Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sadece tek bir sayha! İşte o zaman onların tamamı huzurumuza getirilirler.

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَم۪يعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
İn kanet illa sayhaten vahıdeten fe iza hum cemiun ledeyna muhdarun.
#kelimeanlamkök
1inhayır
2kanetolurكون
3illasadece
4sayhatengürültüصيح
5vahidetenbir tekوحد
6feizahemen
7humonların
8cemiunhepsiجمع
9ledeynahuzurumuza
10muhderunegetirilirlerحضر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Olan, müthiş bir sesten ibarettir. Bunun üzerine onların hepsi hemen huzurumuzda hazır bulunurlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Bekledikleri), müthiş bir sesten ibarettir. Bir de bakarsın ki hepsi (huzurumuzda) hazır kılınmışlardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sadece bir patlama... Hemen huzurumuza toplanıp getirilirler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sadece tek bir sayha!* İşte o zaman onların tamamı huzurumuza getirilirler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Tek bir haykırış olacak, hepsi derhal huzurumuza çıkarılacaktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yalnızca benzersiz bir gürleme; işte o zaman, toplanarak, Bizim karşımıza getirileceklerdir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Sadece bir tek bela çığlığı: olan bitenin hepsi bu! Ve hemen ardından herkes huzurumuzda boy gösterecek.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Topu topu korkunç titreşimli bir tek ses. Ve bakmışsın, hepsi birden huzurumuzda divan durmaktadır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O, yalnızca bir tek çığlıktan başkası değildir; artık onların hepsi toplanmış olarak huzurumuza getirilmişlerdir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Başka değil, sadece bir sayha olmuş, derhal hepsi toplanmış huzurumuza getirilmişlerdir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Yalnızca bir tek patlama olur ve derken tümü önümüzde sıralanırlar (ve onlara şöyle denir:)

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın, hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Başka değil, sade bir tek sayha olmuş, derhal hepsi toplanmış huzurumuza ihzar edilmişlerdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sadece bir tek gürültü olur, hemen onların hepsi huzurumuza getirilirler.

 • Gültekin Onan

  O, yalnızca bir tek çığlıktan başkası değildir; artık onların hepsi toplanmış olarak huzurumuza getirilmişlerdir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Bu), birtek sayhadan başkası değildir. Artık onlar topdan (ve) derhal izhaaren önümüze getirilmişlerdir.

 • İbni Kesir

  Sadece bir tek çığlık olmuştur. Ve bir de bakarsınız ki; onların hepsi birden huzurumuza getirilmişlerdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yalnızca korkunç bir çığlık... Derhal onların hepsi huzurumuza gelmiş olacaklar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bütün olay, bir çağrıdan ibaret! İşte hepsi duruşma için toplanmışlar...

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sadece tek bir sayha (İsrafil'in sur'u) oldu.. . Bir de bakarsın ki onlar toptan huzurumuzda hazır kılınmıştır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sadece bir patlama... Hemen huzurumuza toplanıp getirilirler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sadece tek bir sayha!* İşte o zaman onların tamamı huzurumuza getirilirler.

 • Progressive Muslims

  It only took one scream, whereupon they are summoned before Us.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  It will be only one Blast — and then are they summoned before Us all together:

 • Aisha Bewley

  It will be but one Great Blast, and they will all be summoned to Our presence.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  All it will take is one blow, whereupon they are summoned before us.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  It only took one scream, whereupon they are summoned before Us.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  It only took one scream, whereupon they are summoned before Us.