Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bunlar, mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak eden, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan, kime arkadaşsa, o çok kötü arkadaş edinmiştir.

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاء قِرِينًا
Vellezine yunfıkune emvalehum riaen nasi ve la yu'minune billahi ve la bil yevmil ahir. Ve men yekuniş şeytanu lehu karinen fe sae karina.
#kelimeanlamkök
1vellezinebunlar
2yunfikuneverirlerنفق
3emvalehummallarınıمول
4ria'egösteriş içinراي
5n-nasiinsanlaraنوس
6ve la
7yu'minuneinanmazlarامن
8billahiAllah'a
9ve la
10bil-yevmive gününeيوم
11l-ahiriahiretاخر
12ve menkimin
13yekuniiseكون
14ş-şeytanuşeytanشطن
15lehuo(nun)
16karinenarkadaşıقرن
17fesa'ene kötüسوا
18karinenbir arkadaş(ı var)dırقرن

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için infak edenler de, ahirette azaba duçar olurlar. Şeytan, bir kimseye arkadaş olursa ne kötü bir arkadaştır o!

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları hâlde, mallarını, insanlara gösteriş için infak edenleri (verenleri) de (Allah sevmez).
*
Şeytan bir kişiye arkadaş olursa, (bilsin ki) o, ne kötü bir arkadaştır!

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Bunlar, mallarını gösteriş için halka verir. ALLAH'ı ve ahiret gününü onaylamazlar. Kimin arkadaşı sapkın olmuşsa çok kötü bir arkadaşa sahip olmuştur.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Bunlar, mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak eden, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan, kime arkadaşsa, o çok kötü arkadaş edinmiştir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Onlar mallarını insanlara gösteriş için harcarlar, Allah'a ve ahiret gününe de güvenmezler. Şeytan kime arkadaş olursa onun arkadaşlığı pek kötü olur.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ve insanlara gösteriş yapmak için, yardımlaşmak amacıyla yapıyormuş gibi mallarını harcarlar. Allah'a ve Sonsuz Yaşam Günü'ne de inanmazlar. Şeytan, kimin arkadaşı olursa; işte bu, çok kötü bir arkadaşlıktır.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Yine Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını sırf gösteriş olsun için harcayanları da (sevmez). Can yoldaşı şeytan olan kimse ne kötü dosta sahiptir!

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe inanmazlar da halka gösteriş olsun diye mallarını dağıtırlar. Arkadaşı şeytan olan için ne kötü arkadaştır o.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Ve onlar, mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak ederler, Allah'a ve ahiret gününe de inanmazlar. Şeytan, kime arkadaş olursa, artık ne kötü bir arkadaştır o.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarfederler. Kime de şeytan arkadaş olursa, artık o ne kötü arkadaştır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Allaha ve Ahiret Gününe inanmadıkları halde mallarından başkalarına (sırf) insanlar görüp takdir etsinler diye harcayanlar(ı Allah sevmez); yakın dostu şeytan olan kişi, ne kötü dost sahibidir!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Bunlar, mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Onlar ki Allaha ve Ahıret gününe inanmazlar da mallarını nasa gösteriş için sarfederler, her kim de kendine şeytan arkadaş olursa artık o ne fena arkadaştır

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bunlar mallarını insanlara gösteriş için verirler, Allah'a, ve ahiret gününe inanmazlar. Kimin arkadaşı şeytan ise, o(nun) ne kötü bir arkadaş(ı var)dır!

Gültekin Onan
Ve onlar mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak ederler, Tanrı'ya ve ahiret gününe de inanmazlar. Şeytan kime arkadaş olursa, artık ne kötü bir arkadaştır o.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Allaha ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarfedenler (i de Allah sevmez). Şeytan kime arkadaş olursa, o, ne kötü bir arkadaşdır!..

İbni Kesir
Mallarını, insanlara gösteriş için sarfeden, Allah'a ve ahiret gününe inanmayanları da Allah sevmez. Şeytan kime arkadaş olursa; o, ne kötü bir arkadaştır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Mallarını insanlara gösteriş için harcayanlara, Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlara (gelince) şeytan, o kimseye arkadaş olur. Ne kötü arkadaştır o!

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Mallarını halka gösteriş için harcayıp Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen kimseleri de Allah elbette sevmez. Şeytan kimin arkadaşı olursa, artık o arkadaşların en kötüsüne düşmüş demektir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Hakikatlerini de Esma'sıyla vareden Allah'a ve gelecekte yaşayacakları sürece iman etmedikleri halde, mallarını, insanlara gösteriş amaçlı harcarlar. Şeytan kimin yakını olursa, o ne kötü arkadaş sahibidir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Bunlar, mallarını gösteriş için halka verir. ALLAH'a ve ahiret gününe inanmazlar. Kimin arkadaşı şeytan olmuşsa çok kötü bir arkadaşa sahip olmuştur

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Bunlar, mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak
*
eden, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan, kime arkadaşsa, o çok kötü arkadaş edinmiştir.

Rashad Khalifa The Final Testament
They give money to charity only to show off, while disbelieving in GOD and the Last Day. If one's companion is the devil, that is the worst companion.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And those who spend their money to show off to the people, and they do not believe in God or the Last Day. And whoever has the devil as his associate, then what a miserable associate!

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Those who spend their money to show-off to the people, and they do not acknowledge God or the Last day. Whoever has the devil as his companion, then what a miserable companion!