4. Nisa suresi 173. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ama iman edip, salihatı yapan* kimselerin, yaptıklarının karşılığı eksiksiz verilecektir. Ve Kendi fazlından daha da artıracaktır. Ama büyüklük taslayan ve kibirlenen kimselere gelince, onlara can yakıcı bir azap ile azap edecek. Ve onlar, Allah'tan başka ne bir yardımcı ne de bir veli* bulabilirler.

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلُيمًا وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا
Fe emmallezine amenu ve amilus salihati fe yuveffihim ucurahum ve yeziduhum min fadlihi, ve emmallezinestenkefu vestekberu fe yuazzibuhum azaben elimen, ve la yecidune lehum min dunillahi veliyyen ve la nasira.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
İnanıp iyi işler yapanların ödüllerini eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Kulluktan çekinip büyüklük taslayanlara da acı bir şekilde azap edecektir.Onlar, kendilerine Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulacaklardır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
İnanıp erdemli davrananların ödüllerini eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha fazla verecektir. Küçümseyip kibirlenenleri ise acıklı bir azapla cezalandıracak. Kendilerine ALLAH'tan başka ne bir sahip ve ne de bir yardımcı bulamıyacaklardır
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ama iman edip, salihatı yapan* kimselerin, yaptıklarının karşılığı eksiksiz verilecektir. Ve Kendi fazlından daha da artıracaktır. Ama büyüklük taslayan ve kibirlenen kimselere gelince, onlara can yakıcı bir azap ile azap edecek. Ve onlar, Allah'tan başka ne bir yardımcı ne de bir veli* bulabilirler.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara hem ücretlerini tastamam verecek hem de ikramda bulunacaktır. Kul olmayı kendine yakıştıramayıp büyüklük taslayanları da acıklı bir azaba çarptıracaktır. Onlar, kendileri için Allah ile aralarına girecek ne bir dost(veli) ne de yardımcı bulacaklardır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Ama inanmış olarak erdemli edimler yapanların ödüllerini eksiksiz verecek ve Kendi lütfundan, daha da çoğunu verecektir. Büyüklük taslayarak bundan kaçınanları da acı bir cezayla cezalandıracaktır. Kendileri için, Allah'tan başka ayrıca, ne bir dost ne de bir yardımcı zaten bulamayacaklardır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
İman edip ıslah edici eylem ortaya koyanlara gelince: karşılıklarını tastamam kendilerine verecek, kendilerine lutfu kereminden artırdıkça artıracaktır. (O'na kulluktan) kaçınan ve küstahça bir gurura kapılanları, elim bir azaba mahkum edecek; onlar ne kendilerini Allah'a karşı koruyacak ve ne de yardımcı bulabileceklerdir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Bunun ardından da inanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanların ödüllerini tam verecek ve lütfundan onlara fazlalıklar da bağışlayacaktır. Kulluktan çekinip büyüklük taslayanlara gelince, onlara korkunç bir azapla azap edecektir. Böyleleri, kendileri için Allah'tan başka ne bir dost bulacaklardır ne de bir yardımcı.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Ama iman edenler ve salih amellerde bulunanlar, onlara ecirlerini eksiksiz ödeyecek ve onlara kendi fazlından ekleyecektir de. Çekimser davrananlar ve büyüklenenler, onları acıklı bir azabla azablandıracaktır ve kendileri için Allah'tan başka bir (vekil) koruyucu dost ve yardımcı bulamayacaklardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İşte o zaman, iman edip güzel işler yapanlara mükafatlarını tamamıyla ödeyecek hem de bol ihsanından fazlasını bile verecektir. Ancak o kibirlerine yediremeyip çekinenleri acı bir azap ile cezalandıracak ve Allah'a karşı kendilerine ne bir kayırıcı, ne de bir yardımcı bulamayacaklardır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
orada, iman edip doğru ve yararlı işler yapanlara bütün mükafatlarını bağışlayacak ve lütfuyla fazlasını da verecektir; gururlanan ve küstahça böbürlenenleri ise şiddetli bir azap ile cezalandıracaktır: onlar kendilerini ne Allahtan koruyacak ve ne de yardım edecek birini bulabileceklerdir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
İman edip salih ameller işleyenlere gelince, (Allah) onların mükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha da fazlasını verecektir. Allah'a kulluk etmekten çekinenlere ve büyüklük taslayanlara gelince; (Allah) onları elem dolu bir azaba uğratacaktır ve onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardır.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
İşte o zaman o iyman edib salah işlemiş olanlara ecirlerini tamamile ödeyecek, hem de fazlından onlara ziyadesini verecek, amma, o kibirlerine yediremeyib çekinenleri elim bir azab ile ta'zib edecek, ve Allaha karşı kendilerine ne bir hami, ne de bir yardımcı bulamıyacaklar
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
İnanıp iyi işler yapanların mükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lutfundan onlara daha fazlasını da verecektir. (Kulluktan) çekinip büyüklük taslayanlara da acı bir şekilde azabedecek ve onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulacaklardır.
