Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Görüyor musun? Sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürenleri! Tağuti yasalarla yargılanmak istiyorlar. Oysa onlara, onu küfretmeleri emredilmişti. Zaten şeytan onları derin bir sapkınlıkla saptırmak istiyor.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا
E lem tera ilallezine yez'umune ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min kablike yuridune en yetehakemu ilat taguti ve kad umiru en yekfuru bihi. Ve yuriduş şeytanu en yudıllehum dalalen baida.
#kelimeanlamkök
1elem
2teragörmedin miراي
3ila
4ellezinekimseleri
5yez'umunezanneden(leri)زعم
6ennehumsadece kendilerinin
7amenuinandıklarınıامن
8bimaşeylere
9unzileindirileneنزل
10ileykesana
11ve mave şeylere
12unzileindirileneنزل
13min
14kablikeve senden önceقبل
15yuriduneistiyorlarرود
16en
17yetehakemuhakem olarak başvurmakحكم
18ila
19t-tagutitağutaطغي
20ve kadoysa
21umiruemredilmiştiامر
22en
23yekfuruinkar etmeleriكفر
24bihionu
25ve yuriduve istiyorرود
26ş-şeytanuŞeytan daشطن
27en
28yudillehumonları saptırmakضلل
29delalensapkınlıklaضلل
30beiydeniyiceبعد

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağutu/Allah'a karşı gelen adamı inkar etmeleri kendilerine emrolunduğu halde, onun önünde davalaşmak istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Sana indirilene ve senden önce indirilen(ler)e inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Onu inkâr etmeleri emredilmiş olduğu hâlde Tağut'un (azgınlık edenin)
*
önünde mahkemeleşmek istiyorlar.
*
(Oysa) şeytan onları tamamen saptırmak istiyor.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Seni ve senden önce indirilenleri onayladıklarını iddia ettikleri halde azgınların ve küstahların yasalarını uygulamak isteyenleri görmüyor musun? Oysa onu inkar etmekle emredilmişlerdi; fakat sapkın onları büsbütün saptırmak istiyor.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Görüyor musun? Sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürenleri! Tağuti
*
yasalarla yargılanmak istiyorlar. Oysa onlara, onu küfretmeleri
*
emredilmişti. Zaten şeytan onları derin bir sapkınlıkla saptırmak istiyor.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Hem sana hem de senden önce indirilenlere inandığını sanan kişileri hiç görmedin mi? O azgının önünde yargılanmak istiyorlar. Oysa bunlara, onları tanımama emri verilmiştir
*
. O şeytan ise bunları derin bir sapıklığa düşürmek istemektedir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Hem sana indirilene hem de senden önce indirilene inandıklarını öne sürenleri görmüyor musun? Katışıksız dini kirletmek için uğraşanları, yargıcı yapmak istiyorlar. Oysa onu tanımamaları buyruk verilmişti. Şeytan, onları daha da saptırmak istiyor.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Sana ve senden önce indirilenlere iman ettiğini sananlara bir baksana! Birbirlerini (İlahlık rolüne soyunan) şeytani güç odaklarının hakimiyetine çağırmakta bir sakınca görmüyorlar; oysa onu inkar etmekle emrolunmuşlardı. Nitekim şeytanın tek arzusu, onları derin bir sapıklığa itmektir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Şunları görmedin mi? Kendilerinin, sana indirilene de senden önce indirilene de inandıklarını sanarken, inkar etmekle emrolundukları tağutu aralarında hakem yapmak istiyorlar. Zaten şeytan da onları geri dönülmez bir sapıklıkla sersem hale getirmek istiyor.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Bunlar, tağut'un önünde muhakeme olmayı istemektedirler; oysa onlar onu reddetmekle emrolunmuşlardır. Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla sapıtmak ister.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bakmaz mısın; o hem sana indirilene, hem senden önce indirilene iman ettiklerini söyleyip gezen kimselere ki, o azgın şeytan tarafından muhakeme edilmelerini istiyorlar. Oysa onu emrolunmuşlardı. O şeytan da onları, bir daha dönemeyecekleri kadar uzak bir sapıklığa düşürmek istiyor.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Sen (ey Peygamber), sana ve senden öncekilere indirilene inandıklarını iddia eden, (ama öte yandan) şeytani güçlerin hakimiyetine teslim olmakta beis görmeyenlerin farkında değil misin? Halbuki, Şeytanın kendilerini derin bir sapıklığa yöneltmek istediğini görerek onu inkar etmekle emrolunmuşlardı.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
(Ey Muhammed!) Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Tağut'u tanımamaları kendilerine emrolunduğu halde, onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bakmaz mısın şunlara: o hem sana indirilene hem senden evvel indirilene iyman ettiklerini söyler gezer kimselere? Ki o tağuta (o azgın şeytana) muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onu tanımamakla emrolunmuşlardı. O Şeytan da onları bir daha dönemiyecekleri kadar uzak bir dalale düşürmek istiyor.

