Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlardan, ne zaman Allah'ın indirdiğine ve Resul'üne gelmeleri istense, o münafıkların, senden tam bir uzaklaşma ile uazaklaştıklarını görürsün.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا
Ve iza kile lehum tealev ila ma enzelallahu ve ilar resuli raeytel munafıkine yesuddune anke sududa.
#kelimeanlamkök
1ve izave zaman
2kiledendiğiقول
3lehumkendilerine
4teaalevgelinعلو
5ila
6maşeye
7enzeleindirdiği(ne)نزل
8llahuAllah'ın
9ve ilave
10r-rasuliElçiyeرسل
11raeytegörürsünراي
12l-munafikineo ikiyüzlülerinنفق
13yesudduneuzaklaştıklarınıصدد
14ankesenden
15sududenbüsbütün uzaklaşmaklaصدد

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Onlara, "Allah'ın indirdiğine ve Peygamber'ine geliniz" denildiği zaman, münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Onlara "Allah'ın indirdiğine (Kitaba) ve Elçi'ye gelin (onlara başvuralım)" dendiği zaman, münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Kendilerine, "ALLAH'ın indirdiğine ve elçisine geliniz" dendiğinde, o ikiyüzlülerin senden alabildiğine kaçtıklarını görüyorsun.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Onlardan, ne zaman Allah'ın indirdiğine ve Resul'üne gelmeleri istense, o münafıkların, senden tam bir uzaklaşma ile uazaklaştıklarını görürsün.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Onlara "Allah'ın indirdiğine ve bu Elçi'ye gelin" dendiği zaman, o ikiyüzlülerin (münafıkların) senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
"Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin!" denildiğinde, o ikiyüzlülerin, senden iyice uzaklaştıklarını görürsün.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Onlara, "Allah'ın indirdiğine ve Peygamber'e gelin" denildiğinde, bu münafıkların nefretle senden yüz çevirdiklerini görürsün.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Kendilerine, Allah'ın indirdiğine ve resule gelin denince, o ikiyüzlülerin senden iyice yüz çevirdiklerini görürsün.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Onlara: "Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin" denildiğinde, o münafıkların senden kaçabildiklerince kaçtıklarını görürsün.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Onlara: "Allah'ın indirdiği hükme gelin, peygambere gelin!" denildiği vakit, münafıkların senden çekindikçe çekindiğini görürsün.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Böylece her ne zaman kendilerine, "Allahın indirdiğine ve Peygambere gelin!" denilse, bu ikiyüzlülerin senden nefretle yüz çevirdiklerini görürsün.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Münafıklara, "Allah'ın indirdiğine (Kur'an'a) ve Peygambere gelin" dendiği zaman, onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allahın indirdiği hukme gelin, Peygambere gelin denildiği vakıt da onlara görüyorsun o münafıkları ki senden çekiniyorlar da çekiniyorlar.

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Kendilerine: "Allah'ın indirdiğine ve Elçiye gelin!" denince, o ikiyüzlülerin, senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

Gültekin Onan
Onlara: "Tanrı'nın indirdiğine ve elçiye gelin" denildiğinde, o münafıkların senden kaçabildiklerince kaçtıklarını görürsün.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Onlara: "Allanın indirdiği (hakeme, Kur'an-ı kerim) ve o peygambere gelin" denilince, gördün ya, münafıklar senden çekindikçe çekiniyorlar.

İbni Kesir
Onlara; Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin, denilince; münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Onlara: -Allah'ın indirdiğine ve Peygamber'e gelin! denildiğinde, o münafıkların senden kaçabildiklerince kaçtıklarını görürsün.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Kendilerine "Haydi Allah'ın indirdiği Kur'an'ın ve Resulün hükmüne gelin!" denildiğinde münafıkların senden iyice geri durduklarını görürsün.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Onlara: "Allah'ın inzal ettiğine ve Rasulüne gelin" denildiğinde, münafıkların senden iyice yüz çevirip uzaklaştıklarını görürsün.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Kendilerine, 'ALLAH'ın indirdiğine ve elçisine geliniz,' dendiğinde, o ikiyüzlülerin (münafıkların) senden alabildiğine kaçtıklarını görüyorsun.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Onlardan, ne zaman Allah'ın indirdiğine ve Rasul'üne gelmeleri istense, o münafıkların, senden tamamen yüz çevirdiklerini görürsün.

Rashad Khalifa The Final Testament
When they are told, "Come to what GOD has revealed, and to the messenger," you see the hypocrites shunning you completely.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And if they are told: "Come to what God has sent down and to the messenger," you see the hypocrites turning away from you strongly.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
If they are told, "Come to what God has sent down and to the messenger," you see the hypocrites turning away from you strongly.