Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Dikkat edin! Halis din yalnızca Allah'a aittir. O'nun yanı sıra veliler edinenler: "Onlara, bizi Allah'a daha yakın bir seviyeye yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz." diyorlar. Allah, hakkında tartıştıkları şey için hükmünü verecektir. Allah, yalancı ve azılı nankörleri doğru yola iletmez.

اَلَا لِلّٰهِ الدّ۪ينُ الْخَالِصُۜ وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِه۪ٓ اَوْلِيَٓاءَۢ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَٓا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰىۜ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ف۪ي مَا هُمْ ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَۜ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ
E la lillahid dinul halis, vellezinettehazu min dunihi evliya, ma na'buduhum illa li yukarribuna ilallahi zulfa, innallahe yahkumu beynehum fi ma hum fihi yahtelifun, innallahe la yehdi men huve kazibun keffar.
#kelimeanlamkök
1elaiyi bil ki
2lillahiyalnız Allah'ındır
3d-dinudinدين
4l-halisuhalisخلص
5vellezineve kimseler
6ttehazuedinenاخذ
7min
8dunihiO'ndan başkaدون
9evliya'edostlarولي
10ma
11nea'buduhumbiz bunlara tapmıyoruzعبد
12illadışıda (bir sebeple)
13liyukarribunabizi yaklaştırmalarıقرب
14ila
15llahiAllah'a
16zulfadaha yakınزلف
17inneşüphesiz ki
18llaheAllah
19yehkumuhükmünü verecektirحكم
20beynehumonlar arasındaبين
21fi
22mane ki
23humonlar
24fihionun hakkında
25yehtelifuneayrılığa düşüyorlarخلف
26inneşüphesiz ki
27llaheAllah
28la
29yehdidoğru yola iletmezهدي
30menolanı
31huveo
32kazibunyalancıكذب
33keffarunnankörكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Dikkat ediniz, saf din Allah'a aittir. O'ndan başkasını tanrı edinenler; "Bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara kulluk ediyoruz" derler. Şüphesiz ki Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Elbette Allah yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola iletmez.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Dikkat edin! Arı duru din yalnızca Allah'a aittir. O'nun peşi sıra dostlar edinenler "Onlara, bizi yalnızca Allah'a biraz daha yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz!" (derler).* Şüphesiz ki Allah ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz ki Allah yalancı ve inkârcı kimseyi doğru yola ulaştırmaz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kesinlikle, din sadece ALLAH'a aittir. O'nun dışındakileri evliya (dostlar) olarak edinenler, "Onlar bizi ALLAH'a daha fazla yaklaştırsın diye biz onlara hizmet ediyoruz" (derler). Ayrılığa düştükleri bu konuda onların arasında ALLAH karar verecektir. ALLAH kuşkusuz, yalancıları ve nankörleri doğru yola iletmez.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Dikkat edin! Halis* din yalnızca Allah'a aittir. O'nun yanı sıra veliler* edinenler: "Onlara, bizi Allah'a daha yakın bir seviyeye yaklaştırsınlar diye kulluk* ediyoruz." diyorlar. Allah, hakkında tartıştıkları şey için hükmünü verecektir. Allah, yalancı ve azılı nankörleri doğru yola iletmez.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bil ki Allah'ın dini, katışıksız dindir. Allah ile aralarına evliya* yerleştirenler şöyle derler: "Bizim bunlara kul köle olmamız, sırf bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diyedir." Allah, onların tartışıp durdukları her konudaki hükmünü, onların yüzüne karşı verecektir. Allah, yalancı olan ve ayetleri görmezlikte (kafirlikte) direnen birini yoluna kabul etmez.