4. Nisa suresi 172. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ne Mesih ne de mukarrabin* melekler Allah'a kul olmaktan kaçınmazlar. Kim büyüklenerek O'na kulluk etmekten kaçınırsa, bilsin ki O, yakında onların tamamını huzuruna toplayacaktır.

لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِّلّهِ وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيهِ جَمِيعًا
Len yestenkifel mesihu en yekune abden lillahi ve lal melaiketul mukarrabun. Ve men yestenkif an ibadetihi ve yestekbir fe se yahşuruhum ileyhi cemia.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Ne Mesih, Allah'a kul olmaktan çekinir, ne de Allah'a yaklaştırılmış melekler. Kim Allah'a kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki Allah onların hepsini kendi huzurunda toplayacaktır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Ne Mesih, ne de yakın melekler ALLAH'ın kulu olmayı küçüklük saymaz. Kim O'na kulluğu küçük görür de büyüklük taslarsa, bilsin ki O, onların hepsini huzuruna toplayacak.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ne Mesih ne de mukarrabin* melekler Allah'a kul olmaktan kaçınmazlar. Kim büyüklenerek O'na kulluk etmekten kaçınırsa, bilsin ki O, yakında onların tamamını huzuruna toplayacaktır.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Mesih, Allah'a kul olmaktan geri durmaz. Mukarreb* melekler de öyle. Kim O'na kulluktan geri durur da büyüklük taslarsa Allah, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Mesih ve yakınlaştırılmış melekler, Allah'a hizmet etmekten asla kaçınmazlar. Büyüklük taslayarak, O'na hizmet etmekten kim kaçınırsa, onların tümünü, Kendi karşısında toplayacaktır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Ne İsa Allah'a kul olmaktan kaçınacak kadar gurura kapılır, ne de kendisine yakın melekler. Ve Allah, kendisine kul olmaktan kaçınacak kadar küstahça bir gurura kapılan herkesi, Hesap Günü kendi katında toplayacaktır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan çekinir ne de Allah'a yakınlaştırılmış melekler. Allah'a kulluk ve ibadetten çekinerek kibre saplanan bilsin ki, Allah onların tümünü huzurunda haşredecekir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Mesih ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler, Allah'a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar. Kim O'na ibadet etmeye 'karşı çekimser' davranırsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,) onların tümünü huzurunda toplayacaktır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Mesih de Allah'a bir kul olmaktan asla çekinmez en yakın melekler de. Her kim O'na ibadetten çekinir ve kibirlenirse, bilsin ki, O, yarın hepsini huzurunda toplayacaktır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ne İsa, Allahın kulu olmaktan kaçınacak kadar gurura kapıldı, ne de Ona yakın olan melekler. Ona kulluk etmeyi gururlarına yediremeyenler ve küstahça böbürlenenler (bilsinler ki hesap günü) Allah hepsini kendi katında toplayacaktır.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Mesih de, Allah'a yakın melekler de, Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim Allah'a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki, O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hiç bir zaman Mesih de Allahın bir kulu olmaktan çekinmez, Melaikei mukarrebin de, ve her kim ona ibadetten çekinir ve kibirlenirse bilsin ki o yarın hepsini toplayıb huzuruna haşredecek
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ne Mesih, Allah'a kul olmaktan çekinir, ne de (Allah'a) yaklaştırılmış melekler. Kim O'na kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini kendi huzuruna toplayacaktır.
Gültekin Onan
Mesih ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler, Tanrı'ya kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar. Kim O'na ibadet etmeye 'karşı çekimser' davranırsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,) onların tümünü huzurunda toplayacaktır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Ne Mesih, ne en yakın melekler Allahın kulu olmakdan asla çekinmez. Kim Ona kullukdan çekinir ve kibirlenmek isterse (düşünsün ki Allah) onların hepsini huzurunda toplayacakdır.
İbni Kesir
Mesih, Allah'a kul olmaktan asla çekinmez. Gözde melekler de. Kim, O'na kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa; bilsin ki, O hepsini huzuruna toplayacaktır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Mesih, Allah'a kul olmaktan asla çekinmemiştir. Yakın Melekler de (kulluktan çekinmezler). Kim Allah'a kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa; Allah, herkesi huzurunda toplayacak.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Ne Mesih, ne de Allah'a en yakın büyük melekler, Allah'a kul olmaktan kaçınmazlar. Kim O'na kulluktan kaçınır ve kibirlenirse bilsin ki Allah, yarın hepsini huzuruna toplayıp hesaba çekecektir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Ne Mesih (İsa) ve ne de mukarreb melaike Allah'a kulluktan asla gocunmazlar! Kim O'nun ibadetinden kaçınır ve kibirlenirse, hepsini kendine haşr edecektir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
The Messiah would never disdain from being a servant of GOD, nor would the closest angels. Those who disdain from worshipping Him, and are too arrogant to submit, He will summon them all before Him.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
The Messiah is not too proud to be a servant to God, nor are the angels who are close to Him. Whoever is too proud from His service, and is arrogant, then He will gather them all towards Him together.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
The Messiah would not be too proud to be a servant to God, nor would the controllers who are close to Him. Whoever is too proud from His service, and is arrogant, then He will summon them all before Him.
# Kelime Anlam Kök
1 len:
2 yestenkife: çekinmez نكف
3 l-mesihu: Mesih
4 en:
5 yekune: olmaktan كون
6 abden: kul عبد
7 lillahi: Allah'a
8 ve la:
9 l-melaiketu: ve melekler de ملك
10 l-mukarrabune: (Allah'a) yaklaştırılmış قرب
11 ve men: ve kim
12 yestenkif: çekinirse نكف
13 an:
14 ibadetihi: O'na kulluktan عبد
15 ve yestekbir: ve büyüklük taslarsa كبر
16 feseyehşuruhum: bilsin ki O toplayacaktır حشر
17 ileyhi: kendi huzuruna
18 cemian: onların hepsini جمع