Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Cimrilik edenler, insanları da cimri olmaya teşvik ederler; Allah'ın kendi lütfundan verdiklerini gizlerler. Biz, o Kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık.

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا
Ellezine yebhalune ve ye'murunen nase bil buhli ve yektumune ma atahumullahu min fadlıhi. Ve a'tedna lil kafirine azaben muhina.
#kelimeanlamkök
1ellezinebunlar
2yebhalunecimrilik ederlerبخل
3ve ye'muruneve emrederlerامر
4n-naseinsanlaraنوس
5bil-buhlicimriliğiبخل
6ve yektumuneve gizlerlerكتم
7maşeyi
8atahumukendilerine verdiğiاتي
9llahuAllah'ın
10min-nden
11fedlihibol hazinesi-فضل
12ve ea'tedna(biz de) hazırlamışızdırعتد
13lilkafirineinkarcılar içinكفر
14azabenbir azabعذب
15muhinenalçaltıcıهون

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Bunlar, cimrilik eden ve insanlara cimriliği emreden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz, kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Onlar, cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden,
*
Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kişilerdir. Biz, kâfirler için küçük düşürücü bir azap hazırlamış (olacağız).

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Bunlar üstelik cimridirler ve halka cimriliği öğütlerler. ALLAH'ın kendi lütfundan onlara verdiğini gizlerler. İnkarcılara acıklı bir azap hazırladık.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Cimrilik edenler, insanları da cimri olmaya teşvik ederler; Allah'ın kendi lütfundan verdiklerini gizlerler. Biz, o Kafirler
*
için alçaltıcı bir azap hazırladık.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Onlar hem cimrilik ederler, hem insanlara cimrilik tavsiyesinde bulunurlar. Allah'ın kendilerine yaptığı ikramı da gizlerler. Biz, ayetleri görmezlikten gelenlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Onlar, cimrilik yaparlar ve insanlara cimrilik yapmayı öğütlerler. Allah'ın, Kendi lütfundan onlara verdiğini de gizlerler. Nankörler için, aşağılayıcı bir ceza hazırladık.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
kendisi cimrilik yapan ve başkalarına cimriliği öneren, Allah'ın kendilerine bağışladığı nimetleri saklayanları da... Ve kafirler için utanç veren bir azap hazırladık.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Böyleleri cimriliğe saparlar, insanlara cimriliği emrederler ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şeyi saklarlar. Nankörler için biz, rezil edici bir azap hazırladık.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Onlar, cimrilikte bulunurlar, insanlara da cimriliği emreder (önerir)ler. Allah'ın fazlından kendilerine verdiğini gizli tutarlar. Biz o kafirlere aşağılatıcı bir azab hazırlamışızdır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Onlar ki hem kıskanırlar, hem de herkese kıskançlık tavsiye ederler ve Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği şeyleri saklarlar; oysa Biz de öyle nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
(ve) cimrilik yapan, başkalarına da cimriliği tavsiye eden ve Allahın kendilerine bağışladığı nimetleri gizleyenleri de... Böylece hakikati inkar eden herkes için utanç verici bir azap hazırladık.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Onlar ki hem kıskanırlar hem de herkese kıskançlık tavsıye ederler ve Allahın kendilerine fazlından verdiği şeyleri saklarlar, biz de öyle nankörlere terzil edici bir azab hazırlamışızdır

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bunlar öyle insanlardır ki, cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler, Allah'ın bol hazinesinden kendilerine verdiğini gizlerler. (Biz de) o nankörlere alçaltıcı bir azab hazırlamışızdır.

Gültekin Onan
Onlar, cimrilikte bulunurlar, insanlara da cimriliği buyururlar. Tanrı'nın fazlından kendilerine verdiğini gizli tutarlar. Biz o kafirlere aşağılatıcı bir azab hazırlamışızdır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Onlar, hem (binnefs) cimrilik yapan, hem insanlara cimriliği emredenler, Allahın lutf-ü inayetinden kendilerine verdiğini gizleyenlerdir. Biz o nankörlere hor ve hakir edici bir azab hazırlamışadır.

İbni Kesir
Onlar ki; hem cimrilik ederler, hem de insanlara cimrilik tavsiye ederler ve Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği şeyleri saklarlar. Biz, kafirler için hor ve rüsvay edici bir azab hazırladık.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Cimrilik yapan, insanlara da cimriliği emreden, Allah'ın fazlından kendilerine verdiğini gizleyenler (Allah'ın sevmediği kimselerdir.) İşte o nankörler için aşağılatıcı bir azap hazırladık.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
O cimrilik eden, üstelik etrafındaki insanlara cimriliği tavsiye eden ve Allah'ın lütf-u fazlından kendilerine verdiği nimetleri gizleyen nankörler yok mu, işte Biz onları zelil ve perişan edecek bir azap hazırladık.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Onlar hem cimridirler hem de insanların cimrilik yapmalarını emrederler ve Allah'ın fazlından onlara verdiklerini gizlerler. Hakikati inkar edenler için aşağılatıcı azap hazırladık.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Bunlar üstelik cimridirler ve halka cimriliği öğütlerler. ALLAH'ın kendi lütfundan onlara verdiğini gizlerler. İnkarcılara acıklı bir azap hazırladık

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Cimrilik ederler, insanları da cimri olmaya teşvik ederler; Allah'ın kendi lütfundan verdiklerini gizlerler. Biz, o nankörler için alçaltıcı bir azap hazırladık.

Rashad Khalifa The Final Testament
The ones who are stingy, exhort the people to be stingy, and conceal what GOD has bestowed upon them from His bounties. We have prepared for the disbelievers a shameful retribution.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Those who are stingy and order the people to stinginess, and they conceal what God has given them from His bounty. And We have prepared for the rejecters a humiliating retribution.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Those who are stingy and order the people to stinginess, and they conceal what God has given them from His bounty. We have prepared for these ingrates a painful retribution.