Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Rabb'lerine karşı takva sahibi olanlar grup grup Cennet'e sevk edilirler. Oraya vardıklarında, onun kapıları açılır. Onun görevlileri, onlara: "Selam sizlere, siz aklandınız! Sürekli kalmak üzere ona girin." derler.

وَس۪يقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَراًۜ حَتّٰٓى اِذَا جَٓاؤُ۫هَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِد۪ينَ
Vesikallezinettekav rabbehum ilel cenneti zumera, hatta iza cauha ve futihat ebvabuha ve kale lehum hazenetuha selamun aleykum tıbtum fedhuluha halidin.
#kelimeanlamkök
1ve sikave sevk edilirlerسوق
2ellezinekimseler
3ttekavkorunan(lar)وقي
4rabbehumRablerinin (azabından)ربب
5ila
6l-cenneticenneteجنن
7zumeranbölük bölükزمر
8hattanihayet
9izazaman
10ca'uhageldikleriجيا
11ve futihatve açılırفتح
12ebvabuhaonun kapılarıبوب
13ve kaleve derlerقول
14lehumonlara
15hazenetuhaonun bekçileriخزن
16selamunselamسلم
17aleykumsize
18tibtum(ne) hoşsunuzطيب
19fedhuluhaburaya girinدخل
20halidineebedi kalmak üzereخلد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Rabblerine saygı duyanlar da, gruplar halinde cennete götürüleceklerdir. Oraya geldiklerinde ve cennetin kapıları açıldığında, cennetin bekçileri onlara, "Size selam olsun, hoş geldiniz. Artık süreli kalmak üzere giriniz buraya" derler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Rablerine karşı takvâlı (duyarlı) olanlar da grup grup cennete sevk edilecektir. Sonunda oraya geldikleri zaman kapıları zaten açılmış durumdadır* ve bekçileri onlara "Selam size! Tertemiz geldiniz. Artık ebedî kalmak üzere girin oraya!" diyecektir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Rab'lerini sayıp dinleyenler ise yığınlar halinde bahçeye götürülürler. Oraya vardıklarında onun kapıları açılır ve bekçileri onlara, "Size barış olsun; kazandınız. Haydi temelli kalmak üzere oraya giriniz" derler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Rabb'lerine karşı takva sahibi olanlar grup grup Cennet'e sevk edilirler. Oraya vardıklarında, onun kapıları açılır. Onun görevlileri, onlara: "Selam sizlere, siz aklandınız! Sürekli kalmak üzere ona girin." derler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Rablerinden çekinerek kendini korumuş olanlar ise bölükler halinde Cennet'e gönderileceklerdir. Oraya varınca kapıları açılacak ve bekçiler şöyle diyeceklerdir: "Esenlik ve güvenlik artık size (selamun aleykum). Ne iyi yaptınız. Ölümsüz olarak kalmak üzere girin içeriye."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Efendilerine karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar, kümeler biçiminde cennete gönderilecekler. Oraya geldiklerinde kapılar açılacak; onun bekçileri, şöyle diyecekler: "Size selam olsun; hoş geldiniz! Artık, sürekli kalmak üzere buraya girin!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Rablerine karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar ise guruplar halinde cennete yollanacaklar. Kapıları zaten açılmış bulunan cennete vardıklarında, oranın muhafızları kendilerine şöyle diyecek: "Selam olsun size! Safa başınıza! Ebedi kalmak üzere buyursunlar!.."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Rablerinden korkanlar da bölükler halinde cennete sevk edilirler. Oraya geldiklerinde, cennet kapıları da kendilerine açıldığında, oranın bekçileri onlara şöyle derler: "Selam size! Tertemizsiniz. Hadi girin şuraya, sürekli kalıcılar olarak!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Rablerinden korkup sakınanlar da, cennete bölük bölük sevkedildiler. Sonunda oraya geldikleri zaman, kapıları açıldı ve onlara (cennetin) bekçileri dedi ki: "Selam üzerinizde olsun, hoş ve temiz geldiniz. Ebedi kalıcılar olarak ona girin."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Rablerinden korkan takva sahipleri de bölük bölük cennete sevkedilmektedir. Nihayet oraya vardıkları ve kapıları açıldığı zamar bekçileri onlara: "Selam sizlere, ne hoşsunuz! Haydi gidin oraya, sonsuza dek kalmak üzere!" diye selama duracaklar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Rablerine karşı sorumluluk bilinci duyanlar da bölük bölük cennete gönderileceklerdir; oraya vardıklarında kapılarının ardına kadar açık olduğunu görecekler; ve muhafızlar onlara, "Selam size! Hoş geldiniz! İşte buyrun, içinde temelli kalacağınız bu (cennete) girin!" diyecekler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: "Size selam olsun! Tertemiz oldunuz. Haydi ebedi kalmak üzere buraya girin."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rablarına korunmuş olan müttekiler de zümre zümre Cennete sevk olunmaktadır, nihayet ona vardıkları ve kapıları açılıp bekçileri onlara "selam sizlere ne hoşsunuz! Haydin girin onlara ebediyyen kalmak üzere" diye selam durdukları

