Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlara: "Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden infak edin." dendiği zaman, Kafirler, iman edenlere: "Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir sapkınlık içindesiniz." dediler.

وَاِذَا ق۪يلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُۙ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَٓاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهُۗ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
Ve iza kile lehum enfiku mimma rezakakumullahu kalellezine keferu lillezine amenu e nut'imu men lev yeşaullahu at'ameh, in entum illa fi dalalin mubin.
#kelimeanlamkök
1ve izave zaman
2kiledendiğiقول
3lehumonlara
4enfikuinfak edinنفق
5mimma
6razekakumusize verdiği rızıktanرزق
7llahuAllah'ın
8kalederlerقول
9ellezine
10keferunankörlerكفر
11lillezinekimselere
12amenuinanan(lara)امن
13enut'imubiz mi yedirelim?طعم
14menkimseye
15lev
16yeşa'udilediği takdirdeشيا
17llahuAllah'ın
18et'amehuyedireceğiطعم
19inhayır
20entumsiz
21illadoğrusu
22fiiçindesiniz
23delalinbir sapıklıkضلل
24mubininapaçıkبين
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden, hayra sarfediniz" denildiğinde kafirler müminlere şöyle der: "Allah'ın dilediği taktirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlara "Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden infak edin (verin)" dendiğinde, kâfir olanlar iman edenlere "Allah'ın, dilemesi hâlinde doyuracağı kişileri biz mi doyuracakmışız! Siz sadece apaçık bir sapkınlık içindesiniz!" demişlerdi.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine, "ALLAH'ın size verdiği rızıklardan verin" denildiğinde, inkar edenler iman edenlere, "ALLAH'ın, dilediği taktirde besleyebileceği kimseleri mi besleyelim? Siz gerçekten iyice sapıtmışsınız" derler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlara: "Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden infak* edin." dendiği zaman, Kafirler, iman edenlere: "Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir sapkınlık içindesiniz." dediler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Allah'ın verdiği rızıktan hayra harcayın" dense, görmezlikten gelenler, müminlere derler ki, "Onları biz mi doyuracağız; gerekli görseydi Allah doyururdu. Sizin hepiniz açık bir sapıklık içindesiniz."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Allah'ın size verdiği geçimliklerden yardımlaşmak amacıyla paylaşın!" denildiğinde, nankörlük edenler, inananlara, şöyle derler: "Allah'ın, dilerse doyurabileceği kimseyi, biz mi doyuracağız? Siz, yalnızca apaçık bir sapkınlık içindesiniz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kendilerine "Allah'ın size verdiği servetten (Allah yoluna) cömertçe sarf edin" denildiğinde, inkarda ısrar edenler imanda sebat gösterenlere "Ne yani, Allah'ın isterse pekala doyuracağı kimseyi biz mi doyuralım? Şimdi siz açık bir şaşkınlık içinde değil de nesiniz!" derler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlara, "Allah'ın size lütfettiği rızıklardan dağıtın!" dendiğinden, nankörlüğe sapanlar, iman edenlere şöyle derler: "Allah'ın, dilediği takdirde yedirip doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz açık bir sapıklık içindesiniz, hepsi bu."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ve onlara: "Size Allah'ın rızık olarak verdiklerinden infak edin" denildiği zaman, o inkar edenler iman edenlere dediler ki: " Allah'ın, eğer dilemiş olsaydı yedireceği kimseyi biz mi yedirecek mişiz? Gerçekten siz, apaçık bir şaşkınlık içindesiniz."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlara: "Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden hayra harcayın" denildiği zaman, o kafirler, iman edenler için şöyle dediler: "Allah'ın, dileseydi yiyecek verebileceği kimseyi biz hiç yedirir miyiz, siz apaçık bir sapıklık içinde değil de nesiniz?"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Kendilerine, "Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için harcayın!" denildiğinde, hakikati inkara şartlanmış olanlar, inananlara, "Rabb(iniz) dileseydi (Kendisinin) besleyebileceği kimseleri biz mi besleyelim? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz!" derler;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlara, "Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın" denildiği zaman, inkar edenler iman edenlere, "Allah'ın, dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz" derler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allahın size merzuk kıldığı şeylerden hayra sarfedin denildiği zaman da onlara o küfredenler iyman edenler için şöyle dediler, biz hiç yedirir miyiz o kişiye ki Allah dilese ona yiyeceğini verirdi, siz apaçık bir dalal içinde değil de nesiniz?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlara: "Allah'ın size verdiği rızıktan (Allah için) verin!" dendiği zaman, nankörler, inananlara: "Allah'ın dilediği takdirde yedireceği bir kimseye biz mi yedirelim? Doğrusu siz, apaçık bir sapıklık içindesiniz." derler.

