/ 37
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Bu doğru yol göstericisidir. Rabb'lerinin ayetlerini yalanlayanlar için çok kötü bir azap vardır.

هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مَّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ
Haza huda, vellezine keferu bi ayati rabbihim lehum azabun min riczin elim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Bu Kur'an, yol gösteren bir rehberdir. Rabblerinin ayetlerini inkar edenler için çok çetin bir azap vardır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Bu bir rehberdir. Rab'lerinin ayetlerini inkar edenler için iğrenç ve acı bir azap vardır.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Bu doğru yol göstericisidir. Rabb'lerinin ayetlerini yalanlayanlar için çok kötü bir azap vardır.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
İşte doğru yol budur. Rablerinin (Sahiplerinin) ayetlerini görmezlikten gelenlerin hak ettiği, pis ve acıklı bir azaptır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
İşte bu, yol gösterendir. Ve Efendilerinin ayetlerini inkar edenler için, acı veren ağır bir ceza vardır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
(Allah'ın ayetlerini izlemek...) İşte hidayet budur; bir de Rablerinin (kevni ve vahyi) ayetlerini yok sayanlar var: işte onları, (bu) akıl almaz bayağılaşmadan dolayı acınılası bir azap beklemektedir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
İyiye ve güzele bir kılavuzdur bu! Rablerinin ayetlerini inkar edenler için, korkunç bir pislik azabı öngörülmüştür.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
İşte bu (Kur'an) bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler ise, onlar için, (en) iğrenç olanından acı bir azab vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bu (Kur'an) bir irşattır. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise, en kötüsünden acı bir azap vardır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
(Allah'ın işaretlerine ve mesajlarına dikkatlice kulak vermek; işte) rehberliğ(in anlamı) budur. Diğer taraftan, Rablerinin mesajlarını inkara şartlanmış olanları, (yaptıkları) çirkinliklerin bir karşılığı olarak acı bir azap beklemektedir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
İşte bu (Kur'an) bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise elem dolu çok kötü bir azap vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bu bir irşaddır, rablarının ayetlerine küfredenler ise onlara en fenasından bir elim azab var
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
İşte yol gösterici, bu (Kur'an)dır. Rablerinin ayetlerini tanımayanlar için çok çetin bir azab vardır!
Gültekin Onan
İşte bu (Kuran) bir hidayettir. Rablerinin ayetlerine küfredenler ise, onlar için, (en) iğrenç olanından acı bir azab vardır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Bu (Kur'an) bir hidayetdir. Rablerinin ayetlerine küfredenler (e gelince:) Onlar için öyle bir azab vardır (ki bu) çok elem verici bir azab (nev'in) den (dir).
İbni Kesir
Bu; hidayettir. Rabblarının ayetlerini inkar edenlere gelince; çetin ve elim bir azab vardır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Bu (kitap), bir kılavuzdur. Rab'lerinin ayetlerine nankörlük edenlere acı bir felaket vardır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Bu Kur'an, hidayet rehberidir. Rab'lerinin ayetlerini reddedenlere ise, en fenasından gayet acı bir azap vardır.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
İşte hakikat rehberi! Rablerinin, varlıklarındaki işaretlerini inkar edenlere gelince, onlar için en kötü türden feci bir azap vardır.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
This is a beacon, and those who disbelieve in these revelations of their Lord have incurred condemnation and a painful retribution.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
This is a guidance. And those who reject the revelations of their Lord, for them is an affliction of a painful retribution.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
This is guidance. Those who reject the signs of their Lord, for them is an affliction of a painful retribution.
# Kelime Anlam Kök
1 haza: işte budur
2 huden: yol gösterici هدي
3 vellezine: ve kimseler
4 keferu: inkar eden(ler) كفر
5 biayati: ayetlerini ايي
6 rabbihim: Rablerinin ربب
7 lehum: onlar için vardır
8 azabun: bir azab عذب
9 min:
10 riczin: çok çetin رجز
11 elimun: incitici الم