/ 37
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Allah, koyduğu yasalar sayesinde, içinde gemileri yüzdürmeniz ve O'nun lütfundan, onda rızık aramanız için denizi hizmetinize sunandır. Umulur ki şükredersiniz.

اللَّهُ الَّذِي سخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
Allahullezi sahhare lekumul bahre li tecriyel fulku fihi bi emrihi ve li tehtegu min fadlihi ve leallekum teşkurun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Denizi sizin hizmetinize sunan Allah'tır. Ta ki gemiler, O'nun buyruğu ile denizde akıp gitsin de siz bu sayede O'nun lütfundan payınızı arayasınız ve şükredesiniz.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Lütfundan payınızı aramanız ve şükretmeniz için gemileri emriyle sürmenize uygun olarak denizi buyruğunuz altına veren ALLAH'tır
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Allah, koyduğu yasalar sayesinde, içinde gemileri yüzdürmeniz ve O'nun lütfundan, onda rızık aramanız için denizi hizmetinize sunandır. Umulur ki şükredersiniz.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Gemiler emriyle akıp gitsin ve ikram olarak verdiklerini arayasınız diye denizi hizmetinize veren Allah'tır. Belki görevlerinizi yerine getirirsiniz.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Öyle Allah'tır ki, gemilerin buyruğuyla akıp gitmesi ve O'nun lütfundan payınızı aramanız için, denizi size boyun eğdirmiştir; belki şükredersiniz diye.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
O'nun kanunu sayesinde orada gemiler yol alabilsin diye, yine O'nun lutfundan payınıza düşeni elde edip de şükredebilesiniz diye denizi sizin için bir yasaya bağlayan Allah'tır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah size denizi boyun eğdirdi ki, içinde gemiler O'nun emriyle akıp gitsin, lütfundan istekte bulunasınız ve şükredebilesiniz.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Allah; kendi emriyle gemiler akıp gitsin ve O'nun fazlından ararsınız diye, sizin için denize boyun eğdirdi. Umulur ki şükredersiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah o (yüce) zattır ki, sizin için denizi emre amade kıldı, emriyle orada gemiler seyredip gitsinler diye; bir de (O'nun) lütfundan isteyesiniz ve gerek ki şükredesiniz diye.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Denizi (kendi kanunları doğrultusunda faydalanmanız için) sizin emrinize veren Allah'tır. Böylece gemiler O'nun emriyle denizin üstünde yüzebilsinler ve siz O'nun lütfundan (ihtiyaç duyduğunuz şeyleri) elde edebilesiniz ve şükredenlerden olasınız diye.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Allah, içinde gemilerin, emriyle akıp gitmesi, O'nun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah odur ki sizin için denizi musahhar kıldı, onda emri ile gemiler aksın diye, hem fadlından talebde bulunasınız diye ve gerek ki şükredesiniz
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah'tır ki denizi size boyun eğdirdi, ta ki gemiler buyruğuyla denizin içinde akıp gitsin de, siz bu sayede O'nun lutfundan payınızı arayasınız ve şükredesiniz.
Gültekin Onan
Tanrı, kendi buyruğuyla gemiler akıp gitsin ve O'nun fazlından ararsınız diye sizin için denize boyun eğdirdi. Umulur ki şükredersiniz.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Allah, Emir (ve izn) iyle — içinde gemilerin akıb gitmesi için, fazl (-u kerem) inden (nasıyb) aramanız için — size denizi müsahhar etmiş olandır. Gerekdir ki şükredesiniz.
İbni Kesir
Emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri ve lutfedip verdiği rızkı aramanız için denizi size boyun eğdiren Allah'tır. Umulur ki şükredersiniz.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Emri gereğince, gemilerin, içinde yüzmesi ve lütfundan aramanız için denizi emrinize veren Allah'tır. Umulur ki şükredersiniz.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Allah o yüce Zattır ki, içinde emri ve izni ile gemiler akıp gitsin, lütfundan nasiplerinizi arayıp şükredesiniz diye denizleri hizmetinize vermiştir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Allah ki, O'nun lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için, hükmü olarak (Sünnetullah'ı gereği) gemilerin (beyinlerin yaşamı) akıp gitmesi için, denizi (ilimleri) size (şuur) hizmetle işlevlendirdi!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
GOD is the One who committed the sea in your service, so that the ships can roam it in accordance with His laws. You thus seek His provisions, that you may be appreciative.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
God is the One who commissioned the sea in your service, so that the ships can run in it by His command, and that you may seek of His provisions, and that you may be thankful.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
God is the One who committed the sea in your service, so that the ships can sail in it by His command, and that you may seek of His provisions, and that you may be appreciative.
# Kelime Anlam Kök
1 allahu: Allah'tır
2 llezi: O ki
3 sehhara: boyun eğdirdi سخر
4 lekumu: size
5 l-behra: denizi بحر
6 litecriye: akıp gitsin diye جري
7 l-fulku: gemiler فلك
8 fihi: onun içinde
9 biemrihi: buyruğuyla امر
10 velitebtegu: ve payınızı arayasınız diye بغي
11 min: -ndan
12 fedlihi: O'nun lutfu- فضل
13 veleallekum: ve umulur ki
14 teşkurune: şükredersiniz شكر