Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Göklerin ve yerin fıtratını
*
belirleyendir. Size, kendinizden çiftler, hayvanlardan çiftler yapandır. Orada sizi bir düzen içinde üretiyor. O'na benzer hiçbir şey yoktur. O, Her Şeyi Duyan, Her Şeyi Gören'dir.
فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ
Fatırus semavati vel ard, ceale lekum min enfusikum ezvacen ve minel en'ami ezvaca, yezreukum fih, leyse ke mislihi şey'un, ve huves semiul basir.
#kelimeanlamkök
1fatiruyoktan var edendirفطر
2s-semavatigökleriسمو
3vel'erdive yeriارض
4cealeyaratmıştırجعل
5lekumsize
6min-den
7enfusikumkendiniz-نفس
8ezvacençiftlerزوج
9ve mineve
10l-en'aamihayvanlardanنعم
11ezvacençiftlerزوج
12yezra'ukumsizi üretiyorذرا
13fihibu(düzen içi)nde
14leyseyokturليس
15kemislihiO'na benzerمثل
16şey'unhiçbir şeyشيا
17ve huveve O
18s-semiuişitendirسمع
19l-besirugörendirبصر
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
O, göklerin ve yerin yoktan yaratıcısıdır. Size kendi türünüzden eşler, hayvanlara da kendi türlerinden eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. O'nun benzeri hiçbir varlık yoktur. O her şeyi işitendir; her şeyi görendir.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
O gökleri ve yeri yararak yaratandır. İçinizden sizin için eşler yarattı ve çiftlik hayvanlarını da çiftler halinde yarattı. Böylece sizi orada üretiyor. O'na benzer hiç bir şey yoktur. O, İşitendir, Görendir.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Göklerin ve yerin fıtratını
*
belirleyendir. Size, kendinizden çiftler, hayvanlardan çiftler yapandır. Orada sizi bir düzen içinde üretiyor. O'na benzer hiçbir şey yoktur. O, Her Şeyi Duyan, Her Şeyi Gören'dir.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
O, gökleri ve yeri bölünme ile yaratandır. Size kendi türünüzden eşler var etmiş, en'amı da eşler halinde yaratmıştır. Sizi bu ortamda büyütüyor. O'na herhangi bir açıdan benzeyen bir şey yoktur. O dinler ve izler(görür).
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Gökleri ve yeryüzünü Yoktan Yaratandır. Kendi benliklerinizden, sizin için eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmış; sizi çoğaltarak orada yaymıştır. O'na benzeyen hiçbir şey yoktur. Ve O, Duyandır; Görendir.
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
O, gökleri ve yeri yoktan var edendir. Nasıl ki hayvanları çiftler halinde yaratmışsa, size de kendi türünüzden eşler vermiştir; ve sizi bu sayede çoğaltmaktadır. (Ama) hiçbir şey O'na benzemez; ve O her şeyi işiten, her şeyi görendir.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Gökleri ve yeri ortaya çıkarandır, Fatır'dır O. Size, benliklerinizden eşler yapmıştır; davarlardan da çiftler. Bu tarz içinde üretiyor sizi. O'nun benzeri gibi bir şey yoktur. Gereğince işiten, gereğince görendir O.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
O, göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Size kendi nefislerinizden eşler, davarlardan da çiftler var etti. Sizleri bu tarzda türetip yayıyor. O'nun benzeri gibi olan hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O gökleri ve yeri yaratan, size kendilerinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. Sizi bu suretle üretip duruyor. O'nun benzeri gibi birşey yoktur. O, öyle işiten, öyle görendir.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
(O'dur) gökleri ve yeri yoktan var eden. O, nasıl ki hayvanlar arasında eşler (bulunmasını) irade etmişse size de kendi cinsinizden eşler vermiştir ve sizi böylece çoğaltıp durmaktadır: (ama) hiçbir şey O'na benzemez ve yalnız O'dur, her şeyi işiten, her şeyi gören.
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
O, gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da (kendilerine) eşler yaratmıştır. Bu suretle sizi üretiyor. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
O Gökleri ve yeri yaradan, size kendilerinizden çiftler yapmış, en'amdan da çiftler, sizi o suretle üretip duruyor, onun misli gibi bir şey yoktur ve o öyle semi' öyle basirdir
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(O) Gökleri ve yeri yoktan var edendir. Size kendinizden çiftler, hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. Bu (düzen içi)nde sizi üretiyor. O'na benzer hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir.
Gültekin Onan
O göklerin ve yerin yaratıcısıdır (fatır). Size kendi nefislerinizden eşler, davarlardan da çiftler var etti. Sizleri bu tarzda türetip yayıyor. O'nun benzeri gibi olan hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(O) gökleri ve yeri yaratandır. Size hem kendi (cins) inizden eşler, hem davarlardan eşler yapdı. Sizi bu suretle (zürriyyetlendirib) üretiyor. Onun (benzeri olmak şöyle dursun) benzeri gibisi (dahi) yokdur. O, hakkıyle işiden, kemaliyle görendir.
İbni Kesir
Göklerin ve yerin yaratanı, size kendinizden eşler yarattı. Davarlardan da çiftler. Bu suretle çoğalmanızı sağlıyor. O'nun benzeri hiç bir şey yoktur. Ve O; Semi'dir, Basir'dir.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Size kendi içinizden eşler var etti. Hayvanlardan da eşler yarattı. Sizi de bu şekilde üretmektedir. O'nun bir benzeri yoktur. İşiten O'dur, gören O.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendi nefislerinizden eşler yarattığı gibi davarlara da eşler yarattı. O, bu düzen içinde sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Semalar ve arzın Fatır'ıdır! Sizi, hem kendi benliğinizden eşler (orijin benlik + oluşmuş benlik); hem de en'amdan (hayvansal bedenden) çiftler (biyolojik + ışınsal {ruh} beden) halinde oluşturmuştur... Böylece sizi üretiyor! O'nun benzeri bir şey yoktur! O, Semi'dir, Basıyr'dir.
Rashad Khalifa The Final Testament
Initiator of the heavens and the earth. He created for you from among yourselves spouses - and also for the animals. He thus provides you with the means to multiply. There is nothing that equals Him. He is the Hearer, the Seer.
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Initiator of the heavens and the earth. He created for you from among yourselves mates, and also mates for the livestock so they may multiply. There is nothing that equals Him. He is the Hearer, the Seer.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Creator of the heavens and the earth. He created for you from among yourselves mates, and also mates for the livestock so they may multiply. There is nothing like unto Him. He is the Hearer, the Seer.