4. Nisa suresi 170. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ey insanlar! Rasul size Rabb'inizden gerçeği getirdi. Öyleyse kendi iyiliğiniz için ona iman edin. Eğer inkar ederseniz, bilin ki gökte ve yerde olan her şey Allah'a aittir. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
Ya eyyuhan nasu kad caekumur resulu bil hakkı min rabbikum fe aminu hayran lekum. Ve in tekfuru fe inne lillahi ma fis semavati vel ard. Ve kanallahu alimen hakima.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakikati getirdi. O halde kendi iyiliğiniz için iman ediniz! Eğer inkar ederseniz, biliniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'a aittir. Allah her şeyi bilendir; hikmet sahibidir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
İnsanlar! Elçi Rabbinizden gerçeği getirmiştir. Kendi yararınız için inanmalısınız. İnkar ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde ne varsa ALLAH'ındır. ALLAH Bilendir, Bilgedir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ey insanlar! Rasul size Rabb'inizden gerçeği getirdi. Öyleyse kendi iyiliğiniz için ona iman edin. Eğer inkar ederseniz, bilin ki gökte ve yerde olan her şey Allah'a aittir. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Ey İnsanlar! Bu Elçi, Rabbiniz'den size gerçek olanı getirdi; O'na inanıp güvenin; bu sizin hayrınıza olur. Ama ayetleri görmezlikten gelirseniz bilin ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah bilir, doğru kararlar verir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Ey insanlar! Elçi, Efendinizden, size gerçekle gelmiştir. Artık, inanmanız, sizin için daha iyidir. Nankörlük ederseniz, kuşkusuz, göklerde ve yeryüzünde olan her şey, Allah'ın malıdır. Çünkü Allah, Bilendir; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Ey insanlık! İşte Peygamber size Rabbinizden hakikati getirdi: artık iman ederseniz sizin için hayırlı olur. Yok eğer hakikati inkar ederseniz, iyi bilin ki göklerde ve yeryüzünde olan her şey Allah'a aittir: zira Allah her şeyi bilendir, her hükmünde tam isabet kaydedendir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hakkı getirdi; artık inanın ona ki hayrınıza olsun. Nankörlük ederseniz göklerdekiler de yerdekiler de Allah'ındır. Allah Alim'dir, Hakim'dir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Ey insanlar, şüphesiz elçi size Rabbinizden hakla geldi. Öyleyse iman edin, sizin için hayırlıdır. Eğer inkara saparsanız, şüphesiz göklerde olanların ve yerde olanların tümü Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ey insanlar, gerçek şu ki, Rabbinizden size hak ile peygamber geldi. Hakkınızda hayırlı olması için hemen ona iman edin! Eğer ona inanmayacak olursanız, şüphe yok ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah, herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ey insanlar! Elçi size Rabbinizden hakikati getirdi: o halde kendi iyiliğiniz için inanın! Ve eğer hakikati inkar ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde olan her şey Allaha aittir ve Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir!
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakkı (gerçeği) getirdi. O halde, kendi iyiliğiniz için iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ey insanlar! hakıkat size Rabbınızdan hakk ile Resul geldi, hakkınızda hayr olmak için hemen ona iyman edin ve eğer küfr edecek olursanız şüphe yok ki Göklerde ve yerde ne varsa Allahın ve Allah alim, hakim bulunuyor
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ey İnsanlar, Elçi size, Rabbinizden gerçeği getirdi. Kendi yararınıza olarak (ona) inanın. Eğer inkar ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Gültekin Onan
Ey insanlar, kuşkusuz elçi size rabbinizden hakla geldi. Öyleyse inanın / inanmanız, sizin için hayırlıdır. Eğer küfrederseniz, şüphesiz göklerde olanların ve yerde olanların tümü Tanrı'nındır. Tanrı bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Ey insanlar, hiç şübhesiz, Rabbinizden size hak bir peygamber gelmişdir. O halde kendi hayrınıza olarak (ona) iman edin. Eğer inkar edib kafir olursanız (biliniz ki) göklerde ve yerde ne varsa (hepsi) Allahındır. Allah hakkıyle bilicidir, yegane hüküm ve hikmet saahibidir.
İbni Kesir
Ey insanlar; Peygamber, size Rabbınızdan gerçekle geldi. Kendi yararınıza olarak hemen iman edin. Eğer küfür ederseniz; muhakkak ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah; Alim, Hakim olandır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
- Ey insanlar, elçi size Rabbinizden hak ile gelmiştir. Kendi iyiliğiniz için iman edin; eğer küfrederseniz, göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah alimdir, hakimdir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Ey insanlar! Resulullah Rabbinizden size hakkı getirdi, kendi iyiliğiniz için ona iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah alimdir, hakimdir (her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Ey insanlar, Rasul size Rabbinizden Hak olarak gelmiştir! Artık iman edin sizin için hayırlı olana! Eğer inkar ederseniz, bilin ki semalar ve arzda olan ne varsa Allah içindir (Esma ül Hüsna'sının işaret ettiği özelliklerin açığa çıkması için). Allah Aliym'dir, Hakiym'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
O people, the messenger has come to you with the truth from your Lord. Therefore, you shall believe for your own good. If you disbelieve, then to GOD belongs everything in the heavens and the earth. GOD is Omniscient, Most Wise.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
O people, a messenger has come to you with the truth from your Lord, so believe; that is better for you. And if you reject, then to God is what is in the heavens and the earth. And God is Knowledgeable, Wise.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
O people, a messenger has come to you with truth from your Lord, so acknowledge; that is better for you. If you do not appreciate, then to God is what is in the heavens and the earth. God is Knowledgeable, Wise.
# Kelime Anlam Kök
1 ya eyyuha: ey
2 n-nasu: insanlar نوس
3 kad: muhakkak ki
4 ca'ekumu: size getirdi جيا
5 r-rasulu: Elçi رسل
6 bil-hakki: gerçeği حقق
7 min: -den
8 rabbikum: Rabbiniz- ربب
9 fe aminu: inanın امن
10 hayran: yararınıza olarak خير
11 lekum: kendi
12 vein: eğer
13 tekfuru: inkar ederseniz كفر
14 feinne: bilin ki
15 lillahi: Allah'ındır
16 ma: olanlar
17 fi:
18 s-semavati: göklerde سمو
19 vel'erdi: ve yerde ارض
20 ve kane: ve كون
21 llahu: Allah
22 alimen: bilendir علم
23 hakimen: hüküm ve hikmet sahibidir حكم