Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ey Kitap Ehli! Dininiz hakkında haddi aşmayın. Allah hakkında, gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Allah'ın Resulü İsa Mesih, Meryem'in oğludur. Ve o, Allah'ın Meryem'e attığı Kelime ve Kendisinden bir ruhtur. O halde Allah'a ve resullerine iman edin. Ve "Üçtür." demeyin. Buna son verin. Bu, sizin için hayırlı olandır. Kuşkusuz Allah, tek bir ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.

يَٓا اَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا ف۪ي د۪ينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّۜ اِنَّمَا الْمَس۪يحُ ع۪يسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُۚ اَلْقٰيهَٓا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُۘ فَاٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِه۪ۚ وَلَا تَقُولُوا ثَلٰثَةٌۜ اِنْتَهُوا خَيْراً لَكُمْۜ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَاحِدٌۜ سُبْحَانَهُٓ اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌۢ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِۜ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَك۪يلاً۟
Ya ehlel kitabi la taglu fi dinikum ve la tekulu alallahi illal hakk. İnnemal mesihu isabnu meryeme resulullahi ve kelimetuhu. Elkaha ila meryeme ve ruhun minhu, fe aminu billahi ve rusulihi, ve la tekulu selaseh. İntehu hayran lekum. İnnemallahu ilahun vahid. Subhanehu en yekune lehu veled, lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Ve kefa billahi vekila.
#kelimeanlamkök
1ya ehleehliاهل
2l-kitabiKitapكتب
3la
4teglutaşkınlık etmeyinغلو
5fi
6dinikumdininizdeدين
7ve la
8tekuluve söylemeyinقول
9alahakkında
10llahiAllah
11illadışında
12l-hakkagerçekحقق
13innemaşüphesiz
14l-mesihuMesih
15iysaÎsa
16bnuoğluبني
17meryemeMeryem
18rasuluelçisidirرسل
19llahiAllah'ın
20ve kelimetuhuve O'nun kelimesidirكلم
21elkahaattığıلقي
22ila
23meryemeMeryem'e
24ve ruhunve bir ruhturروح
25minhuO'ndan
26fe aminuinanınامن
27billahiAllah'a
28ve rusulihive elçilerineرسل
29ve la
30tekuludemeyinقول
31selasetun(Allah) "Üçtür"ثلث
32ntehubuna son verinنهي
33hayranyararınıza olarakخير
34lekumkendi
35innemaçünkü
36llahuAllah
37ilahuntanrıdırاله
38vahidunbir tekوحد
39subhanehuO yücedirسبح
40en
41yekuneolmaktanكون
42lehukendisi
43veledunçocuk sahibiولد
44lehuO'nundur
45maolanlar
46fi
47s-semavatigöklerdeسمو
48ve mave olanlar
49fi
50l-erdiyerdeارض
51ve kefave yeterكفي
52billahiAllah
53vekilenvekil olarakوكل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ey kitap ehli! Dininizde aşırı gitmeyiniz ve Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyiniz. Meryem oğlu İsa, sadece Allah'ın peygamberidir; İsa Allah'ın, Meryem'e ulaştırdığı "kün"/ol kelimesinin eseridir. Allah'tan bir ruhtur. Şu halde, Allah'a ve Peygamberine iman ediniz. "Tanrı üçtür" demeyiniz; kendi menfaatinize bundan vazgeçiniz. Allah, ancak bir tek Allah'tır. O, çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ey kitap ehli! Dininiz hakkında aşırı gitmeyin* ve Allah hakkında, gerçek(ler)den başkasını söylemeyin! Mesih (yani) Meryem oğlu İsa, sadece Allah'ın elçisidir; (o) Allah'ın, Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir;* O'ndan bir rûhtur (mesajdır). Allah'a ve elçilerine iman edin! "(Tanrı) üçtür!" demeyin; sizin için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin! Yalnızca Allah'tır tek ilah. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi yalnızca O'na aittir. Vekil (güven kaynağı) olarak Allah yeter.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kitaplılar! Dininizde sınırı aşmayın. ALLAH hakkında yalnız gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, sadece ALLAH'ın elçisi ve Meryem'e gönderdiği kelimesi ve O'ndan gelen bir candır. ALLAH'ı ve elçilerini onaylayın. "Üçtür" demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Biricik tanrı yalnız ALLAH'tır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Vekil olarak ALLAH yeter.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ey Kitap Ehli! Dininiz hakkında haddi aşmayın. Allah hakkında, gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Allah'ın Resulü İsa Mesih, Meryem'in oğludur. Ve o, Allah'ın Meryem'e attığı Kelime* ve Kendisinden bir ruhtur. O halde Allah'a ve resullerine iman edin. Ve "Üçtür." demeyin. Buna son verin. Bu, sizin için hayırlı olandır. Kuşkusuz Allah, tek bir ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ey Ehl-i Kitap! Dininizde aşırılık etmeyin, Allah hakkında sadece gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, başka değil, yalnızca Allah'ın elçisidir; Meryem'e ulaştırdığı ("Ol") sözü ve kendinden bir ruhtur. Öyle ise Allah'a ve elçilerine inanıp güvenin. "Tanrı üçtür" demeyin; bundan vazgeçin; bu sizin hayrınıza olur. Allah tek ilahtır, başkası da yoktur. O'nun çocuğa ne ihtiyacı olur! Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Size Allah'ın desteği yeter.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ey kitap halkı! Dininizde sınırı aşmayın ve Allah hakkında gerçeklerden başkasını söylemeyin. Meryem Oğlu İsa Mesih, yalnızca, Allah'ın elçisi ve O'nun Sözüdür. Kendisinden bir Ruh ile Onu Meryem'e ulaştırmıştır. Artık, Allah'a ve O'nun elçilerine inanın. "Üçtür!" demeyin; buna son verin. Sizin için daha iyidir. Allah, Tek ve Eşsiz Tanrıdır. O, çocuk edinmekten ayrıktır. Göklerde ve yeryüzünde olan her şey, O'nun malıdır. Koruyucu olarak, Allah yeterlidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ey kitap ehli (olan Hıristiyanlar)! Akidenizde haddi aşmayın ve Allah hakkında yalnızca hakkı söyleyin! Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi, O'nun Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve O'ndan bir ruhtur. Artık Allah'a ve peygamberlerine inanın ve "üçüdür" demeyin. Buna bir son verirseniz hakkınızda hayırlı olur. Allah tek ilahtır; çocuk sahibi olmaktan münezzehtir, göklerde ve yeryüzünde olan her bir şey O'na aittir; koruyucu otorite olarak Allah yeter.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ey Ehlikitap! Dininizde aşırılığa gidip doymazlık etmeyin! Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyin! Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın resulü ve kelimesidir. Onu, kendisinden bir ruhla beraber Meryem'e atmıştır. Artık Allah'a ve resullerine inanın. "Üçtür!" demeyin. Son verin, sizin için daha iyi olur. Allah Vahid'dir, tek ve biricik ilahtır. Kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır O. Yalnız O'nundur göklerdekiler ve yerdekiler. Vekil olarak Allah yeter.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda taşkınlık etmeyin, Allah'a karşı gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa, ancak Allah'ın elçisi ve kelimesidir. Onu ('OL' kelimesini) Meryem'e yöneltmiştir ve O'ndan bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve elçisine inanınız; "üçtür" demeyiniz. (Bundan) kaçının, sizin için hayırlıdır. Allah, ancak bir tek ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ey kitap verilenler, dininizde aşırılığa gitmeyin ve Allah hakkında yalnızca gerçeği söyleyin! Meryem oğlu Mesih İsa, yalnızca Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı kelime'si ve ondan bir ruhtur; başka birşey değil. Gelin Allah'a ve O'nun peygamberlerine iman getirin ve "üçtür" demeyin. Bundan vazgeçin; hakkınızda hayırlı olur! Allah, ancak bir tek İlah'tır, haşa O'nun bir oğlu olması asla düşünülemez. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Vekil olarak da Allah yeter.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ey incilin izleyicileri! Dininiz(in temeli olan hakikat)in sınırlarını aşmayın ve Allah hakkında yalnız hakikati söyleyin! Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allahın elçisi, Onun Meryeme ulaştırdığı vaadi(nin tahakkuku) ve Onun yarattığı bir can idi. O halde Allaha ve peygamberlerine inanın ve "(Tanrı bir) üçlüdür!" demeyin. Kendi iyiliğiniz için (bu iddiadan) vazgeçin. Allah, tek ilahtır; çocuk sahibi olmaktan münezzehtir, göklerde ve yerde olan her şey O'na aittir ve hiç kimse Allah kadar güvene layık değildir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin, "(Allah) üçtür" demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah, ancak bir tek ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey Ehli kitab! dininizde gulüvvetmeyin, Allaha karşı hakk olmıyanı söylemeyin, Mesih Isa ibni Meryem sade Allahın Resulü ve Meryeme ilka eylediği kelimesi ve ondan bir ruhtur, başka bir şey değil, gelin Allaha ve Resullerine iyman getirin "üç" demeyin, vaz geçin hakkınızda hayırlı olur, Allah ancak bir tek ilahtır, o sübhan bir veledi olmaktan münezzehtir, göklerde ve yerde ne varsa onun vekil de Allah yeter.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey Kitap ehli, dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri söylemeyin! Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah'ın elçisi, O'nun Meryem'e attığı kelimesi ve O'ndan bir ruhtur. Allah'a ve elçilerine inanın, (Allah) "Üçtür" demeyin. Kendi yararınıza olarak buna son verin. Çünkü Allah, yalnız bir tek tanrıdır. Haşa O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.

