Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O, çok yüce ve çok üstündür. Her şeyin mülkü ve egemenliği O'nun elindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz.

فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَدِه۪ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
Fe subhanellezi bi yedihi melekutu kulli şey'in ve ileyhi turceun.
#kelimeanlamkök
1fesubhaneyücedirسبح
2lleziO ki
3biyedihiO'nun elindedirيدي
4melekutuhükümranlığıملك
5kulliherكلل
6şey'inşeyinشيا
7ve ileyhive O'na
8turceunedöndürüleceksinizرجع
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Her şeyin mülkiyeti elinde olan Allah, bütün noksanlıklardan uzaktır. Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Her şeyin egemenliği yalnızca kendi elinde olan (Allah) yücedir! Hepiniz, yalnızca O'na döndürüleceksiniz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Her şeyin yönetimini elinde bulunduran çok yücedir ve siz de O'na döndürüleceksiniz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O, çok yüce ve çok üstündür. Her şeyin mülkü ve egemenliği O'nun elindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bütün yetkileri elinde tutan Allah'ın bir eksiği yoktur. Siz ona döndürüleceksiniz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İşte, her şeyin egemenliği elinde olan Allah, tüm yakıştırmalardan ayrıktır. Zaten O'na döndürüleceksiniz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Her şeyin tasarrufunu (kudret) elinde bulunduran (Allah), her tür kişileştirmeden uzak ve yücedir: nihayet hepiniz O'na döndürüleceksiniz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Herşeyin kaynağı/egemenliği elinde olan o yaratıcının şanı çok yücedir! Sonunda O'na döndürüleceksiniz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Her şeyin melekutu (hükümranlık ve mülkü) elinde bulunan (Allah) ne yücedir. Siz O'na döndürüleceksiniz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Artık tesbih edilmez mi öyle herşeyin hükümranlığı elinde bulunan yüce Allah! Hep de döndürülüp O'na götürüleceksiniz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Her şeyin üstünde tasarruf sahibi olan Allah, ne yücedir; ve hepiniz O'na döndürüleceksiniz!.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir! Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Artık tesbiyh edilmez mi öyle her şeyin melekutu yedinde bulunan sübhane! Hep de dördürülüp ona götürüleceksiniz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yücedir O ki, her şeyin hükümranlığı O'nun elindedir ve siz O'na döndürüleceksiniz.

 • Gültekin Onan

  Her şeyin melekutu (hükümranlık ve mülkü) elinde bulunan (Tanrı) ne yücedir. Siz O'na döndürüleceksiniz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Demek her şey'in mülk-ü tesarrufu (ve kudreti) kendi elinde bulunan (Allah) ın şanı ne kadar yücedir, münezzehdir! Siz ancak Ona döndürül (üb götürül) eceksiniz.

 • İbni Kesir

  Her şeyin hükümranlığı elinde olanı, tesbih ederiz. Ve siz, O'na döndürüleceksiniz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Her şeyin mülkiyeti elinde olan benzersizdir. Hepiniz O'na döndürüleceksiniz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sübhandır, münezzehdir o Zat ki, her şey üzerinde hakimiyet elindedir. Ve... hepinizin de dönüşü, O'na olacaktır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Her şeyin melekutu (Esma kuvveleri) elinde olan (tedbiratın bu mertebede oluştuğuna işaret) Subhan'dır.. . O'na rücu ettirileceksiniz.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Her şeyin yönetimini elinde bulunduran çok yücedir ve siz de O'na döndürüleceksiniz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O, çok yüce ve çok üstündür. Her şeyin mülkü ve egemenliği O'nun elindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz.

 • Progressive Muslims

  Therefore, praise be to the One in whose Hand is the sovereignty of all things, and to Him you will be returned.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  So glory be to Him in whose hand is the dominion of all things! And to Him you will be returned.

 • Aisha Bewley

  Glory be to Him Who has the Dominion of all things in His Hand. To Him you will be returned.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Therefore, glory be to the One in whose hand is the sovereignty over all things, and to Him you will be returned.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Therefore, praise be to the One in whose Hand is the sovereignty of all things, and to Him you will be returned.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Therefore, praise be to the One in whose Hand is the sovereignty of all things, and to Him you will be returned.