Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Gördünüz mü? Kur'an gerçekten de Allah katındansa ve siz onu yalanladıysanız; İsrailoğulları'ndan bir tanık da bunun benzerine tanık olup da inanmışsa ve siz de büyüklük tasladıysanız... Kuşkusuz Allah, zalim bir halka doğru yolu göstermez."

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
Kul e reeytum in kane min indillahi ve kefertum bihi ve şehide şahidun min beni israile ala mislihi fe amene vestekbertum innallahe la yehdil kavmez zalimin.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2eraeytumhiç düşündünüz mü?راي
3ineğer
4kaneiseكون
5min
6indikatındanعند
7llahiAllah
8ve kefertumve siz inkar ettiysenizكفر
9bihionu
10ve şehideve görüpشهد
11şahidunbir şahidشهد
12min-ndan
13benioğulları-بني
14israileİsrail
15ala
16mislihibunun benzeriniمثل
17fe ameneve inandığı haldeامن
18vestekbertumsiz tenezzül etmemişsenizكبر
19inneşüphesiz
20llaheAllah
21la
22yehdidoğru yola iletmezهدي
23l-kavmebir toplumuقوم
24z-zaliminezalimlerdenظلم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
De ki: "Hiç düşündünüz mü? Eğer Kur'an, Allah katından olduğu halde siz onu tanımamışsanız, İsrailoğuları'ndan bir tanık da bunun benzerini görüp inanmış iken siz inanmaya tenezzül etmemişseniz, durumunuz nice olur? Allah,zalim toplumu doğru yola iletmez."

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
De ki: "Hiç düşündünüz mü; ya bu (Kur'an) Allah katından ise ve siz de onu inkâr etmişseniz,
*
İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini görüp inandığı hâlde siz yine de kibirlenmişseniz (hâliniz nasıl olacak)?" Şüphesiz ki Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
De ki: "Düşündünüz mü, ya o ALLAH katından ise ve siz de ona karşı çıkmışsanız ve İsrail oğullarından bir tanık da bunun benzerini görüp onayladığı halde, siz kibirlenip yüz çevirmişseniz?! Kuşkusuz ALLAH zalim topluluğu doğru yola iletmez."
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
De ki: "Gördünüz mü?
*
Kur'an gerçekten de Allah katındansa ve siz onu yalanladıysanız; İsrailoğulları'ndan bir tanık da bunun benzerine tanık olup da inanmışsa ve siz de büyüklük tasladıysanız...
*
Kuşkusuz Allah, zalim bir halka doğru yolu göstermez."

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
De ki "Bu Allah katından ise; üstelik İsrailoğulları'ndan güvendiğiniz bir kişi
*
de ellerindekinin dengi olduğuna şahitlik edip ona inandığı halde hala büyüklenip üstünü örtüyorsanız, sonunuzu nasıl görüyorsunuz?" Şurası bir gerçek ki Allah, yanlışlar içinde olan bir topluluğu yola getirmez."

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
De ki: "Hiç düşündünüz mü? O, Allah'ın katındansa ve Onu inkar ediyorsanız? Üstelik İsrailoğullarından bir tanık, Onun benzerine tanıklık ederek inanmasına karşın, büyüklük tasladıysanız?".
*
Kuşkusuz, Allah, haksızlık yapan bir toplumu doğru yola eriştirmez.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
De ki: "Düşünsenize bir: ya bu (mesaj) Allah katından gelmiş de buna rağmen siz onu inkar ediyorsunuz; üstelik İsrailoğulları'ndan bir şahit kendi gibi birisinin (gönderileceğine) şahitlik yapmış ve ona inanmışken, siz kalkıp küstahça başkaldırmışsanız? Unutmayın ki Allah haddini aşan bir topluma rehberliğini bahşetmez."

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
De ki: "Hiç düşündünüz mü? Eğer bu, Allah katından ise ve siz onu tanımamışsanız, İsrailoğullarından bir tanık da onun benzerine tanıklık edip inandığı halde, siz böbürlenmişseniz haliniz nice olur! Allah, zalimler topluluğuna kılavuzluk etmez."

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
De ki: "Gördünüz mü haber verin; eğer (bu Kur'an,) Allah katından ise, siz de onu inkar etmişseniz ve İsrailoğullarından bir şahid bunun bir benzerine şahidlik edip iman etmişse ve siz de büyüklük taslamışsanız (bunun sonucu ne olacak)? Şüphesiz Allah, zalim olan bir kavmi hidayete erdirmez."

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
De ki: "Şuna vicdanınızda bir baktınız mı: Eğer bu, Allah tarafından geldi de siz onu inkar ettiyseniz ve İsrail oğullarından bir şahit de onun benzerine şahitlik edip iman getirdi de siz kibirlenmek istediyseniz? Şüphe yok ki. Allah zalimleri doğru yola çıkarmaz."

