Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, hadisin en iyisini; muteşabih, ikişerli bir Kitap halinde indirdi. Ondan, Rabb'lerine karşı içtenlikli saygısı olanların tüyleri ürperir. Ardından da benlikleri ve kalpleri Allah'ın öğüdü ile huzura kavuşur. İşte bu, Allah'ın doğru yolu gösteren kılavuzudur. Onunla hak edeni doğru yola iletir; Allah, kimi sapkınlıkta bırakırsa, artık ona doğru yolu gösteren bulunamaz.

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَد۪يثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَۗ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْۚ ثُمَّ تَل۪ينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِۜ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ مَنْ يَشَٓاءُۜ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ
Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben muteşabihen mesaniye takşaırru minhu culudullezine yahşevne rabbehum, summe telinu culuduhum ve kulubuhum ila zikrillah, zalike hudallahi yehdi bihi men yeşau, ve men yudlilillahu fe ma lehu min had.
#kelimeanlamkök
1allahuAllah
2nezzeleindirdiنزل
3ehseneen güzeliniحسن
4l-hadisisözünحدث
5kitabenbir Kitap halindeكتب
6muteşabihenbirbirine benzerشبه
7mesaniyeikişerliثني
8tekşeirruürperirقشعر
9minhuondan
10culududerileriجلد
11ellezinekimselerin
12yehşevnekorkanlarınخشي
13rabbehumRablerindenربب
14summesonra
15telinuyumuşarلين
16culuduhumderileriجلد
17ve kulubuhumve kalbleriقلب
18ila
19zikrizikrineذكر
20llahiAllah'ın
21zalikeişte bu
22hudarehberidirهدي
23llahiAllah'ın
24yehdidoğru yola iletirهدي
25bihibununla
26menkimseyi
27yeşa'udilediğiشيا
28ve menama kimi
29yudlilisapıklığında bırakırsaضلل
30llahuAllah
31femaartık olmaz
32lehuona
33minhiçbir
34hadinyol gösterenهدي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, mana ve lafızları birbiriyle uyumlu ve ikili anlatımlı kitabı, sözlerin en güzeli olarak indirmiştir. Rabblerine saygı duyanlar onu okuyup dinleyince tüyleri ürperir. Sonra bütün benlikleri ve kalpleri Allah'ı anmaya yumuşar. İşte bu kitap, Allah'ın doğru yoludur. Onunla, dileyenleri doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa, artık ona doğru yolu gösterecek hiçbir kimse yoktur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah sözün en güzelini, müteşâbih (benzeşen anlamlı) ve mesânî (hakikatleri tekrarlanan) bir kitap olarak indirdi.* Bu (Kitab)ın etkisiyle Rablerine saygı duyanların tüyleri ürperir.*Sonra hem derileri hem de kalpleri Allah'ın zikrine (Kur'an'a ısınıp) yumuşar. İşte bu (Kitap), Allah'ın, dileyeni (layık gördüğünü) kendisiyle doğru yola ulaştırdığı bir rehberdir.* Allah kimi de saptırırsa (sapkınlığını onaylarsa) artık ona hiçbir yol gösteren olamaz.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH en güzel hadisi, tutarlı ve ikişerli bir kitap halinde indirdi. Ondan dolayı Efendi'lerini sayanların tüyleri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri ALLAH'ın mesajına karşı yumuşar. Bu, ALLAH'ın yol göstermesidir; dilediğini/dileyeni ona ulaştırır. ALLAH'ın saptırdığı bir kimseye rehber bulunmaz.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, hadisin* en iyisini; muteşabih*, ikişerli* bir Kitap halinde indirdi. Ondan, Rabb'lerine karşı içtenlikli saygısı olanların tüyleri ürperir. Ardından da benlikleri ve kalpleri Allah'ın öğüdü ile huzura kavuşur. İşte bu, Allah'ın doğru yolu gösteren kılavuzudur. Onunla hak edeni* doğru yola iletir; Allah, kimi sapkınlıkta bırakırsa, artık ona doğru yolu gösteren bulunamaz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah sözlerin en güzelini, birbirine benzer, ikişerli (ayetler içeren) bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların tüylerini ürpertir; sonra onların kalpleri ve vücutları Allah'ın bilgisiyle yumuşar. İşte bu, Allah'ın yoludur. Onu tercih edeni o yola yöneltir. Allah'ın sapık dediğine kimse "Doğru yoldadır" diyemez.