Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ey insanlar! Resul size Rabb'inizden gerçeği getirdi. Öyleyse kendi iyiliğiniz için ona iman edin. Eğer Kafirlik ederseniz, bilin ki gökte ve yerde olan her şey Allah'a aittir. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

يَٓا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَٓاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَاٰمِنُوا خَيْراً لَكُمْۜ وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِۜ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يماً حَك۪يماً
Ya eyyuhan nasu kad caekumur resulu bil hakkı min rabbikum fe aminu hayran lekum. Ve in tekfuru fe inne lillahi ma fis semavati vel ard. Ve kanallahu alimen hakima.
#kelimeanlamkök
1ya eyyuhaey
2n-nasuinsanlarنوس
3kadmuhakkak ki
4ca'ekumusize getirdiجيا
5r-rasuluElçiرسل
6bil-hakkigerçeğiحقق
7min-den
8rabbikumRabbiniz-ربب
9fe aminuinanınامن
10hayranyararınıza olarakخير
11lekumkendi
12veineğer
13tekfuruinkar edersenizكفر
14feinnebilin ki
15lillahiAllah'ındır
16maolanlar
17fi
18s-semavatigöklerdeسمو
19vel'erdive yerdeارض
20ve kaneveكون
21llahuAllah
22alimenbilendirعلم
23hakimenhüküm ve hikmet sahibidirحكم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakikati getirdi. O halde kendi iyiliğiniz için iman ediniz! Eğer inkar ederseniz, biliniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'a aittir. Allah her şeyi bilendir; hikmet sahibidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ey insanlar! Elbette Elçi size Rabbinizden gerçeği getirdi; kendi iyiliğinize olarak (ona) iman edin! İnkâr ederseniz, göklerde ve yerde ne varsa şüphesiz ki hepsi yalnızca Allah'a aittir.* Allah bilendir, doğru hüküm verendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnsanlar! Elçi Efendinizden gerçeği getirmiştir. Kendi yararınız için onaylamalısınız. İnkar ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde ne varsa ALLAH'ındır. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ey insanlar! Resul size Rabb'inizden gerçeği getirdi. Öyleyse kendi iyiliğiniz için ona iman edin. Eğer Kafirlik* ederseniz, bilin ki gökte ve yerde olan her şey Allah'a aittir. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ey İnsanlar! Bu Elçi, Rabbiniz'den size gerçek olanı getirdi; O'na inanıp güvenin; bu sizin hayrınıza olur. Ama ayetleri görmezlikten gelirseniz bilin ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah bilir, doğru kararlar verir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ey insanlar! Elçi, Efendinizden, size gerçekle gelmiştir. Artık, inanmanız, sizin için daha iyidir. Nankörlük ederseniz, kuşkusuz, göklerde ve yeryüzünde olan her şey, Allah'ın malıdır. Çünkü Allah, Bilendir; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ey insanlık! İşte Peygamber size Rabbinizden hakikati getirdi: artık iman ederseniz sizin için hayırlı olur. Yok eğer hakikati inkar ederseniz, iyi bilin ki göklerde ve yeryüzünde olan her şey Allah'a aittir: zira Allah her şeyi bilendir, her hükmünde tam isabet kaydedendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hakkı getirdi; artık inanın ona ki hayrınıza olsun. Nankörlük ederseniz göklerdekiler de yerdekiler de Allah'ındır. Allah Alim'dir, Hakim'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ey insanlar, şüphesiz elçi size Rabbinizden hakla geldi. Öyleyse iman edin, sizin için hayırlıdır. Eğer inkara saparsanız, şüphesiz göklerde olanların ve yerde olanların tümü Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ey insanlar, gerçek şu ki, Rabbinizden size hak ile peygamber geldi. Hakkınızda hayırlı olması için hemen ona iman edin! Eğer ona inanmayacak olursanız, şüphe yok ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah, herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ey insanlar! Elçi size Rabbinizden hakikati getirdi: o halde kendi iyiliğiniz için inanın! Ve eğer hakikati inkar ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde olan her şey Allaha aittir ve Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakkı (gerçeği) getirdi. O halde, kendi iyiliğiniz için iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey insanlar! hakıkat size Rabbınızdan hakk ile Resul geldi, hakkınızda hayr olmak için hemen ona iyman edin ve eğer küfr edecek olursanız şüphe yok ki Göklerde ve yerde ne varsa Allahın ve Allah alim, hakim bulunuyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey İnsanlar, Elçi size, Rabbinizden gerçeği getirdi. Kendi yararınıza olarak (ona) inanın. Eğer inkar ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Gültekin Onan

