Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İman eden ve salihatı yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla bir tutar mıyız? Ya da takva sahiplerini facirlerle bir tutar mıyız?

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ
Em nec'alullezine amenu ve amilus salihati kel mufsidine fil ardı em nec'alul muttekine kel fuccar.
#kelimeanlamkök
1emyoksa
2nec'alututacağızجعل
3ellezinekimseleri
4amenuinanan(ları)امن
5ve amiluve yapanlarıعمل
6s-salihatiiyi işlerصلح
7kalmufsidinebozgunculuk yapanlar gibi (mi?)فسد
8fi
9l-erdiyeryüzündeارض
10emyoksa
11nec'alututacağızجعل
12l-muttekinemuttakileriوقي
13kalfuccariyoldan çıkanlar gibi (mi?)فجر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Yoksa biz, inanıp yararlı iş yapanlara, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi davranacağız? Veya Allah'a saygı duyanları günahkarlar gibi mi sayacağız?

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Yoksa biz iman edip iyi işler yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi veya muttakîleri (duyarlı olanları) yoldan çıkanlar (ile bir) mi tutacağız!

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Gerçeği onaylayıp iyi davrananları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Erdemlilere, yoldan çıkanlar gibi mi davranacağız?
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
İman eden ve salihatı
*
yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla bir tutar mıyız? Ya da takva sahiplerini facirlerle
*
bir tutar mıyız?

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanları, kurulu düzeni bozanlarla (bozguncularla) bir tutar mıyız? Ya da kendini bozmamış olanlarla
*
, günaha batanları bir mi tutarız?

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Yoksa inanmış olarak erdemli edimler yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla bir mi tutacağız? Yoksa sorumluluk bilinci taşıyanları, yoldan çıkanlarla bir mi tutacağız?

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Yoksa iman eden ve ıslaha hizmet edenleri, yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutsaydık? Yoksa sorumlu davrananları, sorumsuz sapıklarla bir mi tutsaydık?

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Yoksa biz, iman edip hakka ve barışa yönelik işler yapanları, yeryüzünde fesat çıkaranlarla aynı mı tutacağız? Yoksa takva sahiplerini, arsız sapıklar gibi mi yapacağız?

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Yoksa Biz, iman edip salih amellerde bulunanları yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar gibi (bir) mi tutacağız? Ya da muttakileri facirler gibi (bir) mi tutacağız?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Yoksa iman edip de salih amel işleyenleri Biz o yeryüzündeki bozguncular gibi yapar mıyız? Yoksa o takva sahiplerini, arsız çapkınlar gibi yapar mıyız?

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
(Yoksa,) inanıp doğru ve yararlı işler yapanları yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla bir mi tutsaydık? Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olanları yoldan sapmışlarla bir mi tutsaydık?

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Yoksa biz iman edip salih ameller işleyenleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanları yoldan çıkan arsızlar gibi mi tutacağız?

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Yoksa iyman edib de salih salih işler yapanlar biz o Yerdeki müfsidler gibi yapar mıyız? Yoksa o korunan müttekıleri arsız çapkınlar gibi yapar mıyız?

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Yoksa biz, inanıp iyi işler yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Yoksa korunanları yoldan çıkanlar gibi mi tutacağız?

Gültekin Onan
Yoksa biz, inanıp salih amellerde bulunanları yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar gibi (bir) mi tutacağız? Ya da muttakileri facirler gibi (bir) mi tutacağız?

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Yoksa biz iman edib de güzel güzel amel (ve hareket) edenleri yer yüzünde fesad çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yahud (Allahdan) korkanları doğru yoldan sapanlar gibi mi sayacağız?

İbni Kesir
Yoksa Biz; iman etmiş ve salih amel işlemiş olanları, yeryüzünde bozgunculuk edenler gibi mi kılarız? Yoksa Biz; muttakileri, facirler gibi mi tutarız?

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Yoksa, iman edip, doğruları yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla bir mi tutacağız? Yoksa, korunanları, günahkarlarla denk mi tutacağız?

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Biz hiç, iman edip makbul ve güzel iş yapanlara, ülkede fesat çıkararak nizamı bozanlarla aynı muameleleri yapar mıyız? Yahut Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınanları, yoldan çıkanlarla bir tutar mıyız?

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Yoksa (hakikatlerine) iman edip imanın gereğini uygulayanları, arzda (bedensel yaşamda) bozuk inançları doğrultusunda yaşayanlar gibi mi kılarız? Yahut Allah için korunanları, füccar (yaratılış fıtratına uymayan şekilde yaşayanlar) gibi mi kılarız?

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
İnanıp iyi davrananları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Erdemlilere, yoldan çıkanlar gibi mi davranacağız?

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
İman eden ve salihatı yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla bir tutar mıyız? Ya da takva sahiplerini suçlularla bir tutar mıyız?

Rashad Khalifa The Final Testament
Shall we treat those who believe and lead a righteous life as we treat those who commit evil on earth? Shall we treat the righteous as we treat the wicked?

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Or shall We treat those who believe and do good works as We treat those who make corruption on the earth? Or shall We treat the righteous as the wicked?

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Or shall We treat those who acknowledge and promote reforms as We treat those who make corruption on earth? Or shall We treat the righteous as the wicked?