Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kim salihatı yaparsa kendisi için yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa, kötülüğü kendisi içindir. Senin Rabb'in kullarına asla haksızlık yapmaz.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ
Men amile salihan fe li nefsihi ve men esae fe aleyha, ve ma rabbuke bi zallamin lil abid.
#kelimeanlamkök
1menkim
2amileyaparsaعمل
3saliheniyi işصلح
4felinefsihiyararı kendisinedirنفس
5ve menve kim
6esa'ekötülük yaparsaسوا
7fealeyhazararı kendisinedir
8ve mave değildir
9rabbukeRabbinربب
10bizellaminzulmediciظلم
11lil'abidikullaraعبد

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Kim iyi bir iş yaparsa kendi yararına, kim de kötülük yaparsa kendi zararınadır. Rabbin, kullarına hiçbir haksızlık yapmaz.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Kim iyi bir iş yaparsa (bu) kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir.
*
Rabbin kullara asla haksızlık edici değildir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Kim erdemli davranırsa kendi yararınadır. Kim kötü davranırsa kendi zararınadır. Efendin, kullara zulmetmez.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Kim salihatı yaparsa kendisi için yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa, kötülüğü kendisi içindir. Senin Rabb'in kullarına asla haksızlık yapmaz.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
İyi işler yapan kendi için yapar. Kötülük yapan da kendi aleyhine yapar. Senin Sahibin kullarına yanlış yapmaz.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Kim erdemli edimler yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur. Ve kim kötülük yaparsa, kendi yitimine yönelik yapmış olur. Çünkü Efendin, kullarına haksızlık yapmaz.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Kim Allah'ı razı edecek iş işlerse kendi lehine olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine olur: Rabbinin kullarına zulmetme ihtimali asla bulunmamaktadır.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Kim hayra ve barışa yönelik bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara asla zulmetmez.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Kim salih bir amelde bulunursa, kendi lehinedir, kim de kötülük ederse, o da kendi aleyhinedir. Senin Rabbin, kullara zulmedici değildir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İyi iş yapan kendi yararına, kötü yapan da kendi zararına yapmıştır. Yoksa Rabbin, kullara zulmeden değildir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur ve kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Allah hiçbir zaman kullarına haksızlık yapmaz.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
İyi iş yapan kendine, kötü yapan yine kendinedir, yoksa rabbın kullara zulümkar değildir

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Kim iyi iş yaparsa yararı kendisinedir ve kim kötülük yaparsa zararı kendisinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir.

Gültekin Onan
Kim salih bir amelde bulunursa, kendi lehinedir, kim de kötülük ederse, o da kendi aleyhinedir. Senin rabbin, kullara zulmedici değildir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Kim iyi amel (ve hareket) ederse (bu), kendi lehine, kim de kötülük ederse bu da kendi aleyhinedir. (Yoksa) Rabbin kullarına (zerrece) zulümkar değildir.

İbni Kesir
Kim, salih amel işlerse; kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa; kendi aleyhinedir. Ve Rabbın; kullarına zulmedici değildir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Kim doğru olanı yaparsa, kendisi içindir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara asla zulmedici değildir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Kim makbul ve güzel işler yaparsa kendi lehine, kim kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullarına asla zulmetmez.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Kim imanın gereğini uygularsa, yararı kendi nefsi içindir! Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhinedir. Rabbin, kullarına zulmedici değildir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Kim erdemli davranırsa kendi yararınadır. Kim kötü davranırsa kendi zararınadır. Rabbin, kullara zulmetmez.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Kim salihatı
*
yaparsa kendisi için yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa, kötülüğü kendi aleyhinedir. Senin Rabb'in kullarına asla haksızlık yapmaz.

Rashad Khalifa The Final Testament
Whoever works righteousness does so for his own good, and whoever works evil does so to his own detriment. Your Lord is never unjust towards the people.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Whoever does good works does so for his own soul, and whoever works evil shall have the same. Your Lord does not wrong the servants.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Whoever does good works does so for his own person, and whoever works evil shall have the same. Your Lord does not wrong the servants.