Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kim, düşmanlıkla ve haksızlıkla bunu yaparsa, onu yakında ateşe atacağız. Bu, Allah için pek kolaydır.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْل۪يهِ نَاراًۜ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يراً
Ve men yef'al zalike udvanen ve zulmen fe sevfe nuslihi nara. Ve kane zalike alallahi yesira.
#kelimeanlamkök
1ve menkim
2yef'alyaparsa (bilsin ki)فعل
3zalikebunu
4udvanendüşmanlık ileعدو
5ve zulmenve zulüm ileظلم
6fesevfeyakında
7nuslihionu sokacağızصلي
8narancehennemeنور
9ve kaneكون
10zalikeve bu
11alakarşı
12llahiAllah'a
13yesirankolaydırيسر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Bunu düşmanca bir niyetle ve zulüm için yapana gelince; onu ateşe koyacağız; bu ise Allah için kolaydır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Kim düşmanlık ve haksızlık ile bunu (bu yasakları) yaparsa (bilsin ki) onu ateşe atacağız; bu ise Allah'a çok kolaydır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Kim düşmanlık ve zulüm ile bunu işlerse onu ateşe göndeririz. Bu, ALLAH'a kolaydır.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Kim, düşmanlıkla ve haksızlıkla bunu yaparsa, onu yakında ateşe atacağız. Bu, Allah için pek kolaydır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Kim bunu (mal ve para değişimini, ticareti), sınırı aşarak ve yanlışa saparak yaparsa onu bir ateşe sokarız. Bu, Allah'a güç gelmez.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Düşmanlık ve haksızlıkla kim bunu yaparsa, onu ateşe göndeririz. İşte bu, Allah için zaten çok kolaydır.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Kim bunu düşmanca ve zulmetme kastıyla yaparsa, onu zamanı geldiğinde ateşe mahkum edeceğiz; zira bu Allah için çok kolaydır.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Kim düşmanlık ve zulümle intihar günahını işlerse onu ateşe sokacağız. Bu, Allah için çok da kolaydır.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Kim haddi aşarak ve zulmederek böyle yaparsa, biz onu ateşe göndeririz. Bu Allah için pek kolaydır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Kim de sınırı aşarak, zulmederek bunu yaparsa, yarın onu ateşe yaslayacağız. Allah'a göre bunu yapmak kolaydır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Bunu düşmanca bir niyetle ve zulüm için yapana gelince, biz onu zamanı geldiğinde ateşin (azabın)a mahkum edeceğiz; zira bu Allah için kolay bir şeydir.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ateşine atacağız. Bu, Allah'a pek kolaydır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Her kim de tecavüz ederek, zulm ederek onu yaparsa yarın onu bir ateşe yaslayacağız. Allaha göre bu kolay bulunuyor.

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Kim düşmanlık ve zulüm ile bunu yaparsa (bilsin ki) onu cehenneme sokacağız. Bu, Allah'a kolaydır.

Gültekin Onan
Kim haddi aşarak ve zulmederek böyle yaparsa, biz onu ateşe göndeririz. Bu Tanrı için pek kolaydır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Kim (halalın sınırlarını) aşarak ve haksızlık ederek bunu yaparsa biz onu ateşe sokacağız. Bu da Allaha göre pek kolaydır.

İbni Kesir
Kim, zulüm ve düşmanlıkla bunu yaparsa; yakında onu cehenneme sokacağız. Bu Allah'a kolaydır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Kim, zulme saparak bunu yaparsa biz onu ateşe atarız. Bu da Allah için çok kolaydır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Kim sınırları aşarak ve haksızlık ederek bunu yaparsa biz onu ateşe sokacağız. Bu da Allah'a çok kolaydır.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Kim haddini aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu ateşe yaslayacağız. Bu Allah için çok kolaydır.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Kim düşmanlık ve zulüm ile bunu yaparsa onu ateşe göndeririz. Bu, ALLAH'a kolaydır

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Kim, düşmanlıkla ve haksızlıkla bunları yaparsa, onu yakında ateşe atacağız. Bu, Allah için pek kolaydır.

Rashad Khalifa The Final Testament
Anyone who commits these transgressions, maliciously and deliberately, we will condemn him to Hell. This is easy for GOD to do.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And whoever does so out of animosity and transgression, We will cast him to a Fire; and this for God is very easy.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Whoever does so out of animosity and transgression, We will cast him into a fire; and this for God is very easy.