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
De ki: "Eğer bu gerçekten Allah'tan (gelen bir vahiy) ise ve buna rağmen onun gerçekliğini inkar ediyorsanız (halinizin ne olacağını) hiç düşündünüz mü? Hatta, İsrailoğullarından bir şahit, kendisi gibi birisi(nin ortaya çıkması)na şahitlik yaparken ve (o'na) inanırken bile sizin küstahça büyüklük taslamanız (ve o'nun mesajını reddetmeniz) halinde? Allah, (böyle) zalim bir toplumu doğru yola eriştirmez!"

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
De ki: "Ne dersiniz? Şayet bu, Allah katından ise ve siz onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini (Tevrat'ta görerek) şahitlik edip inandığı halde, siz yine de büyüklük taslamışsanız (haksızlık etmiş olmaz mısınız?). Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez."

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
De ki: şuna vicdanınızda bir re'y edindiniz mi? Eğer bu, Allah tarafından da siz ona küfrettinizse ve Beni İsrailden bir şahid onun misline şehadet edip iyman getirdi de siz kibretmek istedinizse? Şübhe yok ki Allah zalimleri doğru yola çıkarmaz

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
De ki: "Hiç düşündünüz mü: Eğer bu (Kur'an) Allah katından olduğu halde siz onu tanımamışsanız; İsrail oğullarından bir şahid de bunun benzerini (Tevrat'ta) görüp inandığı halde siz (inanmağa) tenezzül etmemişseniz (durumunuz nice olur)? Allah, zalim bir toplumu doğru yola iletmez.

Gültekin Onan
De ki: "Gördünüz mü, haber verin; eğer (bu Kuran,) Tanrı katından ise, siz de ona küfretmişseniz ve İsrailoğulları'ndan bir şahid bunun bir benzerine şahidlik edip inanmışsa ve siz de büyüklük taslamışsanız ? Şüphesiz Tanrı, zalim olan bir kavmi hidayete erdirmez.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
De ki: "Bana haber verin, eğer (bu Kur'an) Allah tarafından (gönderilmiş) olup da siz (buna rağmen) onu (inkar ile) küfr ediyorsanız ve İsrail oğullarından bir şahid de onun benzerine (istinaden) buna şahidlik etmiş, iman etmiş olduğu halde siz (iman etmeyi) kibrinize yediremiyorsanız (zulmetmiş olmaz mısınız?). Şübhe yok ki Allah, o zaalimler güruhunu muvaffak etmez".

İbni Kesir
De ki: Şayet Allah katından ise ve siz de onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından birisi de bunu böyle olduğuna dair şehadet edip inandığı halde siz yine de büyüklük taslamışsanız, zulmetmiş olmaz mısınız? Muhakkak ki Allah; zalimler güruhunu hidayete erdirmez.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
De ki: -Gördünüz mü? Eğer, o Allah katından ise ve siz de onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun bir benzerine şahitlik etmiş ve iman etmiş olduğu halde, siz büyüklük taslamış iseniz? Allah, zalim topluma yol göstermez.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
De ki: Söyleyin bakalım: Eğer bu Kur'an Allah tarafından geldiği halde siz reddetmişseniz, İsrailoğullarından da bir şahit, (tevhid, ahiret vb. İman esasları gibi Kur'an'da bildirilen hakikatlerin) benzerine şahitlik edip iman ettiği halde, siz büyüklük taslayarak iman etmezseniz sizden daha şaşkın, daha zalim kimse olabilir mi? Allah elbette böyle zalimleri hidayet edip emellerine ulaştırmaz.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
De ki: "Gördünüz mü (bir düşünün bakalım), eğer (Kur'an) Allah indindense ve siz Onu inkar ettiyseniz (haliniz ne olur)! İsrailoğullarından bir şahit Onun benzeri üzere şahitlik etmiş ve iman etmiş de; (buna karşın) siz benlik taslamışsanız! Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayet etmez. "

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
De ki, 'Düşündünüz mü, ya o ALLAH katından ise ve siz de ona karşı çıkmışsanız ve İsrail oğullarından bir tanık da bunun benzerini görüp inandığı halde, siz kibirlenip yüz çevirmişseniz?! Kuşkusuz ALLAH zalim topluluğu doğru yola iletmez.'

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
De ki: "Gördünüz mü?
*
Kur'an gerçekten de Allah katındansa ve siz onu yalanladıysanız; İsrailoğulları'ndan bir tanık da bunun benzerine tanık olup da inanmışsa ve siz de büyüklük tasladıysanız…
*
Kuşkusuz Allah, zalim bir topluma doğru yolu göstermez."

Rashad Khalifa The Final Testament
Say, "What if it is from GOD and you disbelieved in it? A witness from the Children of Israel has borne witness to a similar phenomenon, and he has believed, while you have turned arrogant. Surely, GOD does not guide the wicked people."

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Say: "Do you see that if it were from God, and you rejected it, and a witness from the Children of Israel bore witness to its similarity, and he has believed, while you have turned arrogant? Surely, God does not guide the wicked people."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Say, "Do you see that if it were from God, and you rejected it, and a witness from the Children of Israel testified to its similarity, and he has acknowledged, while you have turned arrogant? Surely, God does not guide the wicked people."