Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ın, göğsünü İslam'a açtığı kimse, Rabb'inden bir ışık üzerinde olmaz mı? Öyleyse Allah'ın öğütlerine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte onlar, apaçık bir sapkınlık içindedirler.

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُورٍ مِنْ رَبِّه۪ۜ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِۜ اُو۬لٰٓئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
E fe men şerehallahu sadrehu lil islami fe huve ala nurin min rabbih, fe veylun lil kasiyeti kulubuhum min zikrillah, ulaike fi dalalin mubin.
#kelimeanlamkök
1efemenkimse değil midir?
2şerahaaçtığıشرح
3llahuAllah'ın
4sadrahugöğsünüصدر
5lilislamiİslam'aسلم
6fehuveo
7alaüzerinde
8nurinbir nurنور
9min-nden
10rabbihiRabbi-ربب
11feveylunyazıklar olsun
12lilkasiyetikatılaşmış olanlaraقسو
13kulubuhumyürekleriقلب
14minkarşı
15zikrianmağaذكر
16llahiAllah'ı
17ulaikeonlar
18fiiçindedirler
19delalinbir sapıklıkضلل
20mubininapaçıkبين
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, kimin gönlünü İslam'a açmışsa, o, Rabbi'nin katından bir nur üzere olmaz mı? Gönülleri Allah'ı anmak hususunda katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte bunlar, apaçık sapıklık içindedirler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'ın, göğsünü (kalbini) İslam'a açtığı, kendisi de Rabbinden bir nûr üzere olan kişi* (kötü olanlarla bir) olur mu? Allah'ı anmada kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte onlar apaçık bir sapkınlık içindedir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH kimin göğsünü İslam'a açarsa o Efendinden bir ışık üzerindedir. ALLAH'ın mesajına karşı kalpleri katılaşanların vay haline. Onlar açık bir sapıklıktadır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'ın, göğsünü İslam'a açtığı kimse, Rabb'inden bir ışık üzerinde olmaz mı? Öyleyse Allah'ın öğütlerine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte onlar, apaçık bir sapkınlık içindedirler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah gönlünü İslam'a açtığı için Rabbinin verdiği aydınlığa kavuşan kişi, başkasıyla bir olur mu? Allah'ın sözü karşısında kalpleri taşlaşmış gibi olanların vay haline! Onlar, açık bir sapıklık içindedirler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'ın, gönlünü İslamiyet'e açtığı kimse, artık, Efendisinden bir aydınlık üzerinde olmaz mı? Allah'ın Öğretisi konusunda yürekleri katılaşmış olanların; artık, vay başlarına gelene! Onlar, apaçık bir sapkınlık içindedirler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ne o! Yoksa Allah'ın gönlünü İslam'a açtığı ve böylece Rabbinden bir ışık üzere olan kimse, Allah'ı hatırlamaktan uzaklaşıp kalpleri katılaştığı için kendisine yazık eden kimseyle bir tutulur mu? Böyleleri apaçık bir sapıklığa mahkum olacaklardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'ın, göğsünü İslam'a açtığı kimse, Rabbinden bir ışık üzerinde olmaz mı? Allah'ın Zikri'ne/Kur'an'a karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte onlardır, açık sapıklık içindekiler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah, kimin göğsünü İslam'a açmışsa, artık o, Rabbinden bir nur üzerinedir, (öyle) değil mi? Fakat Allah'ın zikrinden (yana) kalpleri katılaşmış olanların vay haline. İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Demek ki, Allah kimin bağrını İslama açmış ise işte o, Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? O halde vay kalpleri, Allah'ın zikrinden (boş kalıp) kaskatı olanlara. Onlar, açık bir sapıklık içindedirler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Öyleyse Rabbinden (gelen) bir ışıkla aydınlansın diye, Allah'ın, kalbini kendisine tam teslimiyet arzusuyla genişlettiği kimse (kalbi kör ve sağır olanla bir) olur mu? Kalpleri Allah'ı anmaya karşı katılaşmış olanların vay haline! Onlar apaçık bir sapıklık içindedirler!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah'ın, göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline! İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Demek ki her kimin Allah bağrını İslama açmış ise işte o rabbından bir nur üzerinde değil mi? O halde vay o Allahın zikrinden kalbleri katılara, onlar bir açık dalal içindedirler.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah'ın, göğsünü İslam'a açtığı kimse, Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? Allah'ı anmağa karşı yürekleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. Onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.

 • Gültekin Onan

  Tanrı, kimin göğsünü İslam'a açmışsa, artık o, rabbinden bir nur üzerinedir, (öyle) değil mi? Fakat Tanrı'nın zikrinden (yana) kalpleri katılaşmış olanların vay haline. İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Öyle ya, Allahın, göğsünde müslümanlık için inşirah verdiği bir kimse ki o, Rabbinden bir nuur üzerindedir — (kalbini mühürlediği kişi gibi) midir? Artık kalbler Allahın zikrinden (bomboş ve) kaskatı kalmış olanlar (ın) vay (haaline)! Onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.

 • İbni Kesir

  Allah, kimin göğsünü İslam'a açmışsa; artık o, Rabbından bir nur üzeredir. Allah'ın zikrinden kalbleri katılaşmış olanların vay haline. İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'ın, gönlünü İslam'a açtığı kimse, Rabbi'nden bir aydınlık (yol) üzerinde değil midir? Allah'ın uyarılarına karşı kalpleri katı olanlara yazıklar olsun! İşte onlar, apaçık bir dalalettedirler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hiç Allah'ın, göğsünü İslam'a açması sebebiyle, Rabbi tarafından nura kavuşan kimse, kötü tercihinden ötürü fıtratını değiştiren, kalbi katılaşan, göğsü daralan kimse gibi olur mu? Yazıklar olsun, kalpleri Allah'ı anmak hususunda katılaşmış olanlara! İşte onlar besbelli bir sapıklık içindedirler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah kimin derununu İslam'ı kavrayacak şekilde genişletti ise, o Rabbinden bir nur üzere değil midir? Allah'ın zikrinden (hatırlattığından) kalpleri kasavetlenene (içleri sıkılıp bunalanlara) yazıklar olsun! İşte onlar apaçık şekilde (hakikatten) sapmayı yaşamaktadırlar!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH kimin göğsünü İslama açarsa o Rabbinden bir ışık üzerindedir. ALLAH'ın mesajına karşı kalpleri katılaşanların vay haline. Onlar açık bir sapıklıktadır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'ın, gönlünü İslam'a açtığı kimse, Rabb'inden bir ışık üzerinde olmaz mı? Öyleyse Allah'ın öğütlerine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte onlar, apaçık bir sapkınlık içindedirler.

 • Progressive Muslims

  As for he who opens his chest to surrender, then he will be on a light from his Lord. So woe to those whose hearts are hardened against remembering God. They have gone far astray.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Is then he whose breast God has expanded to submission so that he follows light from His Lord? Then woe to those whose hearts are hardened against the remembrance of God! Those are in manifest error.

 • Aisha Bewley

  Is he whose breast is opened to Islam, and who is therefore illuminated by his Lord.. . ? Woe to those whose hearts are hardened against the remembrance of Allah! Such people are clearly misguided.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If GOD renders one's heart content with Submission, he will be following a light from his Lord. Therefore, woe to those whose hearts are hardened against GOD's message; they have gone far astray.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  If God comforts the chest of a person to submission, then he will be on a light from his Lord. So woe to those whose hearts are hardened against remembering God. They have gone far astray.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If God opens one's chest to peacefully surrender, then he will be on a light from his Lord. So woe to those whose hearts are hardened against remembering God. They have gone far astray.