Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Ey iman edenler! Birbirinizin mallarını karşılıklı rızaya dayanan ticaret yoluyla da olsa, haksız şekilde yemeyin. Ve kendinizi/birbirinizi öldürmeyin.
*
Kuşkusuz, Allah, size karşı çok merhametlidir.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
Ya eyyuhallezine amenu la te'kulu emvalekum beynekum bil batılı, illa en tekune ticaraten an teradın minkum, ve la taktulu enfusekum. İnnallahe kane bikum rahima.
#kelimeanlamkök
1ya eyyuhaey
2ellezinekimseler
3amenuinanan(lar)امن
4la
5te'kuluyemeyinاكل
6emvalekummallarınızıمول
7beynekumaranızdaبين
8bil-batilibatılla (haksız yere)بطل
9illaharicinde
10en
11tekuneolanكون
12ticaratenticaretتجر
13an
14teradinrızanızla yaptığınızرضو
15minkumkendi
16ve la
17tektuluöldürmeyinقتل
18enfusekumcanlarınızıنفس
19innedoğrusu
20llaheAllah
21kaneكون
22bikumsize karşı
23rahimençok merhametlidirرحم
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Ey iman edenler! Birbirinizin mallarını haksız yollarla, karşılıklı rızaya dayanan ticaret yoluyla da olsa heba etmeyiniz ve birbirinizi öldürmeyiniz; zira Allah size merhamet etmektedir.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
İnananlar! Birbirinizin malını haksızlık ve hile ile yemeyin; karşılıklı rıza ile yapılan ticaret olursa başka. Birbirinizi öldürmeyin. ALLAH size Rahimdir
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Ey iman edenler! Birbirinizin mallarını karşılıklı rızaya dayanan ticaret yoluyla da olsa, haksız şekilde yemeyin. Ve kendinizi/birbirinizi öldürmeyin.
*
Kuşkusuz, Allah, size karşı çok merhametlidir.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Müminler, mallarınızı aranızda uydurma (batıl) yolla değil, karşılıklı rızaya dayalı ticaretle yiyin de kendinizi öldürmeyin
*
; Allah size karşı çok merhametlidir.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ey inanca çağırılanlar! Karşılıklı hoşnutlukla yapılan bir alışveriş yoluyla da olsa, birbirinizin mallarını haksız biçimde yemeyin ve benliğinizi yıkıma uğratmayın. Kuşkusuz, Allah, size karşı, Merhametlidir.
*
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya da dayansa, birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin; -tabi ki (meşru) ticaret hariç- ve kendinize kıymayın; çünkü Allah sizin için bir rahmet kaynağıdır.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Ey inananlar! Mallarınızı aranızda batıl bir yolla/tutarsız bahanelerle yemeyin. Kendi hoşnutluğunuzla gerçekleşmiş bir ticaret olursa başka. Kendi canlarınıza kıymayın/intihar etmeyin. Hiç kuşkusuz, Allah, size karşı çok merhametlidir.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Ey iman edenler, mallarınızı, sizden karşılıklı anlaşmadan (doğan) bir ticaretten başka haksız 'nedenler ve yollarla' (batılca) yemeyin. Ve kendi nefislerinizi öldürmeyin. Şüphesiz, Allah, sizi çok esirgeyendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ey iman edenler, mallarınızı aranızda haksız bahanelerle yemeyin. Ancak kendiliğinizden rıza ile yaptığınız bir alışveriş bunun dışındadır. Kendi kendinizi de öldürmeyin! Allah size karşı gerçekten merhametlidir.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Siz ey imana ermiş olanlar! Birbirinizin mallarını haksız yollarla -karşılıklı rızaya dayanan ticaret yoluyla da olsa- heba etmeyin ve birbirinizi mahvetmeyin; zira Allah, sizin için bir rahmet kaynağıdır.
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ey o bütün iyman edenler! Mallarınızı aranızda batıl behanelerle yemeyin, kendiliğinizden rızalaşarak akdettiğiniz bir ticaret olmak başka, kendilerinizi öldürmeyin de, Allah size cidden bir rahim bulunuyor
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ey inananlar, mallarınızı aranızda batılla (doğru olmayan yollarla, haksız yere) yemeyin. Kendi rızanızla yaptığınız ticaret olursa başka. Canlarınızı da öldürmeyin. Doğrusu Allah, size karşı çok merhametlidir.
Gültekin Onan
Ey inananlar, mallarınızı, sizden karşılıklı anlaşmadan (doğan) bir ticaretten başka haksız 'nedenler ve yollarla' (batılca) yemeyin. Ve kendi nefslerinizi öldürmeyin. Şüphesiz, Tanrı sizi çok esirgeyendir.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Ey iman edenler, birbirinizin mallarınızı haram sebeblerle yemeyin. Meğer ki (o mallar) sizden karşılıklı bir rızaadan (doğan) bir ticaret (malı) ola. Kendilerinizi öldürmeyin. Şübhe yok ki Allah sizi çok esirgeyicidir.
İbni Kesir
Ey iman edenler; mallarınızı aranızda karşılıklı rıza ile gerçekleştirdiğiniz ticaret yolu hariç, batıl yollarla yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah, sizin için Rahim olandır.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
-Ey iman edenler! Mallarınızı, aranızda karşılıklı anlaşma, bir ticaret olmadan ve batıl yollarla yemeyin, kendinizi mahvetmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda meşru olmayan yollarla yemeyin. Karşılıklı rıza ile yapılan bir ticaret yapmanız ise, elbette meşrudur. Sakın haram yiyerek, başkasının hakkını gasbederek kendinizi öldürmeyin. Allah size pek merhametlidir.
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Ey iman edenler, mallarınızı aranızda karşılıklı anlaşmaya dayanan ticaret yoluyla bile olsa batıl olarak (meşru olmayan gerekçelerle) yemeyin. Nefslerinizi (yanlış işler yaparak) katletmeyin. Muhakkak Allah varlığınızı meydana getiren Esma'sıyla Rahıym'dir.
Rashad Khalifa The Final Testament
O you who believe, do not consume each others' properties illicitly - only mutually acceptable transactions are permitted. You shall not kill yourselves. GOD is Merciful towards you.
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
O you who believe, do not consume your money between you unjustly, unless it is through a trade which is mutually agreed by you. And do not kill yourselves; God is Merciful towards you.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
O you who acknowledge, do not consume your money between you unjustly, except through a trade, which is mutually agreed by you. Do not fight/kill yourselves; God is Compassionate towards you.