  Ey insanlar, kuşkusuz elçi size rabbinizden hakla geldi. Öyleyse inanın / inanmanız, sizin için hayırlıdır. Eğer küfrederseniz, şüphesiz göklerde olanların ve yerde olanların tümü Tanrı'nındır. Tanrı bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ey insanlar, hiç şübhesiz, Rabbinizden size hak bir peygamber gelmişdir. O halde kendi hayrınıza olarak (ona) iman edin. Eğer inkar edib kafir olursanız (biliniz ki) göklerde ve yerde ne varsa (hepsi) Allahındır. Allah hakkıyle bilicidir, yegane hüküm ve hikmet saahibidir.

 • İbni Kesir

  Ey insanlar; Peygamber, size Rabbınızdan gerçekle geldi. Kendi yararınıza olarak hemen iman edin. Eğer küfür ederseniz; muhakkak ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah; Alim, Hakim olandır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  - Ey insanlar, elçi size Rabbinizden hak ile gelmiştir. Kendi iyiliğiniz için iman edin; eğer küfrederseniz, göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah alimdir, hakimdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ey insanlar! Resulullah Rabbinizden size hakkı getirdi, kendi iyiliğiniz için ona iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah alimdir, hakimdir (her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ey insanlar, Rasul size Rabbinizden Hak olarak gelmiştir! Artık iman edin sizin için hayırlı olana! Eğer inkar ederseniz, bilin ki semalar ve arzda olan ne varsa Allah içindir (Esma ül Hüsna'sının işaret ettiği özelliklerin açığa çıkması için). Allah Aliym'dir, Hakiym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnsanlar! Elçi Rabbinizden gerçeği getirmiştir. Kendi yararınız için inanmalısınız. İnkar ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde ne varsa ALLAH'ındır. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ey insanlar! Rasul size Rabb'inizden gerçeği getirdi. Öyleyse kendi iyiliğiniz için ona iman edin. Eğer inkar ederseniz, bilin ki gökte ve yerde olan her şey Allah'a aittir. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

 • Progressive Muslims

  O people, a messenger has come to you with truth from your Lord, so believe; that is better for you. And if you disbelieve, then to God is what is in heavens and Earth. And God is Knowledgeable, Wise.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  O mankind: the Messenger has come to you with the truth from your Lord; so believe, it is better for you. And if you deny, to God belongs what is in the heavens and the earth; and God is knowing and wise.

 • Aisha Bewley

  Mankind! the Messenger has brought you the truth from your Lord, so it is better for you to have iman. But if you are kafir, everything in the heavens and the earth belongs to Allah. Allah is All-Knowing, All-Wise.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  O people, the messenger has come to you with the truth from your Lord. Therefore, you shall believe for your own good. If you disbelieve, then to GOD belongs everything in the heavens and the earth. GOD is Omniscient, Most Wise.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  O people, a messenger has come to you with the truth from your Lord, so believe; that is better for you. And if you reject, then to God is what is in the heavens and the earth. And God is Knowledgeable, Wise.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  O people, a messenger has come to you with truth from your Lord, so acknowledge; that is better for you. If you do not appreciate, then to God is what is in the heavens and the earth. God is Knowledgeable, Wise.