 • Gültekin Onan

  Ve onlara: "Size Tanrı'nın rızık olarak verdiklerinden infak edin" denildiği zaman, o küfredenler inananlara dediler ki: "Tanrı'nın, eğer dilemiş olsaydı yedireceği kimseyi biz mi yedirecek mişiz? Gerçekten siz apaçık bir şaşkınlık içindesiniz."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlara "Allahın sizi rızıklandırdığı şeylerden (hayra) harc edin" denilince o küfredenler, iman edenlere (şöyle) dedi (ler): "Allahın, dileseydi, yedireceği kimseye biz mi yedirecek misiz? Siz apaçık bir sapıklıkda bulunanlardan başkaları değilsiniz".

 • İbni Kesir

  Onlara; Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden infak edin, denildiğinde; o küfredenler iman etmiş olanlara dediler ki: Dilediği takdirde Allah'ın doyuracağı kimseyi biz mi doyuralım? Doğrusu siz, ancak apaçık bir sapıklık içerisindesiniz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kendilerine: -Allah'ın size verdiği rızıklardan infak edin, denildiği zaman; nankörlük edenler, iman edenlere; -Allah istese doyurabileceği kimseleri biz mi doyuracağız? Siz, ancak açık bir sapıklık içindesiniz, derler

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlara ne zaman: "Allah'ın size lütfettiğinden, siz de muhtaçlar için harcayın" denilse, kafirler müminlere şöyle derler: "Size kalsa Allah'ın dilediği takdirde bol bol rızıklandıracağı kimseyi doyurmak bizim mi işimiz? Siz, böyle ne sapık düşünürsünüz!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlara: "Allah'ın sizi beslediği yaşam gıdalarınızdan Allah için karşılıksız bağışlayın" denildiğinde hakikat bilgisini inkar edenler, iman edenlere dedi ki: "Dileseydi Allah, kendisinin doyuracağı kimseyi mi yedirip doyuralım? Siz ancak apaçık bir dalalet içindesiniz. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine, 'ALLAH'ın size verdiği rızıklardan verin,' denildiğinde, inkar edenler inananlara, 'ALLAH'ın, dilediği taktirde besleyebileceği kimseleri mi besleyelim? Siz gerçekten iyice sapıtmışsınız,' derler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlara: "Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden infak* edin." dendiği zaman, gerçeği yalanlayan nankörler, iman edenlere: "Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir sapkınlık içindesiniz." dediler.

 • Progressive Muslims

  And when they are told: "Spend from what God has provisioned you. " Those who reject say to those who believe: "Shall we feed those whom God could feed, if He so willed You are clearly misguided!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when it is said to them: “Spend of what God has provided you,” those who ignore warning say to those who heed warning: “Shall we feed one whom, had God willed, He would have fed? You are only in manifest error.”

 • Aisha Bewley

  And when they are told, ‘Spend from the provision Allah has given you,’ those who are kafir say to those who have iman, ‘Why should we feed someone whom, if He wished, Allah would feed Himself? You are clearly in error. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When they are told, "Give from GOD's provisions to you," those who disbelieve say to those who believe, "Why should we give to those whom GOD could feed, if He so willed? You are really far astray."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And when they are told: "Spend from what God has provisioned you." Those who reject say to those who believe: "Shall we feed those whom God could feed, if He so willed? You are clearly misguided!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  When they are told: "Spend from what God has provisioned you." Those who reject say to those who acknowledge: "Shall we feed those whom God could feed, if He so willed? You are clearly misguided!"