4. Nisa suresi 39. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Bunlar, Allah'a ve Ahiret Günü'ne gerçekten inanıp, Allah'ın verdiği rızıktan infak* etselerdi ne kaybederlerdi ki! Allah, onları en iyi bilendir.

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ بِهِم عَلِيمًا
Ve maza aleyhim lev amenu billahi vel yevmil ahıri ve enfeku mimma razakahumullah. Ve kanallahu bihim alima.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiğinden O'nun yolunda infak etselerdi, ne olurdu sanki? Allah onların durumunu hakkıyla bilmektedir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH'a ve ahiret gününe inansalardı ve ALLAH'ın kendilerine vermiş olduğu rızıktan yardım olarak harcasalardı ne olurdu? ALLAH onları Bilir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Bunlar, Allah'a ve Ahiret Günü'ne gerçekten inanıp, Allah'ın verdiği rızıktan infak* etselerdi ne kaybederlerdi ki! Allah, onları en iyi bilendir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıp güvenselerdi, Allah'ın verdiği rızıktan hayra harcasalardı bunun onlara ne yükü olurdu? Allah, onların durumunu bilir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah'a ve Sonsuz Yaşam Günü'ne inansalardı ve Allah'ın kendilerine geçimlik olarak verdiklerinden yardımlaşmak amacıyla paylaşsalardı ne olurdu? Allah, zaten onları bilir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Bunlar da Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın kendilerine bağışladığı rızıktan infak etselerdi ne kaybederlerdi sanki? Ama Allah onlar hakkında her şeyi bilir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Ne olurdu onlara, Allah'a ve ahiret gününe inanıp da Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan öyle dağıtsalardı! Allah onları bilmekteydi.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Allah'a ve ahiret gününe inanarak Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan infak etselerdi, aleyhlerine mi olurdu? Allah, onları iyi bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ne vardı bunlar Allah'a iman etseler, ahiret gününe inansalar ve Allah'ın kendilerine vermiş olduğu şeylerden infak etselerdi zarar mı ederlerdi? Allah, kendilerini bilirdi.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Onlar sadece Allaha ve Ahiret Gününe inanıyorlarsa ve Allahın kendilerine rızık olarak bağışladığını (Onun yolunda) harcıyorlarsa neden korksunlar ki? Allah onlar hakkındaki her şeyi bilir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan (gösterişsiz olarak) harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah, onları en iyi bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ne vardı bunlar Allaha iman getirseler ve Ahıret gününe inansalar da Allahın kendilerine merzuk buyurduğu şeylerden infak etselerdi? Ziyan mı ederlerdi? Allah kendilerini bilirdi
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Onlara ne olurdu sanki Allah'a ve ahiret gününe inansalardı ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah yolunda harcasalardı! Allah onları biliyordu.
Gültekin Onan
Tanrı'ya ve ahiret gününe inananarak Tanrı'nın kendilerine verdiği rızıktan infak etselerdi aleyhlerine mi olurdu? Tanrı, onları iyi bilendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Allaha ve ahiret gününe iman edib de Allanın kendilerine verdiğinden harcamış olsalardı bu, onlara zarar mı idi? Allah onları çok iyi bilendir.
İbni Kesir
Ne olurdu sanki onlar; Allah'a, ahiret gününe inanmış ve Allah'ın verdiği rızıklardan infak etmiş olsalardı. Allah onları çok iyi bilendir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah'a ve ahiret gününe iman edip, Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan bağışta bulunsalardı onlara ne olurdu? Allah onları bilendir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Allah'a ve ahiret gününe inansalar ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği nimetlerden harcasalardı ne zararları olurdu sanki? Allah onları pek iyi bilmektedir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Hakikatlerini de Esma'sıyla vareden Allah'a ve gelecekte yaşanacak sürece iman edip, Allah'ın onları rızıklandırdığından, başkalarına da bağışlasalardı ne zarar ederlerdi ki? Allah hakikatlarinde olarak Aliym'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Why do they not believe in GOD and the Last Day, and give from GOD's provisions to them? GOD is fully aware of them.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
What would bother them if they believed in God and the Last Day and spent from the provisions of God? God is aware of them.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
What would bother them if they acknowledged God and the Last day and spent from God's provisions? God is aware of them.
# Kelime Anlam Kök
1 ve maza: ne olurdu
2 aleyhim: onlara
3 lev: sanki
4 amenu: inansalardı امن
5 billahi: Allah'a
6 velyevmi: ve gününe يوم
7 l-ahiri: ahiret اخر
8 ve enfeku: ve harcasalardı نفق
9 mimma: -tan
10 razekahumu: kendilerine verdiği rızık- رزق
11 llahu: Allah'ın
12 ve kane: ve idi كون
13 llahu: Allah
14 bihim: onları
15 alimen: biliyor علم