Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ama iman edip, salihatı yapan kimselerin, yaptıklarının karşılığı eksiksiz verilecektir. Ve Kendi fazlından daha da artıracaktır. Ama büyüklük taslayan ve kibirlenen kimselere gelince, onlara can yakıcı bir azap ile azap edecek. Ve onlar, Allah'tan başka ne bir yardımcı ne de bir veli bulabilirler.

فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفّ۪يهِمْ اُجُورَهُمْ وَيَز۪يدُهُمْ مِنْ فَضْلِه۪ۚ وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً اَل۪يماًۙ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِياًّ وَلَا نَص۪يراً
Fe emmallezine amenu ve amilus salihati fe yuveffihim ucurahum ve yeziduhum min fadlihi, ve emmallezinestenkefu vestekberu fe yuazzibuhum azaben elimen, ve la yecidune lehum min dunillahi veliyyen ve la nasira.
#kelimeanlamkök
1feemmagelince
2ellezinekimselere
3amenuinanan(lara)امن
4ve amiluve yapanlaraعمل
5s-salihatiiyi işlerصلح
6feyuveffihimeksiksiz ödeyecektirوفي
7ucurahummükafatlarınıاجر
8ve yeziduhumve daha fazlasını da verecektirزيد
9min
10fedlihilutfundanفضل
11ve emmagelince
12ellezinekimselere
13stenkefuçekinen(lere)نكف
14vestekberuve büyüklük taslayanlaraكبر
15feyuazzibuhumazabedecektirعذب
16azabenbir azaplaعذب
17elimenacıklıالم
18ve la
19yeciduneve onlar bulamayacaklardırوجد
20lehumkendilerine
21min
22dunibaşkaدون
23llahiAllah'tan
24veliyyenbir dostولي
25ve la
26nesiranve bir yardımcıنصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnanıp iyi işler yapanların ödüllerini eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Kulluktan çekinip büyüklük taslayanlara da acı bir şekilde azap edecektir.Onlar, kendilerine Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulacaklardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İman edip iyi işler yapanlara (Allah) ödüllerini tam olarak verecek ve onlara lütfundan daha fazlasını da verecektir.* (Kulluğundan) kaçınan ve kibirlenenlere gelince, (Allah) onlara elem verici bir şekilde azap edecektir. Onlar kendileri için Allah'a rağmen hiçbir dost da yardımcı da bulamayacaklardır.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçeği onaylayıp erdemli davrananların ödüllerini eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha fazla verecektir. Küçümseyip kibirlenenleri ise acıklı bir azapla cezalandıracak. Kendilerine ALLAH'tan başka ne bir sahip ve ne de bir yardımcı bulamayacaklardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ama iman edip, salihatı* yapan kimselerin, yaptıklarının karşılığı eksiksiz verilecektir. Ve Kendi fazlından daha da artıracaktır. Ama büyüklük taslayan ve kibirlenen kimselere gelince, onlara can yakıcı bir azap ile azap edecek. Ve onlar, Allah'tan başka ne bir yardımcı ne de bir veli* bulabilirler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara hem ücretlerini tastamam verecek hem de ikramda bulunacaktır. Kul olmayı kendine yakıştıramayıp büyüklük taslayanları da acıklı bir azaba çarptıracaktır. Onlar, kendileri için Allah ile aralarına girecek ne bir dost(veli) ne de yardımcı bulacaklardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ama inanmış olarak erdemli edimler yapanların ödüllerini eksiksiz verecek ve Kendi lütfundan, daha da çoğunu verecektir. Büyüklük taslayarak bundan kaçınanları da acı bir cezayla cezalandıracaktır. Kendileri için, Allah'tan başka ayrıca, ne bir dost ne de bir yardımcı zaten bulamayacaklardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İman edip ıslah edici eylem ortaya koyanlara gelince: karşılıklarını tastamam kendilerine verecek, kendilerine lutfu kereminden artırdıkça artıracaktır. (O'na kulluktan) kaçınan ve küstahça bir gurura kapılanları, elim bir azaba mahkum edecek; onlar ne kendilerini Allah'a karşı koruyacak ve ne de yardımcı bulabileceklerdir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bunun ardından da inanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanların ödüllerini tam verecek ve lütfundan onlara fazlalıklar da bağışlayacaktır. Kulluktan çekinip büyüklük taslayanlara gelince, onlara korkunç bir azapla azap edecektir. Böyleleri, kendileri için Allah'tan başka ne bir dost bulacaklardır ne de bir yardımcı.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ama iman edenler ve salih amellerde bulunanlar, onlara ecirlerini eksiksiz ödeyecek ve onlara kendi fazlından ekleyecektir de. Çekimser davrananlar ve büyüklenenler, onları acıklı bir azabla azablandıracaktır ve kendileri için Allah'tan başka bir (vekil) koruyucu dost ve yardımcı bulamayacaklardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İşte o zaman, iman edip güzel işler yapanlara mükafatlarını tamamıyla ödeyecek hem de bol ihsanından fazlasını bile verecektir. Ancak o kibirlerine yediremeyip çekinenleri acı bir azap ile cezalandıracak ve Allah'a karşı kendilerine ne bir kayırıcı, ne de bir yardımcı bulamayacaklardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  orada, iman edip doğru ve yararlı işler yapanlara bütün mükafatlarını bağışlayacak ve lütfuyla fazlasını da verecektir; gururlanan ve küstahça böbürlenenleri ise şiddetli bir azap ile cezalandıracaktır: onlar kendilerini ne Allahtan koruyacak ve ne de yardım edecek birini bulabileceklerdir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İman edip salih ameller işleyenlere gelince, (Allah) onların mükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha da fazlasını verecektir. Allah'a kulluk etmekten çekinenlere ve büyüklük taslayanlara gelince; (Allah) onları elem dolu bir azaba uğratacaktır ve onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte o zaman o iyman edib salah işlemiş olanlara ecirlerini tamamile ödeyecek, hem de fazlından onlara ziyadesini verecek, amma, o kibirlerine yediremeyib çekinenleri elim bir azab ile ta'zib edecek, ve Allaha karşı kendilerine ne bir hami, ne de bir yardımcı bulamıyacaklar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnanıp iyi işler yapanların mükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lutfundan onlara daha fazlasını da verecektir. (Kulluktan) çekinip büyüklük taslayanlara da acı bir şekilde azabedecek ve onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulacaklardır.