 • Gültekin Onan

  Ey Kitap ehli, dininiz konusunda taşkınlık etmeyin, Tanrı'ya karşı gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa ancak Tanrı'nın elçisi ve kelimesidir. Onu Meryem'e yöneltmiştir ve O'ndan bir ruhtur. Öyleyse Tanrı'ya ve elçisine inanın; "üçtür" demeyin. (Bundan) kaçının, sizin için hayırlıdır. Tanrı, ancak bir tek tanrıdır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Vekil olarak Tanrı yeter.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ey ehl-i kitab, dininiz hususunda haddi aşmayın. Allaha karşı hak olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa yalınız Allahın peygamberi ve kelimesidir ki onu Meryeme bırakmışdır. O, Allah tarafından (gelen) bir ruhdur. Artık Allaha ve peygamberlerine inanın da (Allah) "üç" (dür) demeyin. Kendiniz için hayırlı olmak üzere (bundan) vazgeçin. Allah, ancak bir tek tanrıdır. O, herhangi bir çocuğu bulunmakdan münezzehdir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi onundur. Hakıyki vekil (ve şahid) olmak bakımından da (bizzat) Allah yeter.

 • İbni Kesir

  Ey Ehl-i Kitab; dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında ancak gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih; Allah'ın peygamberi, O'nun Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve kendinden bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür, demeyin. Kendi yararınıza olarak bundan vazgeçin. Allah sadece bir tek ilahtır. Çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  - Ey kitap ehli, dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında doğru olandan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın Peygamberi ve Meryem'e ulaştırdığı bir kelimesi ve kendinden bir rahmettir. Allah'a ve Peygamberlerine iman edin, "üçtür" demeyin. Kendi iyiliğiniz için bundan vazgeçin. Allah sadece tek bir ilahtır bir çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki ve yerdekiler Onundur. Vekil olarak Allah yeter.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ey Ehl-i kitap! Dininizde haddi aşmayın, taşkınlık yapmayın ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri iddia etmeyin. Meryem'in oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın resulü, Meryeme ulaştırdığı kelimesidir. Allah tarafından gelen bir ruhtur. Gelin Allah'a ve elçilerine iman getirin, "Tanrı üçtür!" demeyin. Kendi iyiliğiniz için bundan vazgeçin. Allah ancak tek bir İlahtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Koruyan ve yöneten olarak Allah yeter.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ey kendilerine hakikat bilgisi gelmiş olanlar.. . Dininizde ölçüyü kaçırıp haddi aşmayın. . . Allah üzerine Hak olmayanı söylemeyin. . . Meryemoğlu İsa Mesih, yalnızca Allah Rasulü ve O'nun Kelimesi'dir. . . Onu Meryem'e ilka etmiştir ve kendinden (El Esma ül Hüsna'sından) bir manadır (ruhtur). . . O halde Esma'sıyla her şeyin hakikati olan Allah'a ve Rasullerine iman edin. . . "Üçtür" (baba - oğul - kutsal ruh) demeyin! Sizin hayrınıza olarak (buna) son verin. . . Allah ancak İlah'un Vahid'dir (Tek Uluhiyet sahibidir). . . Subhandır "HU", çocuk sahibi olma kavramından! Semalar ve arzda ne varsa O'nun içindir. . . Vekiyl olarak Esma'sıyla hakikatiniz olan Allah yeterlidir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kitaplılar! Dininizde sınırı aşmayın. ALLAH hakkında yalnız gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, sadece ALLAH'ın elçisi ve Meryem'e gönderdiği kelimesi ve O'ndan gelen bir candır. ALLAH'a ve elçilerine inanın. 'Üçtür,' demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Biricik tanrı yalnız ALLAH'tır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Vekil olarak ALLAH yeter.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ey Kitap Ehli! Dininiz hakkında haddi aşmayın. Allah hakkında, gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Allah'ın rasulü İsa Mesih, Meryem'in oğludur. Ve o, Allah'ın Meryem'e attığı Kelime ve Kendisinden bir ruhtur. O halde Allah'a ve rasulüne iman edin. Ve "Üçtür." demeyin. Buna son verin. Bu, sizin için daha hayırlıdır. Kuşkusuz Allah, tek bir ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.