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İyi bilin ki, katışıksız din, yalnızca Allah'a özgüdür. Oysa O'ndan başka bir de ayrıca dostlar edinenler, şöyle derler: "Bizi, Allah'a daha çok yaklaştırmaları için onlara hizmet ediyoruz!" Kuşkusuz, Allah, uyuşmazlığa düştükleri konularda, aralarında yargı verecektir. Kuşkusuz, Allah, yalancı nankörleri doğru yola eriştirmez.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Değil mi ki böyle bir borçluluk bilincinin en saf ve samimi olanı, sadece Allah'a has kılınanıdır! O'ndan başkalarını sığınacak otorite edinenler, "Biz bunlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz!" (derler). Şu kesin ki, tartıştıkları her hususta Allah onlar arasındaki hükmü verecektir: çünkü Allah yalanı tabiat haline getiren hiçbir nankörü asla doğru yola yöneltmez.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Gözünüzü açıp kendinize gelin! Arı duru din yalnız ve yalnız Allah'ındır! O'ndan başkasını veliler edinerek, "biz onlara, bizi Allah'a yaklaştırmaları dışında bir şey için kulluk etmiyoruz." diyenlere gelince, hiç kuşkusuz Allah onlar arasında, tartışıp durdukları konuyla ilgili hükmü verecektir. Şu bir gerçek ki, Allah, yalancı ve nankör kişiyi iyiye ve güzele kılavuzlamaz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Haberin olsun; halis (katıksız) olan din yalnızca Allah'ındır. O'ndan başka veliler edinenler (şöyle derler:) "Biz, bunlara bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz." Elbette Allah, kendi aralarında hakkında ihtilaf ettikleri şeylerden hüküm verecektir. Gerçekten Allah, yalancı, kafir olan kimseyi hidayete erdirmez.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İyi bil ki halis din ancak Allah'ındır. O'ndan başka bir takım dostlara tutunanlar da şöyle demektedirler: "Biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. şüphe yok ki, Allah, onların aralarında ihtilaf edip durdukları şeyle hükmünü verecektir. Herhalde yalancı ve nankör olan kimseyi Allah doğru yola çıkarmaz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Halis inancın yalnız Allah'a yönelmesi gerekmez mi? O'ndan başkasını dost ve koruyucu edinenler, "Biz bunlara sırf bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz!" (derler). Şüphesiz Allah, (Kıyamet Günü) onlar arasında (hakikatten saptıkları) her konuda mutlaka hüküm verecektir, çünkü Allah, (kendi kendine) yalan söyleyen ve inatla nankörlük yapan hiç kimseyi rahmetiyle doğru yola ulaştırmaz!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İyi bilin ki, halis din yalnız Allah'ındır. O'nu bırakıp da başka dostlar edinenler, "Biz onlara sadece, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz" diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İyi bil ki Allahındır ancak halis din, onun berisinden bir takım veliylere tutunanlar da şöyle demektedirler: biz onlara ıbadet etmiyoruz, ancak bizi Allaha yakın yaklaştırsınlar diye, şübhe yok ki Allah onların aralarında ıhtilaf edip durdukları şeyde hukmünü verecek, her halde yalancı, nankör olan kimseyi Allah doğru yola çıkarmaz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İyi bil ki, halis din yalnız Allah'ındır. O'ndan başka veliler edinerek: "Biz bunlara, sırf bizi Allah'a yaklaştırmaları için tapıyoruz," diyenler(e gelince): Şüphesiz ki Allah, onlar arasında, ayrılığa düştükleri konuda hükmünü verecektir. Allah, yalancı, nankör insanı doğru yola iletmez.

