Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O Sa'at'ın bilgisi yalnızca O'na havale olunur. O'nun bilgisi dışında hiçbir ürün kabuğundan çıkmaz. Hiçbir dişi hamile kalmaz ve doğum yapmaz. Onlara: "Bana ortak koştuklarınız nerede?" diye seslenileceği gün, onlar: "Bizden bir tanık olmadığını Sana bildiririz." derler.

اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِۜ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِه۪ۜ وَيَوْمَ يُنَاد۪يهِمْ اَيْنَ شُرَكَٓاء۪يۙ قَالُٓوا اٰذَنَّاكَۙ مَا مِنَّا مِنْ شَه۪يدٍۚ
İleyhi yureddu ilmus saah, ve ma tahrucu min semeratinmin ekmamiha ve ma tahmilu min unsa ve la tedau illa bi ilmih, ve yevme yunadihim eyne şurekai kalu azennake ma minna min şehid.
#kelimeanlamkök
1ileyhiO'na
2yuraddudöndürülürردد
3ilmubilgisiعلم
4s-saatisa'at (kıyamet)سوع
5ve mave
6tehrucuçıkmazخرج
7min
8semeratinmeyvalarثمر
9min-ndan
10ekmamihakabukları-كمم
11ve ma
12tehmilugebe kalmazحمل
13minhiçbir
14unsadişiانث
15ve lave
16tedeudoğurmazوضع
17illaolmadan
18biilmihiO'nun bilgisiعلم
19ve yevmeve (o) günيوم
20yunadihimonlara seslenildiğiندو
21eynenerede?
22şurakaiortaklarımشرك
23kaludemişlerdirقول
24azennakesana arz ederiz kiاذن
25mayok
26minnabizden
27minhiçbir
28şehidingörenشهد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kıyametin bilgisi, yalnızca Allah'a aittir. Allah'ın bilgisi olmadan ne bir meyve kabuğu çıkar, ne de bir dişi, gebe kalıp doğurur. O gün Allah müşriklere, "Nerede ortaklarım?" diye seslenecek. Onlar da, "Bizden bir tanık olmadığını sana arzederiz" derler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O (Son) Saat'in bilgisi, yalnızca O'na bırakılır (O'na aittir).* O'nun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğunu yarıp çıkamaz; hiçbir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. (Allah) onlara (müşriklere) "Ortaklarım nerede!" diye seslendiği gün "(Buna dair) bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz!" diyeceklerdir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O anın bilgisi O'nun katındadır. O'nun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarından çıkabilir ne de bir dişi gebe kalır veya doğum yapar. "Hani benim ortaklarım nerede?" diye onlara seslendiği gün onlar: "Hiçbirimizin buna şahitlik etmediğini sana arzederiz" derler.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O Sa'at'ın* bilgisi yalnızca O'na havale olunur. O'nun bilgisi* dışında hiçbir ürün kabuğundan çıkmaz. Hiçbir dişi hamile kalmaz ve doğum yapmaz. Onlara: "Bana ortak koştuklarınız nerede?" diye seslenileceği gün, onlar: "Bizden bir tanık olmadığını* Sana bildiririz." derler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kıyamet saatinin bilgisi O'nun iradesindedir. O'nun bilgisi olmadan ne bir meyve kabuğundan çıkar; ne de bir dişi doğum yapar. Onlara: "Ortaklarım nerede?" diye seslenildiği gün şöyle diyeceklerdir: "Sana açıkça söylüyoruz; içimizden böyle birini gören olmadı."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Evrenlerin sonunun bilgisi, O'na kalmıştır. O'nun bilgisi dışında, meyveler kabuklarından çıkamaz; hiçbir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. "Benim ortaklarım neredeler?" diyerek onlara sesleneceği gün, şöyle diyecekler: "Aramızdan kimsenin görmediğini bildiririz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Son Saat'in bilgisi yalnız O'na havale edilir. Hem O'nun bilgisi olmadan ne meyve çekirdekleri kabuklarını çatlatabilecek, ne de herhangi bir dişi gebe kalabilecektir; dahası, doğuramaz bile. Ve o gün onlara "Hani, nerede ortaklarım(!)?" diye seslenen biri çıkar; onlar "Sana itiraf ederiz ki, bizden hiç kimse (buna) asla tanık olmamıştır" diye cevap verirler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kıyamet saatine ilişkin bilgi, Allah'a bırakılır. Onun ilmi dışında ne meyveler kabuğundan çıkar ne de bir dişi gebe kalır veya doğurur. "Ortaklarım nerede?" diye seslendiği gün, şöyle diyeceklerdir: "Bizden hiçbir tanık olmadığını sana arz ederiz."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kıyamet saatinin ilmi O'na döndürülür. O'nun ilmi olmaksızın, hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Onlara: "Benim ortaklarım nerede" diye sesleneceği gün, dediler ki: "Sana arzettik ki, bizden hiçbir şahid yok."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kıyametin saatini bilmek O'na havale edilir. O'nun bilgisi olmaksızın ne meyvelerden biri tomurcuklarından çıkar, ne bir dişi gebe kalır ne de doğurur. (Allah): "Ortaklarım neredeymiş?" diye onlara haykıracağı gün, (onlar): "Bizden hiçbir şahit olmadığını huzurunuza arz ederiz." diyeceklerdir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Son Saat'in ne zaman geleceği bilgisi yalnız O'nun katındadır. O'nun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarını çatlatır, ne de bir dişi gebe kalır veya doğurur. O Gün Allah, onlara: "Benim şu (sözde) ortaklarım neredeler şimdi?" diye seslendiğinde (hiç tereddütsüz) cevap verecekler: "İtiraf ederiz ki hiçbirimiz (başkasının senin ilahlığına ortak olduğuna) tanık olmuş değiliz!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi O'na havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak O'nun bilgisi altında çıkar, dişi ancak O'nun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki, içimizden onları gören hiçbir kimse yok."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Saate ılim ona havale edilir, hem onun ılmi olmaksızın ne meyvelerden biri tomurcuklarından çıkar ve ne bir dişi yüklü olur, ne de vaz'eder, nerede imiş şeriklerim? diye onlara haykıracağı gün ise diyeceklerdir: arz ederiz huzuruna ki bizden hiç şahid yok

