Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O, geceyi gündüze, gündüzü de geceye çevirir. Güneş'i ve Ay'ı buyruk altına aldı. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar hareketini sürdürüyor. İşte bu, Allah'tır, Rabb'inizdir. Egemenlik O'nundur. O'nun yanı sıra çağırdığınız kimseler, bir çekirdeğin zarına bile sahip değiller.

يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَۘ كُلٌّ يَجْر۪ي لِاَجَلٍ مُسَمًّىۜ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُۜ وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِه۪ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْم۪يرٍۜ
Yulicul leyle fin nehari ve yulicun nehare fil leyli ve sehhareş şemse vel kamere kullun yecri li ecelin musemma, zalikumullahu rabbukum lehul mulk, vellezine ted'une min dunihi ma yemlikune min kıtmir.
#kelimeanlamkök
1yulicusokarولج
2l-leylegeceyiليل
3fiiçine
4n-neharigündüzünنهر
5ve yulicuve sokarولج
6n-neharagündüzüنهر
7fiiçine
8l-leyligeceninليل
9ve sehharave buyruğu altına almıştırسخر
10ş-şemsegüneşiشمس
11velkamerave ayıقمر
12kullunher biriكلل
13yecriakıp giderجري
14liecelinbir süreye kadarاجل
15musemmenbelirtilmişسمو
16zalikumuişte budur
17llahuAllah
18rabbukumRabbinizربب
19lehuO'nundur
20l-mulkumülkملك
21vellezine
22ted'uneyalvardıklarınızدعو
23min
24dunihiO'ndan başkaدون
25madeğillerdir
26yemlikunesahipملك
27min-na bile
28kitmirinbir çekirdek zarı-قطمر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Güneşi ve ayı insanların hizmetine sunmuştur. Her birisi, belirlenmiş bir süreye kadar yörüngesinde akar gider. İşte, Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur. O'ndan başka taptıklarınız, bir çekirdek zarına bile sahip değillerdir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Allah) geceyi gündüzün içine koyuyor, gündüzü de gecenin içine koyuyor.* Güneşi ve ayı emri altına almıştır.* (Bunların) her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte otorite sadece kendisine ait olan Rabbiniz Allah'tır. O'nun peşi sıra yalvardıklarınız ise bir çekirdek zarına bile sahip değillerdir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Belirlenmiş bir süreye kadar akıp giden güneşi ve ayı emri altına almıştır. Efendiniz ALLAH işte böyledir; egemenlik O'na aittir. O'nun dışında çağırdıklarınız ise bir çekirdek zarını bile yönetemezler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O, geceyi gündüze, gündüzü de geceye çevirir. Güneş'i ve Ay'ı buyruk altına aldı. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar hareketini sürdürüyor. İşte bu, Allah'tır, Rabb'inizdir. Egemenlik O'nundur. O'nun yanı sıra çağırdığınız kimseler, bir çekirdeğin zarına bile sahip değiller.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da hizmete koymuştur. Bunların her biri* belli bir süreye kadar, yörüngesinde akar gider. İşte bunları yapan Rabbiniz Allah'tır. Yetki ondadır. Onunla aranıza koyup yardıma çağırdıklarınız, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Geceyi, gündüzün içine sokar; gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da buyruğuna boyun eğdirmiştir. Belirlenmiş bir süreye dek, tümü akıp gider. Efendiniz Allah, işte böyledir. Tüm yönetim, O'na özgüdür. Oysa O'ndan başka bir de ayrıca yakarışlarda bulunduklarınız, bir çekirdek zarına bile söz geçiremezler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O geceyi uzatarak gündüzü kısaltıyor ve gündüzü uzatarak geceyi kısaltıyor; yine O güneşi ve ayı emre amade kılmıştır: her biri belirli bir süre için devranını sürdürüyor.İşte sizin Rabbiniz, mülkün tamamı kendisine ait olan Allah'tır: O'ndan başka yalvarıp yakardıklarınız hurma çekirdeğinin zarı kadar bile bir şeye sahip değildir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneş'i ve Ay'ı buyruk altına almıştır. Herbiri belirlenen bir süreye kadar akıp gidiyor. İşte Rabbiniz Allah bu; mülk ve yönetim O'nundur. Onun berisinden yakardıklarınız ise bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Allah) Geceyi gündüze bağlayıp katar, gündüzü de geceye bağlayıp katar; güneşi ve ayı emre amade kılmıştır, her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bunları (yaratıp düzene koyan) Allah sizin Rabbinizdir; mülk O'nundur. O'ndan başka taptıklarınız ise, 'bir çekirdeğin incecik zarına' bile malik olamazlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Geceyi gündüze sokuyor, gündüzü de geceye sokuyor. Güneşi ve ayı emrine amade etmiştir. Her biri belirlenmiş bir vakte, mukadder bir gayeye akıp gidiyor. İşte bu gördüklerinizi yapan Allah Rabbinizdir, mülk O'nundur. O'ndan başka çağırdıklarınız ise, bir çekirdek zarını bile idare edemezler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O, gündüzü kısaltarak geceyi uzatır ve geceyi kısaltarak gündüzü uzatır. O, güneşi ve ayı (kendi kanunlarına) tabi kılmıştır, her biri (O'nun) belirlediği bir zaman içinde akıp gider. İşte Rabbiniz Allah budur: mülk O'nundur; O'ndan başka yalvarıp durduklarınız ise bir hurma çekirdeğinin zarı kadar bile bir şeye sahip değillerdir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve Ay'ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu, Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Geceyi gündüze sokuyor, Şems-ü Kameri ram etmiş her biri (müsemma bir ecele) mukadder bir gayeye akıp gidiyor, işte bu gördüklerinizi yapan Allah, rabbınız, mülk onun, ondan beride çağırdıklarınız bir kıtmir idare edemezler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Allah) Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar; güneşi ve ayı buyruğu altına almıştır. Her biri belirtilmiş bir süreye kadar akıp gider. İşte Rabbiniz Allah budur, mülk O'nundur. O'ndan başka yalvardığınız şeyler ise bir çekirdek zarına bile sahip değillerdir.

