Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlara ne olurdu sanki, Allah'a ve ahiret gününe inansalardı; Allah'ın verdiği rızıktan infak etselerdi. Allah, onları en iyi bilendir.

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُۜ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَل۪يماً
Ve maza aleyhim lev amenu billahi vel yevmil ahıri ve enfeku mimma razakahumullah. Ve kanallahu bihim alima.
#kelimeanlamkök
1ve mazane olurdu
2aleyhimonlara
3levsanki
4amenuinansalardıامن
5billahiAllah'a
6velyevmive gününeيوم
7l-ahiriahiretاخر
8ve enfekuve harcasalardıنفق
9mimma-tan
10razekahumukendilerine verdiği rızık-رزق
11llahuAllah'ın
12ve kaneve idiكون
13llahuAllah
14bihimonları
15alimenbiliyorعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiğinden O'nun yolunda infak etselerdi, ne olurdu sanki? Allah onların durumunu hakkıyla bilmektedir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah'ın kendilerine verdiğinden (O'nun yolunda) infak etselerdi (verselerdi) ya! Allah onları(n durumunu) bilendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ı ve ahiret gününü onaylasalardı ve ALLAH'ın kendilerine vermiş olduğu rızıktan yardım olarak harcasalardı ne olurdu? ALLAH onları Bilir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlara ne olurdu sanki, Allah'a ve ahiret gününe inansalardı; Allah'ın verdiği rızıktan infak etselerdi. Allah, onları en iyi bilendir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıp güvenselerdi, Allah'ın verdiği rızıktan hayra harcasalardı bunun onlara ne yükü olurdu? Allah, onların durumunu bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'a ve Sonsuz Yaşam Günü'ne inansalardı ve Allah'ın kendilerine geçimlik olarak verdiklerinden yardımlaşmak amacıyla paylaşsalardı ne olurdu? Allah, zaten onları bilir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bunlar da Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın kendilerine bağışladığı rızıktan infak etselerdi ne kaybederlerdi sanki? Ama Allah onlar hakkında her şeyi bilir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ne olurdu onlara, Allah'a ve ahiret gününe inanıp da Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan öyle dağıtsalardı! Allah onları bilmekteydi.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah'a ve ahiret gününe inanarak Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan infak etselerdi, aleyhlerine mi olurdu? Allah, onları iyi bilendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ne vardı bunlar Allah'a iman etseler, ahiret gününe inansalar ve Allah'ın kendilerine vermiş olduğu şeylerden infak etselerdi zarar mı ederlerdi? Allah, kendilerini bilirdi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlar sadece Allaha ve Ahiret Gününe inanıyorlarsa ve Allahın kendilerine rızık olarak bağışladığını (Onun yolunda) harcıyorlarsa neden korksunlar ki? Allah onlar hakkındaki her şeyi bilir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan (gösterişsiz olarak) harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah, onları en iyi bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ne vardı bunlar Allaha iman getirseler ve Ahıret gününe inansalar da Allahın kendilerine merzuk buyurduğu şeylerden infak etselerdi? Ziyan mı ederlerdi? Allah kendilerini bilirdi

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlara ne olurdu sanki Allah'a ve ahiret gününe inansalardı ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah yolunda harcasalardı! Allah onları biliyordu.

 • Gültekin Onan

  Tanrı'ya ve ahiret gününe inananarak Tanrı'nın kendilerine verdiği rızıktan infak etselerdi aleyhlerine mi olurdu? Tanrı, onları iyi bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allaha ve ahiret gününe iman edib de Allanın kendilerine verdiğinden harcamış olsalardı bu, onlara zarar mı idi? Allah onları çok iyi bilendir.

 • İbni Kesir

  Ne olurdu sanki onlar; Allah'a, ahiret gününe inanmış ve Allah'ın verdiği rızıklardan infak etmiş olsalardı. Allah onları çok iyi bilendir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'a ve ahiret gününe iman edip, Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan bağışta bulunsalardı onlara ne olurdu? Allah onları bilendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah'a ve ahiret gününe inansalar ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği nimetlerden harcasalardı ne zararları olurdu sanki? Allah onları pek iyi bilmektedir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hakikatlerini de Esma'sıyla vareden Allah'a ve gelecekte yaşanacak sürece iman edip, Allah'ın onları rızıklandırdığından, başkalarına da bağışlasalardı ne zarar ederlerdi ki? Allah hakikatlarinde olarak Aliym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'a ve ahiret gününe inansalardı ve ALLAH'ın kendilerine vermiş olduğu rızıktan yardım olarak harcasalardı ne olurdu? ALLAH onları Bilir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bunlar, Allah'a ve Ahiret Günü'ne gerçekten inanıp, Allah'ın verdiği rızıktan infak* etselerdi ne kaybederlerdi ki! Allah, onları en iyi bilendir.

 • Progressive Muslims

  What would bother them if they believed in God and the Last Day and spent from God's provisions God is aware of them.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And how would it harm them if they believed in God and the Last Day, and spent of what God has provided them? And God is of them knowing.

 • Aisha Bewley

  What harm would it have done them to have had iman in Allah and the Last Day and to have given of what Allah has provided for them? Allah knows everything about them.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Why do they not believe in GOD and the Last Day, and give from GOD's provisions to them? GOD is fully aware of them.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  What would bother them if they believed in God and the Last Day and spent from the provisions of God? God is aware of them.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  What would bother them if they acknowledged God and the Last day and spent from God's provisions? God is aware of them.