Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Ey malik! Rabb'in bizim aleyhimize hüküm versin." diye seslenirler. "Siz böyle kalacaksınız." dedi.

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَۜ قَالَ اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ
Ve nadev ya maliku li yakdi aleyna rabbuk, kale innekum makisun.
#kelimeanlamkök
1ve nadevve seslendilerندو
2ya malikuMalikملك
3liyekdihüküm versinقضي
4aleynabizim hakkımızda
5rabbukeRabbinربب
6kaledediقول
7innekumsiz
8makisunekalacaksınızمكث
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar cehennem bekçisine şöyle seslenecekler: "Ey Malik! Rabbin bizi öldürsün." Bekçi de, "Siz burada süreli olarak kalacaksınız" diyecektir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Cehennemdekiler:) "Ey (mahşer meleği) Mâlik!* Rabbin bizim hakkımızda (ölüm) hükmünü versin!" diye seslenmiş, o (Mâlik) de "Şüphesiz ki siz böyle kalacaksınız!" demiş (olacak)tır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Ey Malik, artık Efendin bizim işimizi bitirsin" diye seslenirler. O da, "Siz böyle kalacaksınız" der.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Ey malik!* Rabb'in bizim aleyhimize hüküm versin."* diye seslenirler. "Siz böyle kalacaksınız." dedi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlar orada, "Ey Yetkili! Rabbin (Sahibin) bu işe bir son versin" diye bağırırlar. O da şöyle der: "Siz, burada kalıcısınız."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Ey yönetici!" diyerek seslenecekler; "Efendin, işimizi bitirsin!" Şöyle diyecek: "Hep böyle kalacaksınız!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  ve şöyle yalvaracaklar: "Ey cehennemin bekçisi! Rabbine söyle de bizim işimizi bitirsin!" O şöyle cevap verecek: "Şunu kafanıza sokun: siz, kalıcısınız!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şöyle seslenecekler: "Ey Malik! Rabbin işimizi bitirversin." O şöyle diyecek: "Hep böyle kalacaksınız!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Cehennem bekçisine:) "Ey Malik (bekçi), Rabbin bizim işimizi bitirsin" diye haykırdılar. O: "Gerçek şu ki siz, (burada) kalacak kimselersiniz" dedi.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve şöyle bağrışmaktadırlar: "Ey Malik, Rabbin (bizi yok edip) işimizi bitiriversin!" O da der ki: "Siz her zaman (burada) duracaksınız."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve onlar: "Ey (cehennemi) idare eden (melek)!" diye seslenecekler, "Bırak Rabbin işimizi bitirsin!" (Bunun üzerine) melek, "Siz artık (bu durumda) kalacaksınız!" diye cevap verecek.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Görevli meleğe şöyle seslenirler:) "Ey Malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin." O da, "Siz hep böyle kalacaksınız" der.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve şöyle çığrışmaktadırlar: ya malik! Rabbın işimizi bitiriversin, o demiştir ki: her halde siz duracaksınız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Cehennemin muhafızına): "Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin, (bizi yok etsin, böyle yaşamaktansa ölmek daha iyidir)!" diye seslendiler. (Malik) "Siz kalacaksınız (hiçbir suretle buradan kurtuluş yok)." dedi.

 • Gültekin Onan

  (Cehennem bekçisine:) "Ey Malik (bekçi), rabbin bizim işimizi bitirsin!" diye haykırdılar. O: "Gerçek şu ki siz, (burada) kalacak kimselersiniz" dedi.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Şöyle) çağrışdılar (çağrışırlar) "Ey Malik Rabbin bizi öldürsün". O da "Siz behemehal (azabda) kalıcılarsınız" dedi (ler).

 • İbni Kesir

  Ey nöbetçi; Rabbın hiç olmazsa bizi ölüme mahkum etsin, diye çağırışırlar. O da: Siz, böyle kalacaksınız, der.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  (Cehennem bekçisine): -Ey Malik, Rabbin işimizi bitirsin, diye haykırırlar. O da: Siz, kalıcısınız! der.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Cehennem bekçisine şöyle feryad ederler: "Malik! Ne olur, tükendik artık! Rabbin canımızı alsın, bitirsin işimizi!" O da: "Ölüp kurtulmak yok, ebedi kalacaksınız burada!" der.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Ey (cehennem'in bekçisi) Malik! Rabbin aleyhimize hüküm versin (vefat ettirsin)!" diye nida ettiler.. . (Malik) dedi ki: "Muhakkak ki siz (burada, böyle) yaşayacaklarsınız!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Ey Malik, artık Rabbin bizim işimizi bitirsin,' diye seslenirler. O da, 'Siz böyle kalacaksınız,' der.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "Ey malik!* Rabb'in bizim aleyhimize hüküm versin."* diye seslenirler. "Siz böyle kalacaksınız." dedi.

 • Progressive Muslims

  And they called out: "O Malek, please let your Lord terminate us!" He will Say: "No, you are remaining. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they will call out: “O Mālik: let thy Lord make an end of us!” He will say: “Indeed, you will remain.”

 • Aisha Bewley

  They will call out, ‘Malik, let your Lord put an end to us!’ He will say, ‘You will stay the way you are. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They will implore: "O Maalek, let your Lord finish us off." He will say, "You are staying forever.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And they called out: "O Malek, please let your Lord terminate us!" He will say: "No, you are remaining."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They called out: "O Malek/angel, please let your Lord terminate us!" He will say, "No, you are remaining."