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Duruşma) Sa'ati(ni) bilmek, Allah'a havale edilir. O'nun bilgisi olmadan ne meyvalar kabuklarından çıkar, ne bir dişi gebe kalır ve ne de doğurur. (Alah) Onlara: "Ortaklarım nerede?" diye ünlediği gün: "Sana arz ederiz ki bizden hiçbir gören yok." demişlerdir.

 • Gültekin Onan

  Kıyamet saatinin ilmi O'na döndürülür. O'nun ilmi olmaksızın, hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Onlara: "Benim ortaklarım nerede" diye sesleneceği gün, dediler ki: "Sana arzettik ki, bizden hiçbir şahid yok."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O saatin ilmi ancak Ona irca olunur. Onun ilmi olmaksızın (hatta) meyvelerden hiçbiri tomurcuklarından çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Onlara "Benim ortaklarım nerede?" diye nida edileceği gün (görürsün ki şöyle) demişlerdir (diyeceklerdir): "Sana arzetdik. Bizden hiçbir şahid yokdur".

 • İbni Kesir

  Kıyamet saatının bilgisi, ancak O'na aittir. O'nun ilmi olmadıkça hiç bir meyve tomurcuklarından çıkmaz. Hiç bir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Onlara: Nerede Benim ortaklarım? diye seslendiği gün derler ki: Bizden hiç bir şahid olmadığını Sana arzederiz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  (Kıyamet) Saatinin bilgisi Allah'a aittir. Onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarından çıkar; ne bir dişi hamile kalır ve ne de doğurur. Allah; onlara: -Nerede ortaklarım? diye seslendiği gün: -Bir şahidimiz olmadığını sana bildiririz, derler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kıyamet (yani dirilme) vaktini yalnız O bilir. O'nun bilgisi ve izni olmaksızın, ne bir meyve tomurcuğundan çıkabilir, ne her hangi bir dişi hamile kalabilir, ne hamile olan biri yavrusunu doğurabilir. Gün gelir: "Neredeymiş Bana ortak saydığınız putlar?" diye nida eder de, müşrikler: "İçimizden buna şahitlik edecek bir tek kişi bile olmadığını Sana arz ederiz!" derler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O Saat'in (ölüm) ilmi O'na aittir! O'nun bilgisi dışında ne meyveler tomurcuklardan meydana gelir, ne bir dişi hamile kalır ve ne de taşıdığını doğurur! "Nerede benim ortaklarım?" diye onlara (Allah'ın) nida ettiği gün, dediler ki: "Senin bir ortağın olduğuna kimse şahit olmamıştır; bunu itiraf ederiz!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Saatın (dünyanın sonunun) bilgisi O'nun katındadır. O'nun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarından çıkabilir, ne de bir dişi gebe kalır veya doğum yapar. 'Hani benim ortaklarım nerede?' diye onlara seslendiği gün, onlar: 'Hiçbirimizin buna şahitlik etmediğini sana arzederiz,' derler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O Sa'at'ın* bilgisi yalnızca O'na havale olunur. O'nun bilgisi* dışında hiçbir ürün kabuğundan çıkmaz. Hiçbir dişi hamile kalmaz ve doğum yapmaz. Onlara: "Bana ortak koştuklarınız nerede?" diye seslenileceği gün, onlar: "Bizden bir tanık olmadığını* Sana bildiririz." derler.

 • Progressive Muslims

  To Him belongs the knowledge regarding the Hour. And no fruits emerge from their sheaths, nor does any female conceive or give birth, except by His knowledge. And on the Day He asks them: "Where are My partners" They will Say: "By your leave, none of us will testify to that."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  To Him is referred knowledge of the Hour. And no fruits come forth from their sheaths and no female bears or gives birth save with His knowledge. And the day He calls them: — “Where are My partners?” — they will say: “We proclaim to Thee, there is not among us any witness.”

 • Aisha Bewley

  Knowledge of the Hour is referred to Him. And no fruit emerges from its husk, nor does any female get pregnant or give birth, without His knowledge. On the Day He calls out to them: ‘Where are My associates?’ they will say, ‘We declare to you that none of us is a witness.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  With Him is the knowledge about the Hour (end of the world). No fruits emerge from their sheaths, nor does any female conceive or give birth, without His knowledge. The day will come when He asks them: "Where are those idols that you set up beside Me?" They will say, "We proclaim to You that none of us bears witness to that."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  To Him belongs the knowledge regarding the Hour. And no fruit emerges from its sheath, nor does any female conceive or give birth, except by His knowledge. And on the Day He asks them: "Where are My partners?" They will say: "With your permission, none of us will bear witness to such!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  To Him belongs the knowledge regarding the moment. No fruit emerges from its sheath, nor does any female conceive or give birth, except by His knowledge. On the day He asks them: "Where are My partners?" They will say, "By your leave, none of us will testify to that."