Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Böylece onları gelecek nesiller için ibret verici bir örnek kıldık.

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
Fe cealnahum selefen ve meselen lil ahırin.
#kelimeanlamkök
1fe cealnahumonları yaptıkجعل
2selefengeçmiş atalarıسلف
3ve meselenve örneğiمثل
4lil'ahirinesonradan gelenlerinاخر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Onları geçmişten bir hatıra ve sonrakiler için bir ders örneği kıldık.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Onları, sonradan gelenlerin geçmişi ve ibretlik örneği kılmıştık.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Onları, sonradan gelecekler için bir ibret ve örnek yaptık.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Böylece onları gelecek nesiller için ibret verici bir örnek kıldık.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Onları tarihe gömdük; sonrakilere de ibretlik yaptık.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Böylece, onları, sonrakiler için geçmiş bir örnek yaptık.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Nihayet onları sonraki nesiller için, geçmişin (acı) hatırası ve ibret vesikası kıldık.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Onları, sonra gelecekler için eski bir örnek yaptık.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Bu suretle onları, sonradan gelecekler için bir selef ve bir örnek kıldık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Böylece onları sonrakiler için hem bir ibret, hem de bir örnek kıldık.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
onları geçmişten kalan bir hatıra ve sonrakiler için bir ibret örneği kıldık.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Onları, sonradan gelecek inkarcılara, geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Gark ediverdik de onları sonrakiler için hem bir selef hem bir mesel kıldık

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Onları sonradan gelen (inkarcı)ların geçmiş ataları ve örneği yaptık (bunlar da onların izinden gittiler).

Gültekin Onan
Bu suretle onları, sonradan gelecekler için bir selef ve bir örnek kıldık.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Bu vech ile onları sonra (gelen ümmet) ler için (ibret verici) bir geçmiş ve misal yapdık.

İbni Kesir
Ve onları, sonradan geleceklere bir geçmiş ve örnek kıldık.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Böylece onları sonradan geleceklere selef ve örnek kıldık.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Onları sonraki nesillere, geçmiş bir ibret ve misal yaptık.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Onları sonradan gelenlere bir geçmiş ve bir ibretlik örnek kıldık!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Onları, sonradan gelecekler için bir ibret ve örnek yaptık.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Böylece onları gelecek nesiller için ibret verici bir örnek kıldık.

Rashad Khalifa The Final Testament
We rendered them a precedent and an example for the others.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
We thus made them a thing of the past, and an example for the others.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
We thus made them a thing of the past (salaf), and an example for the others.