4. Nisa suresi 84. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

O halde, sen, Allah yolunda savaş. Çünkü sen, ancak kendinden sorumlusun. İnananları da teşvik et. Umulur ki Allah gerçeği yalanlayan nankörlerin baskısını kırar. Çünkü Allah'ın baskısı da, cezalandırması da çok daha güçlüdür.

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلاً
Fe katil fi sebilillah, la tukellefu illa nefseke ve harrıdıl mu'minin, asallahu en yekuffe be'sellezine keferu. Vallahu eşeddu be'sen ve eşeddu tenkila.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
O halde sen Allah yolunda savaş; çünkü sen, yalnızca kendi nefsinden sorumlusun ve müminleri teşvik et! Allah kafirlerin gücünü kırmaya muktedirdir. Çünkü Allah'ın gücü daha çetin ve cezası daha şiddetlidir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH yolunda savaşmalısın. Sen ancak kendinden sorumlusun. İnananları da aynı şeye özendir ki ALLAH kafirlerin gücünü etkisiz hale getirsin. ALLAH'ın gücü daha şiddetli, cezası daha çetindir
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
O halde, sen, Allah yolunda savaş. Çünkü sen, ancak kendinden sorumlusun. İnananları da teşvik et. Umulur ki Allah gerçeği yalanlayan nankörlerin baskısını kırar. Çünkü Allah'ın baskısı da, cezalandırması da çok daha güçlüdür.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah yolunda savaşa gir; sen sadece kendinden sorumlusun. Müminleri de özendir ki Allah, o kafirlerin baskınını önlesin. Allah'ın baskını daha güçlü, cezası daha ağırdır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Artık, Allah'ın yolunda savaşmalısın. Sen, kendinden başkasından sorumlu değilsin. İnananları yüreklendir; Allah'ın, nankörlük edenlerin gücünü kırması umut edilebilir. Çünkü Allah, güç olarak çok üstün; cezalandırması çok yamandır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Artık Allah yolunda savaş! Sen kendinden sorumlusun. Yine de mü'minleri uyuşukluktan kurtulmaları için teşvik et! Belki Allah inkarcıların direncini kırar; zira Allah'ın gücü daha çetin ve cezalandırması daha şiddetlidir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah yolunda savaş. Kendinden başkasından sorumlu değilsin. İnananları da teşvik et. Umulur ki Allah, küfre sapanların gücünü kırar. Allah, kuvvetçe daha üstün, cezalandırmada daha güçlüdür.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Artık sen Allah yolunda savaş, kendinden başkasıyla yükümlü tutulmayacaksın. Mü'minleri hazırlayıp teşvik et. Umulur ki Allah, küfredenlerin ağır baskılarını geri püskürtür. Allah, 'kahredici baskısıyla' daha zorlu, acı sonuçlandırmasıyla da daha zorludur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Onun için Allah yolunda çarpış. Ancak nefsinden başkasıyla yükümlü değilsin! Mü'minleri de çarpışmaya teşvik et; umulur ki Allah o küfretmekte bulunanların baskılarını defeder. Allah baskıca daha zorlu, azap vermek bakımından da daha şiddetlidir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
O halde sen Allah yolunda savaş çünkü sen, yalnızca kendi nefsinden sorumlusun ve müminleri ölüm korkusunu yenmeleri için teşvik et! Allah, hakikati inkara kalkışanların gücünü kırmaya muktedirdir; çünkü Allah iradesinde güçlü ve cezalandırmasında şiddetlidir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
(Ey Muhammed!) Artık Allah yolunda savaş! Sen ancak kendinden sorumlusun! Mü'minleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha üstündür, cezası daha şiddetlidir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Onun için Allah yolunda çarpış, ancak nefsinden başkasiyle mükellef değilsin, mü'mileri de çarpışmağa teşvik et, me'muldur ki Allaha küfretmekte bulunanların tazyikını defetsin, Allah tazyikce de daha şiddetli tenkilce de daha şiddetlidir.
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
(Ey Muhammed), Allah yolunda savaş; sen yalnız kendinden sorumlusun! İnananları da (savaşa) teşvik et. Umulur ki Allah, kafirlerin gücünü kırar. Allah'ın baskını daha güçlü, cezası daha çetindir.
Gültekin Onan
Artık sen Tanrı yolunda savaş, kendinden başkasıyla yükümlü tutulmayacaksın. İnançlıları hazırlayıp teşvik et. Umulur ki Tanrı, kafirlerin ağır baskılarını geri püskürtür. Tanrı, 'kahredici baskısıyla' daha zorlu, acı sonuçlandırmasıyla da daha zorludur.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Artık Allah yolunda savaş. Sen kendinden başkasıyle mükellef (sorumlu) tutulmayacksın. İman edenleri de teşvik et. Olur ki Allah o küfredenlerin savletini defeder. Allah, satvetce de çok çetindir, kahr-u ceza bakımından da çok çetindir.
İbni Kesir
Allah yolunda savaş. Sen, ancak kendinden sorumlusun. İman edenleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah, küfredenlerin şiddet ve baskısını önler. Allah'ın kahrı da, ibret alınacak cezası da pek şiddetlidir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Öyleyse, Allah yolunda savaş, sen yalnızca kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah, küfredenlerin şiddet ve kuvvetlerini yok eder. Allah, kuvvet yönünden de en güçlü; ceza yönünden en şiddetli olandır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Artık Allah yolunda cihad et! Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de buna teşvik et. Umulur ki Allah kafirlerin savletini uzaklaştırır. Allah en güçlü ve cezalandırması da en çetin olandır.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Allah uğruna savaş! Nefsinden başkasına sorumlu değilsin! İman edenleri de teşvik et. Umulur ki Allah, hakikati inkar edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü de daha şiddetlidir, yaptıklarının sonucunu yaşatması da daha şiddetlidir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
You shall fight for the cause of GOD; you are responsible only for your own soul, and exhort the believers to do the same. GOD will neutralize the power of those who disbelieve. GOD is much more powerful, and much more effective.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
So fight in the cause of God; you are not responsible except for yourself. And enjoin the believers: "Perhaps God will put a stop to the might of those who disbelieved." And God is far Mightier and far more Punishing.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
So fight in the cause of God. You are not responsible except for yourself. Enjoin those who acknowledge, "Perhaps God will put a stop to the might of those who are ingrates." God is far Mightier and far more Punishing.
# Kelime Anlam Kök
1 fekatil: (o halde) savaş قتل
2 fi: yolunda
3 sebili: سبل
4 llahi: Allah
5 la:
6 tukellefu: sen sorumlu değilsin كلف
7 illa: başkasından
8 nefseke: kendinden نفس
9 ve harridi: ve teşvik et حرض
10 l-mu'minine: inananları امن
11 asa: umulur ki عسي
12 llahu: Allah
13 en:
14 yekuffe: kırar كفف
15 be'se: gücünü باس
16 ellezine: kimselerin
17 keferu: inkar eden(lerin) كفر
18 vallahu: Allah'ın
19 eşeddu: daha güçlüdür شدد
20 be'sen: baskını باس
21 ve eşeddu: ve daha çetindir شدد
22 tenkilen: cezası نكل