Gültekin Onan
Ama inananlar ve salih amellerde bulunanlar, onlara ecirlerini eksiksiz ödeyecek ve onlara kendi fazlından ekleyecektir de. Çekimser davrananlar ve büyüklenenler, onları acıklı bir azabla azablandıracaktır ve kendileri için Tanrı'dan başka bir (vekil) koruyucu dost ve yardımcı bulamayacaklardır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Fakat iman edip güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (a gelince: Allah) hem onların mükafatlarını tastamam ödeyecek, hem kendi fazl (-u kerem) inden onlara ziyadesini verecekdir. Amma o kibirlenib çekinenleri pek acıklı bir azaba uğratacak, onlar kendileri için Allahdan başka ne bir yar, ne bir mededkar bulamayacaklardır.
İbni Kesir
İman edip salih ameller işleyenlere gelince; onlara mükafatlarını ödeyecek ve daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluk etmekten çekinenleri ve büyüklük taslayanları elem verici bir azaba uğratacaktır. Onlar, kendilerine Allah'tan başka bir dost ve yardımcı bulamazlar.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
İman edip doğru hareket edenlere mükafatlarını verecek ve onlara nimetini daha da artıracak, kulluktan çekinenleri ve büyüklük taslayanları da acı bir azap ile cezalandıracaktır. Kendilerine Allah'tan başka bir veli ve yardımcı da bulamayacaklardır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
İman edip iyi ve yararlı işler yapanların mükafatlarını Allah, tam tamına ödeyecek, hatta lütfundan onlara hak ettiklerinden daha fazlasını da verecektir. Kulluktan kaçınıp kibirlenenleri ise can yakıcı bir azaba sokacak ve onlar Allah'tan başka ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı bulamayacaklardır.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
İman edip imanının gereğini uygulayanlara gelince, (O) onlara ecirlerini tam verecek ve fazlından onları artıracaktır. . . Kulluktan kaçınıp ve benliklerini kabartanlara gelince, onlara feci bir azap ile azap edecektir. . . Kendileri için Allah dununda bir veli ve nasir de bulamazlar.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
As for those who believe and lead a righteous life, He will fully recompense them, and shower them with His grace. As for those who disdain and turn arrogant, He will commit them to painful retribution. They will find no lord beside GOD, nor a savior.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
As for those who believe and do good works, He will give them their recompense and increase for them from His bounty. And as for those who are too proud and arrogant, He will punish them a painful retribution, and they will not find besides God any supporter or victor.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
As for those who acknowledge and promote reforms, He will give them their rewards and increase for them from His bounty. As for those who are too proud and arrogant, He will punish them a painful retribution, and they will not find besides God any supporter or victor.
# Kelime Anlam Kök
1 feemma: gelince
2 ellezine: kimselere
3 amenu: inanan(lara) امن
4 ve amilu: ve yapanlara عمل
5 s-salihati: iyi işler صلح
6 feyuveffihim: eksiksiz ödeyecektir وفي
7 ucurahum: mükafatlarını اجر
8 ve yeziduhum: ve daha fazlasını da verecektir زيد
9 min:
10 fedlihi: lutfundan فضل
11 ve emma: gelince
12 ellezine: kimselere
13 stenkefu: çekinen(lere) نكف
14 vestekberu: ve büyüklük taslayanlara كبر
15 feyuazzibuhum: azabedecektir عذب
16 azaben: bir azapla عذب
17 elimen: acıklı الم
18 ve la:
19 yecidune: ve onlar bulamayacaklardır وجد
20 lehum: kendilerine
21 min:
22 duni: başka دون
23 llahi: Allah'tan
24 veliyyen: bir dost ولي
25 ve la:
26 nesiran: ve bir yardımcı نصر