Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ın, sizi kaim kıldığı malların idaresini aklı ermezlere bırakmayın. O mallarla onların geçimlerini temin edin ve onları giydirin. Onlara uygun şekilde davranın.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَـهَٓاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّت۪ي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ ف۪يهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً
Ve la tu'tus sufehae emvalekumulleti cealallahu lekum kıyamen verzukuhum fiha veksuhum ve kulu lehum kavlen ma'rufa.
#kelimeanlamkök
1ve la
2tu'tuvermeyinاتي
3s-sufeha'eaklı ermezlereسفه
4emvalekumumallarınızıمول
5lletiki
6cealeyapmıştırجعل
7llahuAllah
8lekumsizin için
9kiyamenbir geçim kaynağıقوم
10verzukuhumve onları besleyinرزق
11fihaonunla
12veksuhumve giydirinكسو
13ve kuluve söyleyinقول
14lehumonlara
15kavlensözقول
16mea'rufengüzelعرف
  • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

    Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermeyenlere vermeyiniz; o mallarla onları besleyiniz, giydiriniz ve onlara güzel söz söyleyiniz.

  • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

    Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere (muhakemesi henüz gelişmemiş olanlara) vermeyin! Onlarla (kendi mallarıyla) onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin!

  • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

    ALLAH'ın sizi gözetici kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlarla güzel iletişim kurun.

  • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

    Allah'ın, sizi kaim kıldığı* malların idaresini aklı ermezlere* bırakmayın. O mallarla onların geçimlerini temin edin ve onları giydirin. Onlara uygun şekilde davranın.

  • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

    Allah'ın sizi koruyucu kılmış olduğu mallarınızı, akılsızlara vermeyin, kendilerini bunların geliriyle rızıklandırıp giydirin ve onlara güzel söz söyleyin.

  • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

    Allah'ın size geçim kaynağı yaptığı mallarınızı, aklı ermeyenlere vermeyin. Bunlarla, onlara geçimlik sağlayın, onları giydirin ve onlara güzel söz söyleyin.

  • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

    Allah'ın koruyasınız diye sizin sorumluluğunuza bıraktığı malları, muhakeme yeteneği zayıf olan (mal sahiplerinin) eline terk etmeyin! Fakat bu mallarla onları yedirin, giydirin ve onlara (duruma) münasip bir dille izah edin!

  • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

    Allah'ın sizin için ayakta durma aracı yaptığı mallarınızı kendini bilmez beyinsizlere vermeyin, o mallar içinden onlara rızık ayırın, onları giydirin ve onlara tatlı ve işe yarar bir söz söyleyin.

  • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

    Allah'ın sizin için (kendileriyle hayatınızı) kaim (geçiminizi sağlamaya destekleyici bir araç) kıldığı mallarınızı düşük akıllılara vermeyin; bunlarla onları rızıklandırıp giydirin ve onlara güzel (maruf) söz söyleyin.

  • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

    Allah'ın sizi başına diktiği mallarınızı beyinsizlere vermeyin. Onları o malla besleyin, giydirin ve onlara güzel öğütler verin.

  • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

    Allah'ın koruyasınız diye sizin sorumluluğunuza bıraktığı malları muhakeme yeteneği zayıf kimselere emanet etmeyin; ama bu mallarla onların geçimlerini karşılayın, onları giydirin ve onlarla nazik bir şekilde konuşun.

  • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

    Allah'ın, sizin için geçim kaynağı yaptığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin.

  • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

    maamafih Allahın sizi başına diktiği mallarınızı sefihlere vermeyin de bunlarda yapacağınız tasarruf ile onları besleyin ve geydirin ve kendilerine güzel güzel nasıhat edin

  • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

    Allah'ın, sizin için geçim kaynağı yaptığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin; o mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin.

  • Gültekin Onan

    Tanrı'nın sizin için (kendileriyle hayatınızı) kaim (geçiminizi sağlamaya destekleyici bir araç) kıldığı mallarınızı düşük akıllılara vermeyin; bunlarla onları rızıklandırıp giydirin ve onlara güzel (maruf) söz söyleyin.

  • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

    Allahın sizi başına dikdiği mallarınızı beyinsizlere vermeyin. Kendilerine bunlardan yedirin, giydirin, onlara güzel söyleyin (iyi nasıyhatlar edin).

  • İbni Kesir

    Allah'ın sizi başına diktiği mallarınızı beyinsizlere vermeyin. Kendileribi bunların geliri ile rızıklandırıp giydirin ve onlara güzel söz söyleyin.

  • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

    Allah'ın sizin idarenize verdiği malları geri zekalı kimselere vermeyin fakat, o maldan onları yedirin, giydirin ve onlara güzel, iyi sözler söyleyin.

  • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

    Allah'ın sizin maişetinizin başlıca vesilesi kıldığı mallarınızı, aklı ermeyen kimselerin ellerine vermeyin. Bu malları işleterek elde edeceğiniz gelirle onların ihtiyaçlarını sağlayın, giyeceklerini temin edin ve onlara tatlı sözler söyleyin, güzel tavsiyelerde bulunun.

  • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

    Allah'ın size yönetme hakkı verdiği mallarınızı sefihlere (anlayışı sınırlı, fazla düşünmeden yaşayanlara) vermeyin, teslim etmeyin. Ancak o mallardan onları besleyin, giydirin ve onlara yararlı öğütler verin.

  • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

    ALLAH'ın sizi gözetici kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları (yetimleri) besleyin, giydirin ve onlarla güzel iletişim kurun

  • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

    Allah'ın, sizi kaim kıldığı* malların idaresini aklı ermezlere* bırakmayın. O mallarla, onların geçimlerini temin edin ve onları giydirin. Onlara uygun şekilde davranın.

  • Progressive Muslims

    And do not give the immature ones their money that God has entrusted to you, and spend on them from it and clothe them, and speak to them in goodness.

  • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

    And give not the foolish your wealth which God gave you as sustenance, but feed them and clothe them out of it; and speak to them a fitting word.

  • Aisha Bewley

    Do not hand over to the simple-minded any property of theirs for which Allah has made you responsible, but provide for them and clothe them out of it, and speak to them correctly and courteously.

  • Rashad Khalifa The Final Testament

    Do not give immature orphans the properties that GOD has entrusted with you as guardians. You shall provide for them therefrom, and clothe them, and treat them kindly.

  • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

    And do not give the immature ones your money for which God has made you overseers, and spend on them from it and clothe them, and speak to them in goodness.

  • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

    Do not give the immature ones your money, which God has entrusted to you. Spend on them from it and clothe them, and speak to them nicely.