5. Maide suresi 1. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ey iman edenler! Sözlerinizi yerine getirin. Haram kılındığı bildirilenler hariç, avlanma yasağına uymak şartıyla otçul küçük ve büyük baş hayvanlar size helal kılındı. Kuşkusuz, Allah, dilediği hükmü verir.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ
Ya eyyuhellezine amenu evfu bil ukud uhıllet lekum behimetul en'ami illa ma yutla aleykum gayre muhillis saydi ve entum hurum innallahe yahkumu ma yurid.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Ey iman edenler! Antlaşmalara sadık kalınız. Size haram oldukları okunacak olanların dışında kalan hayvanlar,sadece ihramda iken avı helal saymamak şartıyla, sizin için helal kılındı. Allah, istediği hükmü verir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
İnananlar, anlaşmalarınızı uygulayın. Size okunacak olanların dışındaki hayvanlar size helal kılındı. Yalnız ihramda iken avlanmayı helal saymamak koşuluyla... ALLAH dilediği hükmü verir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ey iman edenler! Sözlerinizi yerine getirin. Haram kılındığı bildirilenler hariç, avlanma yasağına uymak şartıyla otçul küçük ve büyük baş hayvanlar size helal kılındı. Kuşkusuz, Allah, dilediği hükmü verir.*
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Ey inanıp güvenenler, Akitlerinizin* gereğini yerine getirin. (Aşağıda) okunacak olanlar dışındaki en'am size helal (serbest) kılınmıştır ama ihramlı iken avladığınızı helal görmeyin*. Allah istediği hükmü verir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Ey inanca çağırılanlar! Sözleşmelerinizi yerine getirin. Hac süresince avlanmayı helal saymadan, size okunacak olanlar dışındaki otlayan hayvanlar helal yapılmıştır. Kuşkusuz, Allah, dilediği yargıyı verir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Siz ey iman edenler! Sözleşmelere sadakat gösterin! Size belirtilenler dışında, sığır cinsi hayvanlar size helal kılındı; ne ki ihramlıyken avlamanız helal değildir. Şüphesiz Allah razı olduğu şeyleri emreder.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Ey iman edenler! Akitlerin ve ahitlerin icaplarını yerine getirin. Siz ihramlı iken avlanmayı helal saymamak şartıyla ve ileride size okunacaklar müstesna olmak üzere, davar cinsinden hayvanlar size helal kılınmıştır. Kuşkunuz olmasın ki, Allah, iradesi yönünde hüküm verir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Ey iman edenler, akitleri yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal saymaksızın ve size okunacaklar dışta tutulmak üzere, hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah, dilediği hükmü verir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ey iman edenler, sözleşmelerinizi yerine getiriniz! İhrama girdiğinizde avlanmayı helal saymamanız şartıyla size, şu okunacak olanların dışındaki hayvanlar helal kılındı. Şüphesiz ki, Allah istediği hükmü koyar.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Siz ey imana ermiş olanlar! Antlaşmalarınıza sadık olun!(Bundan sonra) belirtilecek olanlar dışında ot ile beslenen hayvanlar(ın eti) sizin için helaldir: ancak ihramda iken avlanmanıza izin verilmemiştir. Bilin ki Allah, iradesinin gereğini emreder.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal saymamanız kaydıyla, okunacak (bildirilecek) olanlardan başka hayvanlar, size helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ey o bütün iyman edenler! akıdlerinizi iyfa ediniz, ihrama girdiğinizde avı halal saymamanız şartiyle size en'am behaiminin atide okunacak olanlardan maadası halal kılındı, şüphe yok ki Allah ne isterse hukmeder
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ey inananlar, akitleri(zi) yerine getirin. Size oku(nup açıkla)nacak olanların dışında kalan hayvanlar sizin için helal kılındı. Yalnız ihramda iken avı helal saymamak şartiyle. Allah, istediği hükmü verir.
Gültekin Onan
Ey inananlar, akitleri yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal saymaksızın ve size okunacaklar dışta tutulmak üzere, hayvanlar size helal kılındı. Kuşkusuz Tanrı dilediği hükmü verir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Ey iman edenler, bağlandığınız ahidleri yerine getirin. Siz ihramlı olduğunuz halde avlanmayı halal saymamak ve size (aşağıda) okunacak olanlar haaric kalmak şartiyle davarlar (ın etleri) size halal edildi. Şübhesiz ki Allah ne dilerse onu hükmeder.
İbni Kesir
Ey iman edenler; akidleri yerine getirin. Siz, ihramlı iken avlanmayı helal görmeksizin; size bildirilecekler müstesna, hayvanlar size helal kılınmıştır. Muhakkak ki Allah, dilediğini hükmeder.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
- Ey iman edenler, sözleşmelerinizi yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal görmeksizin, size bildirilecek olanlar dışındaki hayvanlar size helaldir. Allah dilediği hükmü verir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Ey iman edenler! Bağlandığınız ahitleri yerine getiriniz. Haram kılındığı size bildirilenler dışında, davarların eti size helal edilmiştir. Şu kadar var ki, ihram halinde iken de av avlamak helal değildir. Allah dilediği şekilde hükmeder.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Ey iman edenler, anlaşmalarınıza tam olarak uyun. . . İhramlı iken, avlanmayı helal saymamanız şartıyla ve size bildirilenler müstesna, otyiyenler (koyun, sığır, keçi, deve gibi) size helal kılındı. . . Muhakkak ki Allah dilediğini hükmeder.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
O you who believe, you shall fulfill your covenants. Permitted for you to eat are the livestock, except those specifically prohibited herein. You shall not permit hunting throughout Hajj pilgrimage. GOD decrees whatever He wills.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
O you who believe, honor your contracts. Made lawful for you are the animals of the livestock, except that which is being recited to you. You are not permitted to hunt the game while you are under restriction. God decrees as He pleases.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
O you who acknowledge, honor your contracts. Made lawful for you are all the animals of the livestock, except what is being recited to you, and what you are not allowed to hunt of the game while you are under restriction. God decrees as He pleases.
# Kelime Anlam Kök
1 ya eyyuha: ey
2 ellezine: kimseler
3 amenu: inanan(lar) امن
4 evfu: yerine getirin وفي
5 bil-ukudi: akitleri(zi) عقد
6 uhillet: helal kılındı حلل
7 lekum: sizin için
8 behimetu: dört ayaklı بهم
9 l-en'aami: hayvanlar نعم
10 illa: dışındaki
11 ma:
12 yutla: oku(nup açıkla)nacak olanların تلو
13 aleykum: size
14 gayra: غير
15 muhilli: helal saymamak şartiyle حلل
16 s-saydi: avlanmayı صيد
17 veentum: siz
18 hurumun: ihramda iken حرم
19 inne: şüphesiz
20 llahe: Allah
21 yehkumu: hükmünü verir حكم
22 ma: ne
23 yuridu: istediği رود