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, sözün -hadisin- en güzelini, birbirine benzeyen ikişerli bir Kitap olarak indirmiştir.* Efendilerine derin saygı duyanların, Ondan, tenleri ürperir. Sonra, Allah'ı hatırlayınca, tenleri ve yürekleri yumuşar. İşte bu, Allah'ın yol gösterişidir; Onunla, dilediğini doğru yola eriştirir. Allah, kimi saptırırsa, artık, onun için yol gösteren yoktur.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah, öğretilerin en güzelini, biri diğerine atıf yaparak tekrarlanan, çift kutuplu bir hitap olarak indirmiştir: (öyle bir hitap ki), Rablerine karşı derin bir saygıyla titreyenlerin ondan dolayı tenleri ürperir; ardından Allah'ı(n sonsuz rahmetini) hatırlayınca kalpleri ve tenleri yatışır. İşte bu Allah'ın hidayetidir: isteyeni bununla doğru yola ulaştırmayı diler. Allah'ın saptırdığı kimse, artık asla yol gösterici bulamaz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah, sözün en güzelini, birbirine benzer iç içe ikili manalar ifade eden bir Kitap halinde indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra da hem derileri hem de kalpleri, Allah'ın Zikri/Kur'an'ı karşısında yumuşar. Bu, Allah'ın kılavuzudur ki, onunla dilediğini/dileyeni hidayete erdirir. Allah'ın saptırdığına gelince, ona kılavuzluk edecek yoktur.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah, müteşabih (benzeşmeli), ikişerli bir kitap olarak sözün en güzelini indirdi. Rablerine karşı içleri titreyerek korkanların O'ndan derileri ürperir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine (karşı) yumuşar yatışır. İşte bu, Allah'ın yol göstermesidir, onunla dilediğini hidayete erdirir. Allah, kimi saptırırsa, artık onun için de bir yol gösterici yoktur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah sözün en güzelini, ikizli (uyumlu ve ahenkli) bir kitap olarak indirdi. Ondan Rablerine saygısı olanların derileri (tüyleri) ürperir. Sonra derileri de kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar; işte bu, Allah'ın rehberidir. Allah onunla dilediğini doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık ona hidayet edecek yoktur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah, bütün öğretilerin en güzelini, kendi içinde tutarlı, (gerçeğin) her türlü ifadesini çeşitli biçimlerde tekrarlayan bir ilahi kelam şeklinde indirir; (bir ilahi kelam ki) Rablerinden korkanların ondan tüyleri ürperir; (fakat) sonunda Allah'ı(n rahmetini) hatırlayınca kalpleri ve tenleri yumuşar, sakinleşir. İşte Allah'ın rehberliği böyledir: (Doğruya yönelmek) isteyeni bu şekilde doğru yola eriştirir; Allah'ın saptırdığı (kişi) ise, hiçbir yol gösterici bulamaz.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, sözün en güzelini; ayetleri, (güzellikte) birbirine benzeyen ve (hükümleri, öğütleri, kıssaları) tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri (vücutları) ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de (vücutları da) kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah, kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah kelamın en güzelini indirdi, ikizli, ahenkli bir kitab, ondan rablarına saygısı olanların derileri örperir, sonra derileri de kalbleri de Allahın zikrine yumşar, o işte Allah rehberidir, Allah onunla dilediğini doğru yola çıkarır, her kimi de Allah şaşırtırsa artık ona hidayet edecek yoktur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, sözün en güzelini, (Kur'an'ın ayetlerini güzellikte) birbirine benzer, ikişerli bir Kitap halinde indirdi. Rablerinden korkanların, ondan derileri ürperir, sonra derileri ve kalbleri Allah'ın zikrine yumuşar. İşte bu (Kitap) Allah'ın rehberidir. Dilediğini bununla doğru yola iletir. Ama Allah kimi sapıklığında bırakırsa artık ona yol gösteren olmaz.