 • Gültekin Onan

  Haberin olsun; halis (katıksız) olan din yalnızca Tanrı'nındır. O'ndan başka veliler edinenler (şöyle derler:) "Biz bunlara bizi Tanrı'ya daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz." Elbette Tanrı, kendi aralarında hakkında ihtilaf ettikleri şeylerden hüküm verecektir. Gerçekten Tanrı, yalancı kafirleri hidayete erdirmez.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Gözünü aç, haalis din Allahındır. Onu bırakıb da kendilerine bir takım dostlar edinenler (derler ki:) "Biz, bunlara ancak bizi Allaha daha fazla yaklaşdırsınlar diye tapıyoruz". Şübhe yok ki Allah onlar (la mü'minler) arasında, ihtilaf edegeldikleri şeyler hakkında, hükmünü verecekdir. Muhakkak ki yalancı, hakıykaten kafir olan o kimseleri Allah doğru yola iletmez.

 • İbni Kesir

  İyi bil ki; halis din, Allah'ındır. O'ndan başka veliler edinenler; onlara, sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz, derler. Doğrusu Allah, ihtilafa düştükleri şeylerde, aralarında hüküm verecektir. Muhakkak ki Allah; yalancı ve kafir olan kimseyi hidayete eriştirmez.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bil ki halis din Allah'ındır. Ondan başka veliler edinenler: -Biz bunlara, bizi Allah'a yaklaştırmalarından başka bir sebeple kulluk etmiyoruz derler. Allah, anlaşmazlığa düştükleri konuda aralarında hükmü verecektir. Şu kadar var ki Allah; yalancı, inkarcı kimseye yol göstermez.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İyi bilin ki halis din, yani bütün gönlüyle candan itaat, yalnız Allah'a yapılır. Allah'tan başka birtakım hamiler edinerek: "Biz onlara sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz." diyenlere gelince, elbette Allah, onların hakkında ihtilaf ettikleri hususlarda aralarında hükmünü verecektir. Allah yalancılığı, nankörlük ve kafirliği huy edinenleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Dikkat edin, halis din (mutlak sistem ve düzen) Allah (Esma'sının açığa çıkması) içindir! O'nun dununda (tanrısal kuvveler vehmedilenleri) veliler edinenler: "Biz onlara, sadece bizi Allah'a yaklaştırması için tapıyoruz" (derler).. . Muhakkak ki Allah onlar arasında, tartışıp durdukları konuda hüküm verecektir. . . Muhakkak ki Allah, yalancı olup, hakikati inkar eden kimseye hidayet etmez.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kesinlikle, din sadece ALLAH'a aittir. O'nun dışındakileri evliya (dostlar) olarak edinenler, 'Onlar bizi ALLAH'a daha fazla yaklaştırsın diye biz onlara tapıyoruz.' (derler). Ayrılığa düştükleri bu konuda onların arasında ALLAH karar verecektir. ALLAH kuşkusuz, yalancıları ve nankörleri doğru yola iletmez.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Dikkat edin! Halis* din yalnızca Allah'a aittir. O'ndan başka veliler edinenler: "Onlara, bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz." diyorlar. Allah, hakkında tartıştıkları şey için hükmünü verecektir. Allah, yalancı olan ve gerçeği yalanlayan azılı nankörleri doğru yola iletmez.

 • Progressive Muslims

  Absolutely, to God is the true system. And those who set up allies besides Him: "We only serve them so that they may bring us closer to God." God will judge between them in what they dispute. Surely, God does not guide him who is a liar, a rejecter.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Does not the sincere doctrine belong to God? And those who take allies besides Him: — “We only serve them that they might bring us near to God in proximity!” — God will judge between them concerning that wherein they differ; God guides not him who is a liar and an ingrate.

 • Aisha Bewley

  Indeed is the sincere deen not Allah’s alone? If people take protectors besides Him – ‘We only worship them so that they may bring us nearer to Allah’ – Allah will judge between them regarding the things about which they differed. Allah does not guide anyone who is an ungrateful liar.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Absolutely, the religion shall be devoted to GOD alone. Those who set up idols beside Him say, "We idolize them only to bring us closer to GOD; for they are in a better position!" GOD will judge them regarding their disputes. GOD does not guide such liars, disbelievers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Absolutely, to God is the true system. And those who set up allies besides Him: "We only serve them so that they may bring us closer to God." God will judge between them in what they dispute. For God does not guide him who is a liar, a rejecter.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Absolutely, to God is the true system. Those who set up allies besides Him: "We only serve them so that they may bring us closer to God." God will judge between them in what they dispute. Surely, God does not guide the one who is a liar, an ingrate.