4. Nisa suresi 37. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Cimrilik ederler, insanları da cimri olmaya teşvik ederler; Allah'ın kendi lütfundan verdiklerini gizlerler. Biz, o nankörler için alçaltıcı bir azap hazırladık.

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا
Ellezine yebhalune ve ye'murunen nase bil buhli ve yektumune ma atahumullahu min fadlıhi. Ve a'tedna lil kafirine azaben muhina.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Bunlar, cimrilik eden ve insanlara cimriliği emreden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz, kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Bunlar üstelik cimridirler ve halka cimriliği öğütlerler. ALLAH'ın kendi lütfundan onlara verdiğini gizlerler. İnkarcılara acıklı bir azap hazırladık
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Cimrilik ederler, insanları da cimri olmaya teşvik ederler; Allah'ın kendi lütfundan verdiklerini gizlerler. Biz, o nankörler için alçaltıcı bir azap hazırladık.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Onlar hem cimrilik ederler, hem insanlara cimrilik tavsiyesinde bulunurlar. Allah'ın kendilerine yaptığı ikramı da gizlerler. Biz, ayetleri görmezlikten gelenlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Onlar, cimrilik yaparlar ve insanlara cimrilik yapmayı öğütlerler. Allah'ın, Kendi lütfundan onlara verdiğini de gizlerler. Nankörler için, aşağılayıcı bir ceza hazırladık.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
kendisi cimrilik yapan ve başkalarına cimriliği öneren, Allah'ın kendilerine bağışladığı nimetleri saklayanları da... Ve kafirler için utanç veren bir azap hazırladık.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Böyleleri cimriliğe saparlar, insanlara cimriliği emrederler ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şeyi saklarlar. Nankörler için biz, rezil edici bir azap hazırladık.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Onlar, cimrilikte bulunurlar, insanlara da cimriliği emreder (önerir)ler. Allah'ın fazlından kendilerine verdiğini gizli tutarlar. Biz o kafirlere aşağılatıcı bir azab hazırlamışızdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Onlar ki hem kıskanırlar, hem de herkese kıskançlık tavsiye ederler ve Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği şeyleri saklarlar; oysa Biz de öyle nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
(ve) cimrilik yapan, başkalarına da cimriliği tavsiye eden ve Allahın kendilerine bağışladığı nimetleri gizleyenleri de... Böylece hakikati inkar eden herkes için utanç verici bir azap hazırladık.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Onlar ki hem kıskanırlar hem de herkese kıskançlık tavsıye ederler ve Allahın kendilerine fazlından verdiği şeyleri saklarlar, biz de öyle nankörlere terzil edici bir azab hazırlamışızdır
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bunlar öyle insanlardır ki, cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler, Allah'ın bol hazinesinden kendilerine verdiğini gizlerler. (Biz de) o nankörlere alçaltıcı bir azab hazırlamışızdır.
Gültekin Onan
Onlar, cimrilikte bulunurlar, insanlara da cimriliği buyururlar. Tanrı'nın fazlından kendilerine verdiğini gizli tutarlar. Biz o kafirlere aşağılatıcı bir azab hazırlamışızdır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Onlar, hem (binnefs) cimrilik yapan, hem insanlara cimriliği emredenler, Allahın lutf-ü inayetinden kendilerine verdiğini gizleyenlerdir. Biz o nankörlere hor ve hakir edici bir azab hazırlamışadır.
İbni Kesir
Onlar ki; hem cimrilik ederler, hem de insanlara cimrilik tavsiye ederler ve Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği şeyleri saklarlar. Biz, kafirler için hor ve rüsvay edici bir azab hazırladık.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Cimrilik yapan, insanlara da cimriliği emreden, Allah'ın fazlından kendilerine verdiğini gizleyenler (Allah'ın sevmediği kimselerdir.) İşte o nankörler için aşağılatıcı bir azap hazırladık.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
O cimrilik eden, üstelik etrafındaki insanlara cimriliği tavsiye eden ve Allah'ın lütf-u fazlından kendilerine verdiği nimetleri gizleyen nankörler yok mu, işte Biz onları zelil ve perişan edecek bir azap hazırladık.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Onlar hem cimridirler hem de insanların cimrilik yapmalarını emrederler ve Allah'ın fazlından onlara verdiklerini gizlerler. Hakikati inkar edenler için aşağılatıcı azap hazırladık.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
The ones who are stingy, exhort the people to be stingy, and conceal what GOD has bestowed upon them from His bounties. We have prepared for the disbelievers a shameful retribution.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Those who are stingy and order the people to stinginess, and they conceal what God has given them from His bounty. And We have prepared for the rejecters a humiliating retribution.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Those who are stingy and order the people to stinginess, and they conceal what God has given them from His bounty. We have prepared for these ingrates a painful retribution.
# Kelime Anlam Kök
1 ellezine: bunlar
2 yebhalune: cimrilik ederler بخل
3 ve ye'murune: ve emrederler امر
4 n-nase: insanlara نوس
5 bil-buhli: cimriliği بخل
6 ve yektumune: ve gizlerler كتم
7 ma: şeyi
8 atahumu: kendilerine verdiği اتي
9 llahu: Allah'ın
10 min: -nden
11 fedlihi: bol hazinesi- فضل
12 ve ea'tedna: (biz de) hazırlamışızdır عتد
13 lilkafirine: inkarcılar için كفر
14 azaben: bir azab عذب
15 muhinen: alçaltıcı هون