 • Gültekin Onan

  Tanrı, müteşabih (benzeşmeli), ikişerli bir kitap olarak sözün en güzelini indirdi. Rablerine karşı içleri titreyerek korkanların O'ndan derileri ürperir. Sonra onların derileri ve kalpleri Tanrı'nın zikrine (karşı) yumuşar yatışır. İşte bu, Tanrı'nın yol göstermesidir, onunla dilediğini hidayete erdirir. Tanrı, kimi saptırırsa, artık onun için de bir yol gösterici yoktur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah, kelamının en güzelini — (ayetleri birbiriyle) ahenkdar, katmerli (tıklım büklüm hakıykatleri dolu) bir kitab haalinde — indirmişdir ki Rablerine derin saygı göstermekde olanların ondan derileri ürperir, sonra da hem derileri, hem kalbleri Allahın zikrine (yatışıb) yumuşar, işte bu (kitab) Allahın (gönderdiği) bir rehberdir ki O, kimi dilerse ona bununla hidayet verir. Allah kimi de sapdırırsa artık onun yolunu doğrultucu yokdur.

 • İbni Kesir

  Allah, sözün en güzelini; ahenkli, ikişerli bir kitab halinde indirmiştir. Rabblarından korkanların ondan derileri ürperir. Sonra hem derileri hem de kalbleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. Bu, Allah'ın hidayet rehberidir, onunla istediğini hidayete eriştirir. Allah kimi de saptırırsa; ona bir daha yol gösteren bulunmaz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, sözün en güzelini, birbirine benzeterek bir kitap halinde indirmiştir. Rab'lerinden korkanların ondan tüyleri ürperir. Sonra Allah'ın uyarısına derileri ve kalpleri yumuşar. İşte bu Allah'ın rehberidir. Onunla dilediğine yol gösterir. Allah, kimi de sapıklıkta bırakırsa, onun da bir rehberi yoktur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah sözlerin en güzelini indirmiştir. Allah'ın vahiy yolu ile gönderdiği bu söz, her tarafı birbirini tutan, gerçekleri, farklı üsluplarla tekrar tekrar beyan eden bir kitaptır. Rab'lerini tazim edenlerin derileri onu okuyup dinlerken ürperti duyar. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ı anmakla ısınıp yumuşar, sükunet bulur. İşte bu, Allah'ın hidayetidir ki onunla dilediğine yol gösterir. Ama Allah'ın şaşırttığı kimseyi ise hiç kimse doğru yola koyamaz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah, sözün en güzelini; müteşabih (benzetme yollu), mesani (aynı cümlede veya kelimede iki ayrı işareti vererek ikili anlatımla) bir bilgiyi (tafsilatlı) indirdi.. . Rablerinden haşyet eden kimselerin Ondan derileri (tüyleri) ürperir. . . Sonra bedeni ve şuuru Allah zikrine yumuşar (kabule müsait hale gelir). . . İşte bu Allah'ın hidayetidir ki onunla dilediğini hakikate erdirir! Allah kimi saptırırsa ona hidayet edecek yoktur.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH en güzel hadisi, tutarlı ve ikişerli bir kitap halinde indirdi. Rab'lerini sayanların derileri ondan dolayı ürperir. Sonra derileri ve kalpleri ALLAH'ın mesajına karşı yumuşar. Bu, ALLAH'ın yol göstermesidir; dilediğini ve/veya dileyeni ona ulaştırır. ALLAH'ın saptırdığı bir kimseye rehber bulunmaz

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, sözün en iyisini; muteşabih*, ikişerli bir Kitap halinde indirdi. Ondan, Rabb'lerine karşı içtenlikli saygısı olanların tüyleri ürperir. Ardından da benlikleri ve kalpleri Allah'ın öğüdü ile huzura kavuşur. İşte bu, Allah'ın doğru yolu gösteren kılavuzudur. Onunla dileyeni doğru yola iletir; Allah, kimi sapkınlıkta bırakırsa, artık onu doğru yola iletici bulunamaz.*

 • Progressive Muslims

  God has sent down the best narration, a Scripture that is similar with two paths. The skins of those who reverence their Lord shiver from it, then their skins and their hearts soften up to the remembrance of God. Such is God's guidance; He guides with it whoever He wills. And for whomever God misguides, then none can guide him.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  God has sent down the best narration: a Writ of paired comparison whereat shiver the skins of those who fear their Lord; then their skins and their hearts soften to the remembrance of God — that is the guidance of God wherewith He guides whom He wills; and whom God sends astray, for him there is no guide.

 • Aisha Bewley

  Allah has sent down the Supreme Discourse, a Book consistent in its frequent repetitions. The skins of those who fear their Lord tremble at it and then their skins and hearts yield softly to the remembrance of Allah. That is Allah’s guidance by which He guides whoever He wills. And no one can guide those whom Allah misguides.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD has revealed herein the best Hadith; a book that is consistent, and points out both ways (to Heaven and Hell). The skins of those who reverence their Lord cringe therefrom, then their skins and their hearts soften up for GOD's message. Such is GOD's guidance; He bestows it upon whoever wills (to be guided). As for those sent astray by GOD, nothing can guide them.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  God has sent down the best narrative, a Book that is similar, dual. The skins of those who are concerned towards their Lord shiver from it, then their skins and their hearts soften up to the remembrance of God. Such is the guidance of God; He guides with it whoever He wills. And for whoever God misguides, then none can guide him.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God has sent down the best hadith, a book that is consistent, relating/contrasting/repeating. The skins of those who revere their Lord shiver from it, then their skins and their hearts soften up to the remembrance of God. Such is God's guidance; He guides with it whoever He wills. For whomever God misguides, then none can guide him.