Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "İlk resul ben değilim. Bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum. Ben, yalnızca bana vahyedilene uyuyorum. Ben, yalnızca apaçık bir uyarıcıyım."

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَمَٓا اَدْر۪ي مَا يُفْعَلُ ب۪ي وَلَا بِكُمْۜ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحٰٓى اِلَيَّ وَمَٓا اَنَا۬ اِلَّا نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ
Kul ma kuntu bid'an miner rusuli ve ma edri ma yuf'alu bi ve la bikum, in ettebiu illa ma yuha ileyye ve ma ene illa nezirun mubin.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2ma
3kuntudeğilimكون
4bid'antüredi biriبدع
5mine(arasında)
6r-rusulielçilerرسل
7ve mave
8edribilmemدري
9mane
10yuf'aluyapılacağınıفعل
11bibana
12ve lane de
13bikumsize
14in(hayır)
15ettebiuben uymuyorumتبع
16illabaşkasına
17maşey(den)
18yuhavahyedilenوحي
19ileyyebana
20ve mave değilim
21enaben
22illabaşka bir şey
23nezirunbir uyarıcıdanنذر
24mubinunapaçıkبين
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Ben peygamberler arasında türedi biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyuyorum ve ben apaçık bir uyarıcıyım."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Ben elçilerden bir türedi (ilk defa gönderilen) değilim.* Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum.* Ben, bana vahyolunandan başkasına uymam.* Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki "Ben türedi bir elçi değilim. Bana ve size ne olacağını da bilmem. Ben, ancak bana vahiy edilene uyuyorum. Ben apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "İlk resul ben değilim. Bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum. Ben, yalnızca bana vahyedilene uyuyorum. Ben, yalnızca apaçık bir uyarıcıyım."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "İlk elçi ben değilim. Bana da size de ne yapılacağını bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece doğruları açıklayan bir uyarıcıyım; o kadar."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Ben, elçiler arasında yeni bir şey türetmiş değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Yalnızca bana bildirilene bağlı kalıyorum. Zaten ben, apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim!".*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: "Ben peygamberlerin ilki değilim; kendime de size de ne yapılacağını asla bilmiyorum; ben sadece (vahyi) olduğu gibi beyan eden bir uyarıcıyım."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Ben, resuller içinden bir türedi değilim! Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Bana vahyedilenden başkasına da uymam! Ve ben, açıkça uyaran bir elçiden başkası da değilim."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Ben elçilerden bir türedi değilim, bana ve size ne yapılacağını da bilemiyorum. Ben, yalnızca bana vahyedilmekte olana uyuyorum ve ben, apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Ben peygamberlerin ilki değilim, bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Yalnız bana vahyedilene uyuyorum. Ben, sadece açık bir uyarıcıyım."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Ben (Allah'ın) elçilerin(in) ilki değilim; ve (onların tümü gibi) ben de, bana ve size ne olacağını bilemem, sadece bana vahyolunana uyuyorum çünkü ben sadece açık bir uyarıcıyım".

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Ben türedi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: ben Peygamberler içinden bir türedi değilim, bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum, yalnız bana gönderilen vahye ittiba' ediyorum, ben başka değil, açık bir nezirim

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Ben türedi bir elçi değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyuyorum ve ben apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim."

 • Gültekin Onan

  De ki: "Ben elçilerden bir türedi değilim, bana ve size ne yapılacağını da bilemiyorum. Ben, yalnızca bana vahyedilmekte olana uyuyorum ve ben, apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: "Ben peygamberlerden ilk defa (gelmiş biri) değilim. Bana ve size ne yapılacağını bilmem. Ben, bana vahy olunmakda bulunanlardan başkasına uymuyorum. Ben (Allahın azabiyle) apaçık korkutandan başkası da değilim".

 • İbni Kesir

  De ki: Ben, peygamberlerden bir ilk değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben, sadece bana vahyolunana uyarım. Ve ben, ancak apaçık bir uyarıcıyım.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Ben, peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size neler yapılacak bilmiyorum. Ben, ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben, apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Peygamber olarak gelen ilk insan ben değilim ki! (Sanki peygamber olduğunu söyleyen ilk insan benmişim gibi nedir bu kadar tepkiniz?) Dünya hayatında benim ve sizin başınıza neler geleceğini bilemem. Ben sadece bana ne vahyediliyorsa ona uyarım. Çünkü ben açıkça uyaran bir elçiden başka bir şey değilim."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Rasuller arasında açığa çıkmamış yeni bir şey oluşturmuyorum. Bende ve sizde ne açığa çıkarılacağını bilmem! Bana vahyolunandan başkasına tabi olmam! Ben yalnızca apaçık bir uyarıcıyım!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki 'Ben türedi bir elçi değilim. Bana ve size ne olacağını da bilmem. Ben, ancak bana vahyedilene uyuyorum. Ben apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "İlk resul ben değilim. Bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum. Ben, yalnızca bana vahyedilene uyuyorum. Ben, yalnızca apaçık bir uyarıcıyım."

 • Progressive Muslims

  Say: "I am no different from the other messengers, nor do I know what will happen to me or to you. I only follow what is inspired to me. I am no more than a clear warner"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “I am no new thing among the messengers, and I know not what will be done with me or with you. I follow only what is revealed to me; and I am only a clear warner.”

 • Aisha Bewley

  Say: ‘I am nothing new among the Messengers. I have no idea what will be done with me or you. I only follow what has been revealed to me. I am only a clear warner.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "I am not different from other messengers. I have no idea what will happen to me or to you. I only follow what is revealed to me. I am no more than a profound warner."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "I am no different from the other messengers, nor do I know what will happen to me or to you. I only follow what is inspired to me. I am no more than a clear warner"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "I am no different from the other messengers, nor do I know what will happen to me or to you. I only follow what is inspired to me. I am no more than a clear warner"