Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Fakat Rabb'lerine takvalı olanlar için kat kat bina edilmiş, önlerinde nehirler akan köşkler vardır. Bu Allah'ın verdiği sözdür. Allah verdiği sözden dönmez.

لٰكِنِ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌۙ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُۜ وَعْدَ اللّٰهِۜ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْم۪يعَادَ
Lakinillezinettekav rabbehum lehum gurefun min fevkıha gurefun mebniyyetun tecri min tahtihel enhar, va'dallah, la yuhlifullahul miad.
#kelimeanlamkök
1lakinifakat
2ellezineonlar ki
3ttekavkorkarlarوقي
4rabbehumRablerindenربب
5lehumonlara vardır
6gurafunodalarغرف
7min
8fevkihaüstüsteفوق
9gurafunodalarغرف
10mebniyyetunyapılmışبني
11tecriakmaktadırجري
12min
13tehtihaaltındanتحت
14l-enharuırmaklarنهر
15vea'de(bu) va'didirوعد
16llahiAllah'ın
17la
18yuhlifucaymazخلف
19llahuAllah
20l-miaadeva'dindenوعد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Fakat Rabblerine saygı duyanlar için, üst üste yapılmış, altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Bu, Allah'ın vaadidir. Allah, verdiği sözden dönmez.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Fakat Rablerine karşı takvâlı (duyarlı) olanlara, Allah'ın vaadi olarak üst üste yapılmış, altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Allah verdiği sözden dönmez.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ancak Efendi'lerini sayanlar için üst üste kurulmuş köşkler vardır; altlarından ırmaklar akar. ALLAH'ın sözüdür. Kuşkusuz ALLAH sözünden caymaz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Fakat Rabb'lerine takvalı olanlar için kat kat bina edilmiş, önlerinde nehirler akan köşkler vardır. Bu Allah'ın verdiği sözdür. Allah verdiği sözden dönmez.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Rablerinden çekinerek kendini korumuş olanlar için ise kat kat yapılmış, altlarından ırmaklar akan yüksek konaklar vardır. Bu Allah'ın sözüdür. Allah sözünden caymaz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Fakat Efendilerine karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar için, üst üste kurulmuş ve altlarından ırmaklar akan konaklar vardır. Allah'ın verdiği sözdür. Allah, verdiği sözden asla dönmez.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Öte yandan Rablerine karşı sorumlu davrananlar, altından ırmakların geçtiği üst üste inşa edilmiş yüce cennet köşklerine sahip olacaklar. Bu Allah'ın vaadidir: Allah vaadinden asla dönmez.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hayır, kurtaramazsın! Rablerinden korkanlara gelince, onlar için üstüste bina edilmiş odalar var; altlarından ırmaklar akar. Allah'ın vaadidir bu, Allah vaadine ters düşmez.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ancak Rablerinden korkup sakınanlar ise; onlara yüksek köşkler vardır, onların üstünde de yüksek köşkler bina edilmiştir. Onların altında ırmaklar akmaktadır. (Bu,) Allah'ın va'didir. Allah, va'dinden dönmez.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Fakat o Rablerine sığınarak korunanlar için altlarından ırmaklar akan kat kat yapılmış odalar ve balkonlu köşkler vardır. Bu Allah'ın va'didir. Allah va'dinden dönmez.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Buna karşılık, Rablerine karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar, (öteki dünyada) üst üste bina edilmiş altından ırmaklar akan yüksek köşklere sahip olacaklardır: (Bu,) Allah'ın vaadi(dir); (ve) Allah vaadinden asla dönmez.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Fakat Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için (cennette) üst üste yapılmış ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Allah, gerçek bir vaadde bulunmuştur. Allah, va'dinden dönmez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Fakat o rablarına korunanlar, onlara şehnişinler var ki üzerlerinde şehnişinler yapılmış, altlarından ırmaklar akar Allahın va'di, Allah miadını şaşırmaz.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Fakat Rablerinden korkanlar için üstüste yapılmış odalar var. Odaların altından da ırmaklar akmaktadır. Bu, Allah'ın va'didir. Allah va'dinden caymaz.

 • Gültekin Onan

  Ancak rablerinden korkup sakınanlar ise; onlara yüksek köşkler vardır onların üstünde de yüksek köşkler bina edilmiştir. Onların altında ırmaklar akmaktadır. (Bu,) Tanrı'nın vaadidir. Tanrı, vaadinden dönmez.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Fakat Rablerinden korkanlar (yok mu?) onlar için üzerlerinde (başka başka) konaklar bina edilmiş, altlarında da ırmaklar akan yüksek (cennet) menziller (i) vardır. (Bu) Allahın va'di (dir). Allah sözünden caymaz.

 • İbni Kesir

  Fakat Rabblarından korkanlar için, üzerlerine konaklar yapılmış, altlarında ırmaklar akan yüksek menziller vardır. Bu, Allah'ın verdiği sözdür. Allah, verdiği sözden caymaz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Oysa, Rab'lerinden korkanlar için (altlarından ırmaklar akan) üst üste bina edilmiş köşkler vardır. Bu, Allah'ın vaadidir. Allah, vaadinden dönmez.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Lakin Rab'lerini sayıp kötülüklerden sakınanlar için, içinden ırmaklar akan, üst üste odalar ihtiva eden yüksek köşkler vardır. Bu Allah'ın bir vadidir. Allah ise vadinden asla caymaz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Fakat Rablerinden korunanlara gelince, onlar için fevkinde (bilinç boyutunda) bina olunmuş, altlarından nehirler (kendilerinde açığa çıkan ilmin getirisi marifetler) akan ğuraf (cennet makamları) vardır.. . (Bu) Allah'ın vaadidir. . . Allah vaadi asla değişmez!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ancak Rab'lerini sayanlar için üstüste kurulmuş köşkler vardır; altlarından ırmaklar akar. ALLAH'ın sözüdür. Kuşkusuz ALLAH sözünden caymaz

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Fakat Rabb'lerine takvalı* olanlar için kat kat bina edilmiş, önlerinde nehirler akan köşkler vardır. Bu Allah'ın verdiği sözdür. Allah verdiği sözden dönmez.

 • Progressive Muslims

  But those who reverence their Lord, they will have dwellings constructed upon dwellings, with rivers flowing beneath them. God's promise, and God does not break the promise.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  But those who are in prudent fear of their Lord: they have high chambers above which are high chambers built, beneath which rivers flow; the promise of God — God will not break the appointment.

 • Aisha Bewley

  But those who have taqwa of their Lord will have high-ceilinged Halls, and more such Halls built one above the other, and rivers flowing under them. That is Allah’s promise. Allah does not break His promise.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  As for those who reverence their Lord, they will have mansions upon mansions constructed for them, with flowing streams. This is GOD's promise, and GOD never breaks His promise.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  But those who reverence their Lord, they will have dwellings constructed upon dwellings, with rivers flowing beneath them. The promise of God, and God does not break the promise.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  But those who revere their Lord, they will have dwellings constructed upon dwellings, with rivers flowing beneath them. God's promise; God does not break the promise.