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Şunları görmedin mi, kendilerinin, sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını sanıyorlar da hakem olarak tağuta (o azgın şeytana) başvurmak istiyorlar! Oysa kendilerine onu inkar etmeleri emredilmişti. Şeytan da onları iyice saptırmak istiyor.

Gültekin Onan
Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Bunlar, tağutun önünde muhakeme olmayı istemektedirler; oysa onlara onu yadsımaları buyrulmuştur. Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla saptırmak ister.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Sana indirilen (Kur'an-ı kerim) e de, senden evvel indirilmiş olan (kitab) lara da her halde iman etdiklerini boş yere iddia edenlere bir bakmadın mı ki — onu inkar etmeleriyle emrolundukları halde — yine sihirbazın huzurunda muhaakeme olunmalarını isterler. Şeytan da onları (bir daha dönemiyecekleri kadar) uzak bir sapkınlıkla büsbütün sapıtmak ister.

İbni Kesir
Sana indirilene ve senden önce inidirilenlere; inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Küfretmeleri emrolunmuş iken Tağut'un önünde muhakeme edilmelerini isterler. Halbuki şeytan, onları uzak bir sapıklıkla saptırmak istiyor.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini iddia edenleri görmedin mi? Bunlar, tağutun önünde mahkemeleşmek istiyorlar. Oysa, onu tanımamakla emrolunmuşlardı. Şeytan, onları uzak bir sapıklığa düşürmek istiyor.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Baksana hem sana indirilen hem de senden önce indirilen kitaplara inandığını iddia eden o münafıkların yaptıklarına! Kalkıp azgın şeytanın önünde muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onlara o şeytanı reddetmeleri emri verilmişti. Şeytan da onları haktan büsbütün saptırmak ister.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Sana inzal olunana ve senden önce inzal olunana iman ettiklerini sananları görmüyor musun; inkar etmeleri emredildiği halde Tağut'u aralarına hakem yapmak isterler.. . Şeytan da onları geri dönemeyecekleri kadar uzak bir sapıklığa (şirke) düşürmeyi diler.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Sana ve senden önce indirilenlere inandıklarını iddia ettikleri halde azgınların ve despotların yasalarını uygulamak isteyenleri görmüyor musun? Oysa onu inkar etmekle emredilmişlerdi; fakat şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Sana ve senden öncekilere indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmüyor musun? Tağuti
*
yasalarla yargılanmak istiyorlar. Oysa onlara, onu reddetmeleri emredilmişti. Zaten şeytan onları derin bir sapkınlıkla saptırmak istiyor.

Rashad Khalifa The Final Testament
Have you noted those who claim that they believe in what was revealed to you, and in what was revealed before you, then uphold the unjust laws of their idols? They were commanded to reject such laws. Indeed, it is the devil's wish to lead them far astray.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Did you not see those who claimed they believed in what was sent down to you and what was sent before you? They wanted to seek judgment using evil, while they were ordered to reject it. It is the devil who wants to lead them far astray.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Did you not see those who claimed they acknowledged what was sent down to you and what was sent before you? They wanted to seek judgment through aggression, while they were ordered to reject it. It is the devil who wants to lead them astray.