 • Gültekin Onan

  Ama inananlar ve salih amellerde bulunanlar, onlara ecirlerini eksiksiz ödeyecek ve onlara kendi fazlından ekleyecektir de. Çekimser davrananlar ve büyüklenenler, onları acıklı bir azabla azablandıracaktır ve kendileri için Tanrı'dan başka bir (vekil) koruyucu dost ve yardımcı bulamayacaklardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Fakat iman edip güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (a gelince: Allah) hem onların mükafatlarını tastamam ödeyecek, hem kendi fazl (-u kerem) inden onlara ziyadesini verecekdir. Amma o kibirlenib çekinenleri pek acıklı bir azaba uğratacak, onlar kendileri için Allahdan başka ne bir yar, ne bir mededkar bulamayacaklardır.

 • İbni Kesir

  İman edip salih ameller işleyenlere gelince; onlara mükafatlarını ödeyecek ve daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluk etmekten çekinenleri ve büyüklük taslayanları elem verici bir azaba uğratacaktır. Onlar, kendilerine Allah'tan başka bir dost ve yardımcı bulamazlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İman edip doğru hareket edenlere mükafatlarını verecek ve onlara nimetini daha da artıracak, kulluktan çekinenleri ve büyüklük taslayanları da acı bir azap ile cezalandıracaktır. Kendilerine Allah'tan başka bir veli ve yardımcı da bulamayacaklardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İman edip iyi ve yararlı işler yapanların mükafatlarını Allah, tam tamına ödeyecek, hatta lütfundan onlara hak ettiklerinden daha fazlasını da verecektir. Kulluktan kaçınıp kibirlenenleri ise can yakıcı bir azaba sokacak ve onlar Allah'tan başka ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı bulamayacaklardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İman edip imanının gereğini uygulayanlara gelince, (O) onlara ecirlerini tam verecek ve fazlından onları artıracaktır.. . Kulluktan kaçınıp ve benliklerini kabartanlara gelince, onlara feci bir azap ile azap edecektir. . . Kendileri için Allah dununda bir veli ve nasir de bulamazlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnanıp erdemli davrananların ödüllerini eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha fazla verecektir. Küçümseyip kibirlenenleri ise acıklı bir azapla cezalandıracak. Kendilerine ALLAH'tan başka ne bir sahip ve ne de bir yardımcı bulamıyacaklardır

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ama iman edip, salihatı yapan* kimselerin, yaptıklarının karşılığı eksiksiz verilecektir. Ve Kendi fazlından daha da artıracaktır. Ama büyüklük taslayan ve kibirlenen kimselere gelince, onlara can yakıcı bir azap ile azap edecek. Ve onlar, Allah'tan başka ne bir yardımcı ne de bir veli* bulabilirler.

 • Progressive Muslims

  As for those who believe and do good works, He will give them their rewards and increase for them from His bounty. And as for those who are too proud and arrogant, He will punish them a painful retribution, and they will not find besides God any supporter or victor.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Then as for those who heed warning and do righteous deeds: He will give them their rewards in full, and increase them out of His bounty; and as for those who disdain and wax proud: He will punish them with a painful punishment; and they will not find for them, besides God, ally or helper.

 • Aisha Bewley

  As for those who have iman and do right actions, He will pay them their wages in full and will give them increase from His favour. As for those who show disdain and grow arrogant, He will punish them with a painful punishment. They will not find any protector or helper for themselves besides Allah.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  As for those who believe and lead a righteous life, He will fully recompense them, and shower them with His grace. As for those who disdain and turn arrogant, He will commit them to painful retribution. They will find no lord beside GOD, nor a savior.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  As for those who believe and do good works, He will give them their recompense and increase for them from His bounty. And as for those who are too proud and arrogant, He will punish them a painful retribution, and they will not find besides God any supporter or victor.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  As for those who acknowledge and promote reforms, He will give them their rewards and increase for them from His bounty. As for those who are too proud and arrogant, He will punish them a painful retribution, and they will not find besides God any supporter or victor.