 • Gültekin Onan

  (Tanrı) Geceyi gündüze bağlayıp katar, gündüzü de geceye bağlayıp katar, güneşi ve ayı emre amade kılmıştır, her biri adı konulmuş bir ecele kadar akıp gitmektedir. İşte bunları (yaratıp düzene koyan) Tanrı sizin rabbinizdir; mülk O'nundur. O'ndan başka taptıklarınız ise, 'bir çekirdeğin incecik zarına' bile malik olamazlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü gecenin içerisine sokar. Güneşi, ayı teshıyr etmişdir. Her biri muayyen bir müddet için akıb gidiyor. İşte bunlar (ı yapan) Allahdır, sizin Rabbinizdir. Mülk Onundur. Onu bırakıb tapdıklarınız ise bir hurma çekirdeğinin zarına bile malik olmazlar.

 • İbni Kesir

  Gündüzü geceye girdirir, geceyi de gündüze girdirir. Güneşi ve ayı buyruğu altına almıştır, her biri belli bir süre için hareket eder. İşte bu, Rabbınız olan Allah'tır. Mülk O'nundur. O'ndan başka taptıklarınız ise hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildirler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Güneşi ve ayı hizmetinize sunmuştur. Her biri belirli bir süreye kadar akıp giderler. İşte sizin Rabbi'niz Allah'tır. Hakimiyet O'nundur. O'ndan başka dua ettikleriniz, bir çekirdeğin zarına bile sahip değillerdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O gah gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, gah geceyi kısaltarak gündüzü uzatır. Güneş ve ayı emri altında hizmete koşturan da O'dur. Bunlardan her biri belirlenmiş bir vadeye kadar akıp gider. İşte bütün bunları yapan, Rabbiniz olan Allah'tır. Hakimiyet O'nundur. Ey müşrikler Sizin O'ndan başka yalvardığınız putlar ise bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Geceyi gündüze dönüştürür, gündüzü de geceye dönüştürür.. . Güneş'i ve Ay'ı işlevlendirmiştir. . . Her biri belirlenmiş bir sürece kadar akıp gider. . . İşte budur Allah, Rabbiniz! Mülk O'nun (Esma özelliklerinin seyri - açığa çıkması) içindir! O'nun dununda yöneldikleriniz (var zannettikleriniz) bir hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildirler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Belirlenmiş bir süreye kadar akıp giden güneşi ve ayı emri altına almıştır. Rabbiniz ALLAH işte böyledir; egemenlik O'na aittir. O'nun dışında çağırdıklarınız ise bir çekirdek zarını bile yönetemezler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O, geceyi gündüze, gündüzü de geceye çevirir. Güneş'i ve Ay'ı yararınıza sunmuştur. Hepsi de belirlenmiş bir zamana kadar yörüngesinde akar gider. İşte bu, Allah'tır, Rabb'inizdir. Egemenlik O'nundur. O'nu bırakıp çağırdığınız kimseler, bir çekirdeğin zarına bile sahip değiller.

 • Progressive Muslims

  He merges the night into the day, and merges the day into the night. And He has committed the sun and the moon, each runs for a predetermined period. Such is God your Lord; to Him is the sovereignty. And as for those whom you call on besides Him, they do not possess a seed's shell.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He makes the night enter into the day, and makes the day enter into the night, and He made subject the sun and the moon, each running for a stated term. That is God, your Lord: to Him belongs the dominion; and those to whom you call, besides Him, possess not the skin of a date-stone.

 • Aisha Bewley

  He makes night merge into day and day merge into night, and He has made the sun and moon subservient, each one running until a specified time. That is Allah, your Lord. The Kingdom is His. Those you call on besides Him have no power over even the smallest speck.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He merges the night into the day, and merges the day into the night. He has committed the sun and the moon to run for a predetermined period of time. Such is GOD your Lord; to Him belongs all kingship. Any idols you set up beside Him do not possess as much as a seed's shell.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He merges the night into the day, and He merges the day into the night. And He has commissioned the sun and the moon, each running for an appointed term. Such is God your Lord; to Him is the sovereignty. And as for those whom you pray to besides Him, they do not possess even the shell of a seed.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He merges the night into the day, and merges the day into the night. He has committed the sun and the moon, each runs for a predetermined period. Such is God your Lord; to Him is the sovereignty. As for those whom you call on besides Him, they do not possess a seed's shell.