4. Nisa suresi 85. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Her kim, iyi bir işte şefaat* ederse, ona o işten bir pay vardır. Her kim de kötü bir işte şefaat ederse, ondan da ona bir pay vardır. Allah Her Şeyi Gözeten'dir.

مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا
Men yeşfa' şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha, ve men yeşfa' şefaaten seyyieten yekun lehu kiflun minha. Ve kanallahu ala kulli şey'in mukita.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyi gözetleyicidir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Kim bir iyiliğe aracılık ederse kendisi için ondan bir kredi var. Kim bir kötülüğe aracılık ederse, kendisi için ondan bir pay var. ALLAH herşeyi kontrol eder.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Her kim, iyi bir işte şefaat* ederse, ona o işten bir pay vardır. Her kim de kötü bir işte şefaat ederse, ondan da ona bir pay vardır. Allah Her Şeyi Gözeten'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
İyi bir işe destek veren* ondan bir pay alır; kötü bir işe destek veren de ondan dolayı bir sorumluluk üstlenir. Her şeyi görüp gözeten Allah'tır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Kim bir iyiliğe aracılık yaparsa, ondan bir payı vardır. Kim de bir kötülüğe aracılık yaparsa, ondan bir payı vardır. Çünkü Allah, her şeyin Karşılığını Verendir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Kim haklı bir davaya katkıda bulursa, onun tüm getirisinden bir pay alacaktır; kim de haksız bir davaya katkıda bulursa, onun tüm vebalinden bir pay alacaktır: Zira Allah her şeye bir ölçü koyan, koyduğu ölçüye sahip çıkandır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Kim güzel bir işe aracı olursa ondan ona bir pay vardır. Kim kötü bir şeye aracı olursa ondan da ona bir pay vardır. Allah herşeye, herkese gıda ulaştırır, Mukit'tir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Kim, güzel bir aracılıkla aracılıkta (şefaatte) bulunursa, ondan kendisine bir hisse vardır; kim kötü bir aracılıkla aracılıkta bulunursa, ondan da kendisine bir pay vardır. Allah her şeyin üzerinde koruyucudur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Her kim güzel bir aracılıkta bulunursa, ona ondan bir pay vardır; her kim de kötü bir aracılıkta bulunursa, ona da ondan bir hisse vardır. Allah herşeyi görüp gözetiyor.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Kim haklı bir dava uğrunda üstün çaba gösterirse, onun kazandıracağı nimetlerden bir pay alacaktır ve kim de haksız bir dava için koşturursa, sorumluluğunun hesabını verecektir: Çünkü Allah, her şeyi gözetleyicidir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Kim güzel bir (işte) aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir (işte) aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Her kim güzel bir şefaatte bulunursa ona ondan bir nasib olur, her kim de kötü bir şefaatte bulunursa ona da ondan bir nazir olur, Allah her şeye nazır bulunuyor
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Kim güzel bir (işe) destek olursa, onun da o işten bir payı olur. Kim kötü bir (işe) destek olursa, onun da o işten bir payı olur. Allah her şeyi gözetip karşılığını verendir.
Gültekin Onan
Kim, güzel bir aracılıkla aracılıkta (şefaatte) bulunursa, ondan kendisine bir hisse vardır; kim kötü bir aracılıkla aracılıkta bulunursa, ondan da kendisine bir pay vardır. Tanrı her şeyin üzerinde koruyucudur.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Kim güzel bir şefaatle şefaatde bulunursa ondan kendisine bir hisse (sevab) vardır. Kim de kötü bir şefaatle şefaatde bulunursa ondan kendisine bir (günah) pay (ı) vardır. Allah her şey'e hakkıyle kaadir ve nazırdır.
İbni Kesir
Kim, iyi işte aracılık ederse; ondan kendisine bir pay ayrılır. Kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa; o kötülükten kendisine bir pay vardır. Allah, her şeye hakkıyla kadir ve nazır'dır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Kim, güzel bir işe aracılık ederse, onun bu işte bir nasibi olur, kim de kötü bir işe aracılık ederse, onun da bundan bir payı olur. Allah'ın her şey üzerinde hakimiyeti vardır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Her kim güzel bir şefaatte bulunursa, o iyilikten kendisine de bir nasip vardır. Kim de kötü bir hususta şefaat ederse, ondan da kendisine bir pay düşer. Allah her şey üzerinde kadirdir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Kim bir iyiliğin oluşması için vesile olursa, o iyilikten bir hissesi olur. . . Kim de kötü bir olaya vesile olursa, onda bir payı olur. . . Allah her şeye Mukiyt'tir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Whoever mediates a good deed receives a share of the credit thereof, and whoever mediates an evil work, incurs a share thereof. GOD controls all things.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Whoever intercedes with a good intercession, he will have a reward of it; and whoever intercedes with an evil intercession, he will receive a share of it. And God has control over all things.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Whoever intercedes with a good intercession, he will have a reward of it; and whoever intercedes with an evil intercession, he will receive a share of it. God has control over all things.
# Kelime Anlam Kök
1 men: kim
2 yeşfea': destek olursa شفع
3 şefaaten: bir destekle شفع
4 haseneten: güzel حسن
5 yekun: vardır كون
6 lehu: onun
7 nesibun: bir payı نصب
8 minha: o işten
9 ve men: ve kim
10 yeşfea': destek olursa شفع
11 şefaaten: bir destekle شفع
12 seyyieten: kötü bir (işe) سوا
13 yekun: olur كون
14 lehu: onun
15 kiflun: bir payı كفل
16 minha: o işten
17 ve kane: ve كون
18 llahu: Allah
19 ala:
20 kulli: her كلل
21 şey'in: şeyi شيا
22 mukiten: gözetip karşılığını verendir قوت