olanın yoluna ilettiğini görüyorlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kendilerine ilim nasib edilenler, sana indirilen kitabın, Rabbin tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğunu ve o mutlak kudret sahibi, bütün güzel övgülere layık olan Allah'ın yolunu gösterdiğini bilirler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana inzal olunanın Hakk'ın ta kendisi olduğunu ve Aziyz, Hamiyd'in, Hakikatine erdirme yoluna yönlendirdiğini görürler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine bilgi verilmiş olanlar, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu ve onun Üstün ve en çok Övülen'in yoluna ilettiğini görürler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kendilerine ilim* verilmiş olanlar*, Rabb'inden sana indirilenin yegane gerçek olduğunu ve onun; Aziz'in, Hamid'in* yoluna ilettiğini görüyorlar.

 • Progressive Muslims

  And those that have been given knowledge will see that what has been sent down to you from your Lord is the truth, and that it guides to the path of the Noble, the Praiseworthy.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And those given knowledge see that what is sent down to thee from thy Lord is the truth, and it guides to the path of the Exalted in Might, the Praiseworthy.

 • Aisha Bewley

  Those who have been given knowledge see that what has been sent down to you from your Lord is the truth and that it guides to the Path of the Almighty, the Praiseworthy.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  It is evident to those who are blessed with knowledge that this revelation from your Lord to you is the truth, and that it guides to the path of the Almighty, the Most Praiseworthy.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And those that have been given knowledge will see that what has been sent down to you from your Lord is the truth, and that it guides to the path of the Noble, the Praiseworthy.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those that have been given knowledge will see that what has been sent down to you from your Lord is the truth, and that it guides to the path of the Noble, the Praiseworthy.