Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve daha önce tapındıkları şeyler, onlardan uzaklaşıp gittiler. Onlar, kendileri için kaçıp kurtulacak yer olmadığını anladılar.

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ
Ve dalle anhum ma kanu yed'une min kablu ve zannu ma lehum min mahis.
#kelimeanlamkök
1ve delleve sapıp gitmiştirضلل
2anhumonlardan
3maşeyler
4kanuolduklarıكون
5yed'uneyalvarıp duruyor(lar)دعو
6min
7kabluöncedenقبل
8ve zennuve onlar anlamışlardırظنن
9maolmadığını
10lehumkendileri için
11minhiçbir
12mehisinkaçacak yerحيص

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Daha önce taptıkları tanrılar uzaklaşıp kaybolacaktır. Sığınacak hiçbir yerleri olmadığını anlayacaklardır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(Böylece dünyada) yalvarıp durdukları (şeyler) onlardan uzaklaşmış,
*
kendileri için kaçacak hiçbir yer olmadığını da anlamış (olacak)lardır.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Daha önce yardım için çağırdıkları (dine ortak koştukları kişiler) onlardan uzaklaşmıştır. Artık kaçacak bir yerleri olmadığını anlarlar.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Ve daha önce tapındıkları şeyler, onlardan uzaklaşıp gittiler. Onlar, kendileri için kaçıp kurtulacak yer olmadığını anladılar.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Önceleri yardıma çağırıp durdukları kaybolur ve kendileri için bir kurtuluş yolu olmadığını anlarlar.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Daha önce yakarışlarda bulundukları, onları yüzüstü bırakıp uzaklaşmıştır. Zaten kendileri için kaçacak yer olmadığını anlamışlardır.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Artık onların daha önceden yalvarıp yakardıkları şeyler kendilerini yalnız bırakmıştır: kendileri için kaçacak bir yer olmadığına iyice kanaat getirirler.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Daha önce yakarıp durdukları, onlardan uzaklaşıp kaybolmuştur. Kaçacak hiçbir yerleri olmadığını anlamışlardır.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Önceden kendilerine taptıkları (bugün) onlardan kaybolup gitti ve onlar kaçacak hiçbir yerleri olmadığını anlamışlardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Önceden tapıp durdukları şeyler onlardan kaybolup gitmişler ve onlar kendileri için kaçacak bir yer kalmadığını anlamışlardır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Böylece, onların önceden yalvarıp durdukları bütün güçler, kendilerini terk etmiş olacak ve kendileri için bir kaçış imkanı olmadığını kesinlikle öğreneceklerdir.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Daha önce yalvardıkları (tanrılar) onları yüzüstü bırakıp uzaklaşmıştır. Kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Önceden tapıp durdukları şeyler onlardan gayb olup gitmişler ve onlar kendilerine hiçbir kaçamak kalmadığını anlamışlardır.

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Önceden yalvarıp durdukları şeyler, onlardan sapıp gitmiş ve onlar, kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır.

Gültekin Onan
Önceden kendilerine taptıkları (bugün) onlardan kaybolup gitti ve onlar kaçacak hiçbir yerleri olmadığını anlamışlardır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Önceden tapdıkları nesneler onlardan uzaklaşıb gaaib olmuşdur (olacakdır). Onlar kendilerine (azabdan) kaç (ıb kurtul) acak hiçbir yer olmadığını anlamışlardır (anlayacaklardır).

İbni Kesir
Önceden taptıkları şeyler onlardan uzaklaşıp gitmiştir. Ve kendilerinin kaçacak yerleri olmadığını anlamışlardır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Daha önce ibadet ettikleri şeyler onlardan kaybolup gitmiştir. Bir kaçış yolu olmadığını anlamışlardır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Böylece daha önce ibadet ettikleri putlar kendilerini terk eder, müşrikler de kaçacak yer kalmadığını anlarlar.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Daha önce lafını ettikleri şeyler onlardan kaybolup gitti ve kendileri için bir kaçış yeri bulunmadığını da fark ettiler!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Daha önce yardım için çağırdıkları (dine ortak koştukları kişiler) onlardan uzaklaşmıştır. Artık kaçacak bir yerleri olmadığını anlarlar.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Ve daha önce tapındıkları şeyler, onlardan uzaklaşıp gittiler. Onlar, kendileri için kaçıp kurtulacak yer olmadığını anladılar.

Rashad Khalifa The Final Testament
The idols they had idolized will disown them, and they will realize that there will be no escape.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And they were abandoned by that which they used to call on before, and they realized that there will be no escape.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
They were abandoned by what they used to call on before, and they realized that there will be no escape.