Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Doğrusu ben Rabb'imin öğüdünden dolayı hayra muhabbeti sevdim." dedi. Derken gözden kayboldular.

فَقَالَ اِنّ۪ٓي اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبّ۪يۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ۠
Fe kale inni ahbebtu hubbel hayri an zikri rabbi, hatta tevaret bil hıcab.
#kelimeanlamkök
1fe kaledediقول
2innimuhakkak ben
3ehbebtutercih ettimحبب
4hubbesevgisiniحبب
5l-hayrimalخير
6an-tan (ötürü)
7zikrianmak-ذكر
8rabbiRabbimiربب
9hattanihayet
10tevarat(atlar) gizlendiوري
11bil-hicabiperde ileحجب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Süleyman, "Rabbimi hatırlattıklarından dolayı atları severim" dedi. Gözünden kaybolana kadar onlara baktı.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Süleyman) "Şüphesiz ki ben Rabbimi hatırlatmaları nedeniyle iyi şeyleri sevmekten hoşlanırım." demişti. Sonunda onlar (atlar) perdeleninceye (gözden kayboluncaya) kadar (bu durum sürmüştü).

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dedi ki, "Mal ve mülk sevgisi beni Efendimi anmaktan alıkoydu. Ta ki, o (güneş) bir örtünün ardından kayboldu."*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Doğrusu ben Rabb'imin öğüdünden dolayı hayra muhabbeti sevdim."* dedi. Derken gözden kayboldular.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Dedi ki "Ben malı, Sahibimi düşündürdüğü için severim." Sonra atlar yerlerine çekildi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Dedi ki: "Mal sevgisini, Efendimi anmamı sağladığı için benimsedim!" Sonunda, gözden yitip gitti.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  "Elbet ben güzel olan her şeyi severim" demişti, "çünkü bana Rabbimi hatırlatır!" Ta ki (bunu) atlar gözden kayboluncaya kadar tekrarladı.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Dedi: "Servet sevgisini, Rabbimi anmak için benimsedim." Nihayet Güneş perde ardına çekildi.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O da demişti ki: "Gerçekten ben, mal (veya at) sevgisini Rabbimi zikretmekten dolayı tercih ettim." Sonunda bu atlar (koştular ve toz) perdesinin arkasına saklandılar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ben, at sevgisine, Rabbimi anmaktan ötürü tutuldum. Nihayet (atlar) hicaba gizlendi (ahırlara çekildi veya koşuda gözden kayboldular).

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  "Ben güzel olan her şeyi severim, çünkü Rabbimi bana hatırlatır!" derdi; (atlar koşarak uzaklaşıp) gözden kayboluncaya kadar (bu sözleri tekrarladı. Daha sonra,)

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (32-33) Süleyman, "Gerçekten ben malı, Rabbimi anmamı sağladığından dolayı çok severim" dedi. Nihayet gözden kaybolup gittikleri zaman, "Onları bana geri getirin" dedi. (Atlar gelince de) bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ben dedi, o hayır sevgisini rabbımın zikrinden sevdim, nihayet hıcaba gizlendi

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Ben, dedi, mal sevgisini, Rabbimi anmaktan (ötürü) tercih ettim." Nihayet bu atlar perde ile gizlendi (koşup dağın arkasına düşmekle gözden kayboldu).

 • Gültekin Onan

  O da demişti ki: "Gerçekten ben, mal (veya at) sevgisini rabbimi zikretmekten dolayı tercih ettim." Sonunda bu atlar (koştular ve toz) perdesinin arkasına saklandılar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Gerçek ben, mal (ya'ni at) sevgisine (sırf) Rabbimi zikretmek için düşdüm" demişdi. Nihayet (bu atlar) perdenin arkasına gizlenmiş (ler) di.

 • İbni Kesir

  Demişti ki: Doğrusu ben, Rabbımı zikretmek için mal sevgisine düştüm. Nihayet perdenin arkasına gizlenmişti.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  O da şöyle demişti: -Ben, malı, Rabbimin zikrine vesile olduğu için seviyorum. Sonunda atlar toz perdesinin arkasında kaybolmuştu.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (32-33) Onlarla ilgilenip "Ben Rabbimi hatırlattıkları için güzel şeyleri severim." dedi ve onlar gözden kayboluncaya dek onları seyredip durdu. Sonra: "Onları tekrar bana getirin!" deyip bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Onları seyrederken Süleyman kendi kendine düşündü) dedi ki: "Rabbimin zikrinden (müşahedesinden) atların sevgisine yönelip meşgul oldum".. . Nihayet (atlar gidip) gözden kayboldu!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dedi ki, 'Mal ve mülk sevgisi beni Rabbimi anmaktan alıkoydu. Ta ki, o (güneş) bir örtünün ardından kayboldu.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "Doğrusu ben Rabb'imin öğüdünden dolayı hayra muhabbeti sevdim."* dedi. Derken gözden kayboldular.*

 • Progressive Muslims

  He said: "I enjoyed the good of materialism more than I enjoyed remembering my Lord, until it became totally dark!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He said: “I have loved the love of good out of remembrance of my Lord!” — until it disappeared behind the partition: —

 • Aisha Bewley

  he said, ‘I have put the love of good things above the remembrance of my Lord until the sun disappeared behind its veil.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He then said, "I enjoyed the material things more than I enjoyed worshipping my Lord, until the sun was gone.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He said: "I have enjoyed materialism more than I enjoyed the remembrance of my Lord; until it had set beyond the horizon!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He said, "I enjoyed the good of materials more than I enjoyed remembering my Lord, until it became totally dark!"*