 • Progressive Muslims

  O people of the Scripture, do not overstep in your system, nor say about God except the truth. Jesus the son of Mary was no more than God's messenger and the fulfillment of His word to Mary, and a spirit from Him. So believe in God and His messengers, and do not Say: "Trinity." Cease, for it is better for you. God is only One god, be He glorified that He should have a son! To Him is all that is in the heavens and what is in the Earth. God is enough as a caretaker.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  O doctors of the Law: exceed not bounds in your doctrine, nor ascribe to God save the truth. The Messiah, Jesus, son of Mary was only the messenger of God, and His word which He conveyed to Mary, and a spirit from Him. So believe in God and His messengers, and say not: “Three.” Desist; it is best for you. God is but One God. Glory be to Him that He should have a son! To Him belongs what is in the heavens and what is in the earth; and God is sufficient as disposer of affairs.

 • Aisha Bewley

  People of the Book! do not go to excess in your deen. Say nothing but the truth about Allah. The Messiah, ‘Isa son of Maryam, was only the Messenger of Allah and His Word, which He cast into Maryam, and a Spirit from Him. So have iman in Allah and His Messengers. Do not say, ‘Three.’ It is better that you stop. Allah is only One God. He is too Glorious to have a son! Everything in the heavens and in the earth belongs to Him. Allah suffices as a Guardian.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  O people of the scripture, do not transgress the limits of your religion, and do not say about GOD except the truth. The Messiah, Jesus, the son of Mary, was a messenger of GOD, and His word that He had sent to Mary, and a revelation from Him. Therefore, you shall believe in GOD and His messengers. You shall not say, "Trinity." You shall refrain from this for your own good. GOD is only one god. Be He glorified; He is much too glorious to have a son. To Him belongs everything in the heavens and everything on earth. GOD suffices as Lord and Master.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  O people of the Book, do not overstep in your system, nor say about God except the truth. Jesus, son of Mary, was no more than a messenger of God and the fulfillment of His word to Mary and a Spirit from Him. So believe in God and His messengers, and do not say: "Trinity." Cease, for it is better for you. God is only One god, be He glorified that He should have a son! To Him is all that is in the heavens and the earth; and God is enough as a Caretaker.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  O people of the book, do not overstep in your system, nor say about God except the truth. Jesus the son of Mary was no more than God's messenger and the fulfillment of His word to Mary, and an inspiration from Him. So acknowledge God and His messengers, and do not say, "Trinity." Cease, for it is better for you. God is only One god, be He glorified that He should have a son! To Him is all that is in the heavens and what is in the earth. God is enough as a caretaker.