Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Biz, göğü, yeri ve ikisi arasında olanları boşuna yaratmadık. Bu, Kafirlerin görüşüdür. Kendilerini ateşe atan, Kafirlerin vay haline.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ
Ve ma halaknes semae vel arda ve ma beynehuma batıla, zalike zannullezine keferu, fe veylun lillezine keferu minen nar.
#kelimeanlamkök
1ve mave
2haleknayaratmadıkخلق
3s-semaegöğüسمو
4vel'erdeve yeriارض
5ve mave ne de
6beynehumaikisi arasındakileriبين
7batilenboş yereبطل
8zalikebu
9zennuzannıdırظنن
10ellezinekimselerin
11keferuinkar eden(lerin)كفر
12feveylunvay hallerine
13lillezinekimselerin
14keferuinkar eden(lerin)كفر
15mine-ten dolayı
16n-nariateş-نور

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu, inkar edenlerin zannıdır. Vay o inkar edenlerin ateşteki haline!

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri batıl olarak (boş yere) yaratmadık.
*
Bu (iddia), kâfir olanların zannıdır. Ateşi hak eden o kâfir olanların vay hâllerine!

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Göğü, yeri ve aralarındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin sanısıdır. Kendilerini ateşe soktukları için inkar edenlere yazıklar olsun.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Biz, göğü, yeri ve ikisi arasında olanları boşuna yaratmadık. Bu, Kafirlerin görüşüdür. Kendilerini ateşe atan, Kafirlerin vay haline.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Göğü, yeri ve ikisinin arasındakileri boşuna yaratmadık. Bu, nankörlerin (kafirlerin) kuruntusudur. O nankörlerin, ateşten çekecekleri var.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Gökleri, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri boşuna yaratmadık. İşte bu, nankörlük edenlerin sanısıdır. Nankörlük edenlerin, ateşte; artık, vay başlarına gelene!

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ve Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri bir amaç ve anlamdan yoksun yaratmadık; bu, inkarda direnenlerin bakış açısıdır: yazıklar olsun (kendilerini mahkum ettikleri) ateşten dolayı inkarda direnen o kimselere!

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Biz şu göğü ve yeri ve ikisi arasındakileri boşuna yaratmadık. Böyle düşünmek, küfre sapanların sanısıdır. Vay hallerine o inkarcıların, ateş yüzünden!

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Biz gökyüzünü, yeryüzünü ve ikisi arasında bulunan şeyleri batıl olarak yaratmadık. Bu, inkar edenlerin zannıdır. Ateşten (görecekleri azabtan) dolayı vay o inkar edenlere.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hem o göğü, yeri ve aralarındakileri Biz boşuna yaratmadık. O, küfredenlerin zannı. Onun için küfredenlere ateşten bir veyl var.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ve Biz, hakikati inkar edenlerin sandığı gibi, göğü ve yeri ve ikisi arasındaki şeyleri bir amaç ve anlamdan yoksun yaratmadık. Vay hallerine (cehennem) ateşindeki o inkarcıların!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu (yaratılanların boş yere yaratıldığı iddiası) inkar edenlerin zannıdır. Cehennem ateşinden dolayı vay inkar edenlerin haline!

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Hem o Göğü ve Yeri aralarındakileri biz boşuna yaratmadık o, o küfredenlerin zannı, onun için küfredenlere ateşten bir veyl var

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık (bunlar bir tesadüf eseri değildir) bu, inkar edenlerin zannıdır, (onlar kainatın boş bir tesadüf eseri olduğunu söylerler). Ateşten vay hallerine o nankörlerin!

Gültekin Onan
Biz gökyüzünü, yeryüzünü ve ikisi arasında bulunan şeyleri batıl olarak yaratmadık. Bu, küfredenlerin zannıdır. Ateşten (görecekleri azabtan) dolayı vay o küfredenlere.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
O göğü, O yeri ve bunların arasında bulunan şeyleri biz boşuna yaratmadık. Bu, o küfredenlerin zannıdır. Bu yüzden küfredenlere ateşden helak vardır.

İbni Kesir
Biz; göğü, yeryüzünü ve ikisinin arasında bulunanları boşuna yaratmadık. Bu, küfretmiş olanların zannıdır. Vay o küfretmiş olanlara, cehennem ateşinden.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu, inkar edenlerin zannıdır. Ateşe atılacak inkarcıların vay haline...

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Biz göğü, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları gayesiz, boşuna yaratmadık. Bu sadece kafirlerin bir zannı ve iddiasıdır. Artık o ateşten vay haline o kafirlerin!

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Semayı, arzı ve ikisi arasındakileri işlevsiz olarak yaratmadık! O (işlevsiz düşünmek), hakikat bilgisini inkar edenlerin zannıdır! Bu yüzden yazıklar olsun o hakikat bilgisini inkar edenlere, yakan (dünyalarında)!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Göğü, yeri ve aralarındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin sanısıdır. Kendilerini ateşe soktukları için inkar edenlere yazıklar olsun.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Biz, gökyüzünü, yeryüzünü ve ikisi arasında olanları boşuna yaratmadık. Bu, gerçeği yalanlayan nankörlerin görüşüdür. Kendilerini ateşe atan, gerçeği yalanlayan nankörlerin vay haline.

Rashad Khalifa The Final Testament
We did not create the heaven and the earth, and everything between them, in vain. Such is the thinking of those who disbelieve. Therefore, woe to those who disbelieve; they will suffer in Hell.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And We did not create the heaven and the earth, and everything between them, in vain. Such is the thinking of those who rejected. Therefore, woe to those who have rejected from the Fire.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
We did not create the heaven and the earth, and everything between them, in vain. Such is the thinking of those who rejected. Therefore, because of the fire woe to those who have rejected.