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rablerinin (azabından) korunanlar da bölük bölük cennete sevk edilmişlerdir. Kapıları daha önce açılmış bulunan cennete vardıklarında onun bekçileri onlara: "Selam size,(ne) hoşsunuz, ebedi kalmak üzere buraya girin!" demişlerdir.

 • Gültekin Onan

  Rablerinden korkup sakınanlar da, cennete bölük bölük sevkedildiler. Sonunda oraya geldikleri zaman, kapıları açıldı ve onlara (cennetin) bekçileri dedi ki: "Selam üzerinizde olsun, hoş ve temiz geldiniz. Ebedi kalıcılar olarak ona girin."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Rablerinden korkanlar ise (i'zaz ve ikram ile) fevc feve cennete sevk edildi. Nihayet oraya varıb kapıları açılınca (cennetin) bekçileri (şöyle) dedi (ler): "Selam (ve selamet) size! Tertemiz geldiniz! Artık ebedi kalmak üzere girin buraya".

 • İbni Kesir

  Rabblarından sakınanlar ise fevc fevc cennete götürüldüler. Oraya varıp da kapıları açılınca, bekçileri onlara dediler ki: Selam olsun size. Hoş geldiniz. Temelli olarak girin buraya.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Rablerinden sakınan kimseler bölük bölük cennete sevkedilmiştir. Oraya geldiklerinde kapılar açılmış ve onun bekçileri: -Selam size, hoş geldiniz, ebedi kalmak üzere girin oraya! demişlerdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Rab'lerine karşı gelmekten sakınanlar ise bölük bölük cennete sevkolunurlar. Nihayet oraya varıp da kapıları açılınca cennet bekçileri "Selam olsun sizlere, ne mutlu size! Haydi, ebediyyen kalmak üzere, giriniz oraya!" derler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Rablerinden ittika edenler (bedenselliklerinden korunanlar) ise sınıflar halinde cennete sevkolunmuştur.. . Nihayet oraya geldiklerinde ve onun kapıları açıldığında, onun muhafızları hitap eder: "Selamun aleyküm! Ne hoş olmuşsunuz. . . Sonsuza dek kalmak üzere girin!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Rablerini sayıp dinleyenler ise yığınlar halinde cennete götürülürler. Oraya vardıklarında onun kapıları açılır ve bekçileri onlara, 'Size barış olsun; kazandınız. Haydi temelli kalmak üzere oraya giriniz,' derler

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Rabb'lerine karşı takva sahibi olanlar grup grup Cennet'e sevk edilirler. Oraya vardıklarında, onun kapıları açılır. Onun görevlileri, onlara: "Selam sizlere, siz aklandınız! Sürekli kalmak üzere ona girin." derler.

 • Progressive Muslims

  And those who reverenced their Lord will be driven to Paradise in groups. When they reach it, and its gates are opened, its guards will say to them: "Peace be upon you. You have done well, so enter to abide herein."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And those who were in prudent fear of their Lord will be driven towards the Garden in companies. When they have come to it and the gates thereof have been opened. And the keepers thereof will say to them: “Peace be upon you! You did well; so enter it, abiding eternally.”

 • Aisha Bewley

  And those who have taqwa of their Lord will be driven to the Garden in companies and when they arrive there, finding its gates open, its custodians will say to them, ‘Peace be upon you! You have done well so enter it timelessly, for ever. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who reverenced their Lord will be led to Paradise in throngs. When they get to it, and its gates are opened, its guards will say, "Peace be upon you; you have won. Therefore, you abide herein forever."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And those who reverenced their Lord will be driven to the Paradise in groups. When they reach it, and its gates are opened, its guards will say to them: "Peace be upon you. You have done well, so enter to abide herein."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who revered their Lord will be driven to Paradise in groups. When they reach it, and its gates are opened, its guards will say to them: "Peace be upon you. You have done well, so enter to abide herein."