Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Her kim, iyi bir işte şefaat ederse, ona o işten bir pay vardır. Her kim de kötü bir işte şefaat ederse, ondan da ona bir pay vardır. Allah Her Şeyi Gözeten'dir.

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَص۪يبٌ مِنْهَاۚ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَاۜ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُق۪يتاً
Men yeşfa' şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha, ve men yeşfa' şefaaten seyyieten yekun lehu kiflun minha. Ve kanallahu ala kulli şey'in mukita.
#kelimeanlamkök
1menkim
2yeşfea'destek olursaشفع
3şefaatenbir destekleشفع
4hasenetengüzelحسن
5yekunvardırكون
6lehuonun
7nesibunbir payıنصب
8minhao işten
9ve menve kim
10yeşfea'destek olursaشفع
11şefaatenbir destekleشفع
12seyyietenkötü bir (işe)سوا
13yekunolurكون
14lehuonun
15kiflunbir payıكفل
16minhao işten
17ve kaneveكون
18llahuAllah
19ala
20kulliherكلل
21şey'inşeyiشيا
22mukitengözetip karşılığını verendirقوت
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyi gözetleyicidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kim güzel bir şekilde şefaat (iyi bir işe öncülük) ederse onun o işten bir payı olur. Kim de kötü bir şekilde şefaat (kötü bir işe öncülük) ederse onun da ondan bir payı olur.* Allah her şeyin karşılığını vericidir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kim bir iyiliğe aracılık ederse kendisi için ondan bir pay var. Kim bir kötülüğe aracılık ederse, kendisi için ondan bir pay var. ALLAH her şeyi kontrol eder.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Her kim, iyi bir işte şefaat* ederse, ona o işten bir pay vardır. Her kim de kötü bir işte şefaat ederse, ondan da ona bir pay vardır. Allah Her Şeyi Gözeten'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İyi bir işe destek veren* ondan bir pay alır; kötü bir işe destek veren de ondan dolayı bir sorumluluk üstlenir. Her şeyi görüp gözeten Allah'tır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kim bir iyiliğe aracılık yaparsa, ondan bir payı vardır. Kim de bir kötülüğe aracılık yaparsa, ondan bir payı vardır. Çünkü Allah, her şeyin Karşılığını Verendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kim haklı bir davaya katkıda bulursa, onun tüm getirisinden bir pay alacaktır; kim de haksız bir davaya katkıda bulursa, onun tüm vebalinden bir pay alacaktır: Zira Allah her şeye bir ölçü koyan, koyduğu ölçüye sahip çıkandır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kim güzel bir işe aracı olursa ondan ona bir pay vardır. Kim kötü bir şeye aracı olursa ondan da ona bir pay vardır. Allah herşeye, herkese gıda ulaştırır, Mukit'tir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kim, güzel bir aracılıkla aracılıkta (şefaatte) bulunursa, ondan kendisine bir hisse vardır; kim kötü bir aracılıkla aracılıkta bulunursa, ondan da kendisine bir pay vardır. Allah her şeyin üzerinde koruyucudur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Her kim güzel bir aracılıkta bulunursa, ona ondan bir pay vardır; her kim de kötü bir aracılıkta bulunursa, ona da ondan bir hisse vardır. Allah herşeyi görüp gözetiyor.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Kim haklı bir dava uğrunda üstün çaba gösterirse, onun kazandıracağı nimetlerden bir pay alacaktır ve kim de haksız bir dava için koşturursa, sorumluluğunun hesabını verecektir: Çünkü Allah, her şeyi gözetleyicidir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kim güzel bir (işte) aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir (işte) aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Her kim güzel bir şefaatte bulunursa ona ondan bir nasib olur, her kim de kötü bir şefaatte bulunursa ona da ondan bir nazir olur, Allah her şeye nazır bulunuyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kim güzel bir (işe) destek olursa, onun da o işten bir payı olur. Kim kötü bir (işe) destek olursa, onun da o işten bir payı olur. Allah her şeyi gözetip karşılığını verendir.

 • Gültekin Onan

  Kim, güzel bir aracılıkla aracılıkta (şefaatte) bulunursa, ondan kendisine bir hisse vardır; kim kötü bir aracılıkla aracılıkta bulunursa, ondan da kendisine bir pay vardır. Tanrı her şeyin üzerinde koruyucudur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kim güzel bir şefaatle şefaatde bulunursa ondan kendisine bir hisse (sevab) vardır. Kim de kötü bir şefaatle şefaatde bulunursa ondan kendisine bir (günah) pay (ı) vardır. Allah her şey'e hakkıyle kaadir ve nazırdır.

 • İbni Kesir

  Kim, iyi işte aracılık ederse; ondan kendisine bir pay ayrılır. Kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa; o kötülükten kendisine bir pay vardır. Allah, her şeye hakkıyla kadir ve nazır'dır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kim, güzel bir işe aracılık ederse, onun bu işte bir nasibi olur, kim de kötü bir işe aracılık ederse, onun da bundan bir payı olur. Allah'ın her şey üzerinde hakimiyeti vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Her kim güzel bir şefaatte bulunursa, o iyilikten kendisine de bir nasip vardır. Kim de kötü bir hususta şefaat ederse, ondan da kendisine bir pay düşer. Allah her şey üzerinde kadirdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kim bir iyiliğin oluşması için vesile olursa, o iyilikten bir hissesi olur.. . Kim de kötü bir olaya vesile olursa, onda bir payı olur. . . Allah her şeye Mukiyt'tir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kim bir iyiliğe aracılık ederse kendisi için ondan bir kredi var. Kim bir kötülüğe aracılık ederse, kendisi için ondan bir pay var. ALLAH herşeyi kontrol eder.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Her kim, iyi bir işte şefaat* ederse, ona o işten bir pay vardır. Her kim de kötü bir işte şefaat ederse, ondan da ona bir pay vardır. Allah Her Şeyi Gözeten'dir.

 • Progressive Muslims

  Whoever intercedes a good intercession, he will have a reward of it; and whoever intercedes an evil intercession, he will receive a share of it. And God has control over all things.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Whoso intercedes in a good cause has a share thereof; and whoso intercedes in an evil cause has a portion thereof; and God is over all things, nourisher.

 • Aisha Bewley

  Those who join forces for good will receive a reward for it. Those who join forces for evil will be answerable for it. Allah gives all things what they deserve.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Whoever mediates a good deed receives a share of the credit thereof, and whoever mediates an evil work, incurs a share thereof. GOD controls all things.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Whoever intercedes with a good intercession, he will have a reward of it; and whoever intercedes with an evil intercession, he will receive a share of it. And God has control over all things.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Whoever intercedes with a good intercession, he will have a reward of it; and whoever intercedes with an evil intercession, he will receive a share of it. God has control over all things.