Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlara: "Sahip olduğunuz ve olacağınız şeylerde takva sahibi olun. Umulur ki böylece merhamet olunursunuz." denildiği zaman;

وَاِذَا ق۪يلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْد۪يكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
Ve iza kile lehumutteku ma beyne eydikum ve ma halfekum leallekum turhamun.
#kelimeanlamkök
1ve izave zaman
2kiledendiğiقول
3lehumuonlara
4ttekusakınınوقي
5maolanlardan
6beyneönünüzdekiبين
7eydikumönünüzdekiيدي
8ve mave olanlardan
9halfekumarkanızdakiخلف
10leallekumumulur ki
11turhamuneesirgenirsinizرحم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlara, "Önünüzdekinden/ahiret azabından ve arkanızdakinden/dünyanın aldatıcılığından sakınınız ki, size merhamet edilebilsin" denildiğinde hiç aldırmazlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlara "Önünüzdekinden ve arkanızdakinden korunun ki merhamete uğratılasınız"*dendiğinde

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine, "Geçmişinizden ibret alıp geleceğiniz için sakının ki merhamet edilesiniz" denilmişti.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlara: "Sahip olduğunuz ve olacağınız şeylerde takva* sahibi olun. Umulur ki böylece merhamet olunursunuz." denildiği zaman;

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Bu insanlara önünüzde olan ve arkanızda kalan için tedbirinizi alın* ki ikram göresiniz" dendiği zaman (ölçüye uymazlar)

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onlara, şöyle denilmişti: "Önünüzde olandan da gizli tutulandan da sakının; böylece, belki merhamet edilirsiniz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kendilerine "Sizi bekleyen (ahiret) ve geride bıraktığınız (hayattan) dolayı sorumluluktan titreyin ki, ilahi merhamete mazhar olabilesiniz" denildiğinde (yüz çevirdiler):

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlara, "Önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki, size merhamet edilebilsin!" denildiğinde, hiç aldırmazlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlara: "Önünüzde ve arkanızda olandan sakının, belki esirgenirsiniz" denildiğinde, (dinlemeyip inkara devam ederler).

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Durum böyle iken onlara: "Önünüzdekini ve arkanızdakini gözetip korunun ki rahmete erişeniz." denildiği zaman;

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlara: "Gözlerinizin önünde olan ve sizden gizli tutulan (her şeyin Allah'ın bilgisi dahilinde olduğu gerçeğini unutmadan) dikkat edin ki Allah'ın rahmetine nail olabilesiniz!" denildiğinde (çoğu duymazlıktan gelir.)

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlara, "Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden (dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan) sakının ki size merhamet edilsin" denildiğinde yüz çevirirler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hal böyle iken onlara önünüzdekini ve arkanızdakini gözetip korunun ki rahmete şayan olasınız denildiği zaman

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlara: "Önünüzdeki ve arkanızdaki (yani sizden önce geçen ve ileride sizi bekleyen) olaylardan sakının ki, esirgenesiniz," dendiği zaman (aldırmazlar).

 • Gültekin Onan

  Onlara: "Önünüzde ve arkanızda olandan sakının, belki esirgenirsiniz" denildiğinde, (dinlemeyip inkara devam ederler).

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlara "Önümüzdekinden de, arkanızdakinden de sakının. Taki esirgerlesiniz" denildiği zaman (yüz çevirdiler).

 • İbni Kesir

  Onlara önünüzde ve arkanızda bulunanlardan sakının. Belki merhamet olunursunuz, denildiğinde.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlara: -Önünüzdeki ve arkanızdakinden sakının ki merhamet olunasınız, denildiği zaman...

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlara ne zaman: "Hem geçmişte yaptıklarınıza, hem de istikbalde yapacaklarınıza dikkat edin!böylelikle merhamet edilmeye layık olun!" denilse, yüz çevirirler...

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlara: "Önünüzdekinden (karşılaşacaklarınıza karşı) ve arkanızdakinden (yapmış olduklarınızın sonuçlarından) korunun ki rahmete eresiniz" denildiğinde (yüz çevirirler).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine, 'Geçmişinizden ibret alıp ve geleceğiniz için sakının ki merhamet edilesiniz,' denilmişti.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlara: "Sahip olduğunuz ve olacağınız şeylerde takva* sahibi olun. Umulur ki böylece merhamet olunursunuz." denildiği zaman;

 • Progressive Muslims

  And when they are told: "Be aware of your present and your past, that you may attain mercy. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  But when it is said to them: “Be in prudent fear of what is before you, and what is behind you, that you might obtain mercy.”

 • Aisha Bewley

  They are told, ‘Have taqwa of what is before you and behind you so that hopefully you will have mercy shown to you. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Yet, when they are told, "Learn from your past, to work righteousness for your future, that you may attain mercy,"

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And when they are told: "Be aware of your present and your past, that you may attain mercy."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  When they are told: "Be aware of your present and your past, that you may attain mercy."