5. Maide suresi 14. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ve "Biz Nasarayız."* diyenlerden de söz aldık. Öğütlendikleri şeyden nasiplenmeyi unuttular. Biz de kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin yerleştirdik. Ve Allah, ne iş yaptıklarını yakında haber verecektir.

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ
Ve minellezine kalu inna nasara ehazna misakahum fe nesu hazzan mimma zukkiru bihi fe agrayna beynehumul adavete vel bagdae ila yevmil kıyameh ve sevfe yunebbiuhumullahu bima kanu yasnaun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Aynı şekilde "biz Hıristiyanlarız" diyenlerden kesin bir söz almıştık; ama onlar da kendilerine verilen öğütlerin önemli bir bölümünü unuttular. Bu sebeple, kıyamete kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yakında Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
'Biz Hristiyanız,' diyenlerden de söz almıştık. Ancak onlar da uyarıldıkları şeylerin bir kısmını unuttu. Bu yüzden diriliş gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yaptıkları her şeyi ALLAH onlara bildirecek
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ve "Biz Nasarayız."* diyenlerden de söz aldık. Öğütlendikleri şeyden nasiplenmeyi unuttular. Biz de kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin yerleştirdik. Ve Allah, ne iş yaptıklarını yakında haber verecektir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Biz nasraniyiz* diyenlerden de söz aldık ama kendilerine hatırlatılan görevin* bir kısmını unutmuş gözüktüler. Biz de aralarına (mezardan) kalkış gününe kadar sürecek düşmanlık ve nefret yerleştirdik*. Allah onlara neler yaptıklarını, günü gelince bildirecektir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
"Aslında, biz Nasraniyiz!" diyenlerden de kesin söz almıştık. Sonunda, kendilerine verilen öğretiden pay almayı unuttular. Bu yüzden, Yeniden Yaratılış Günü'ne dek, aralarına düşmanlık ve nefret saldık. Allah, yaptıkları şeyleri yakında onlara haber verecektir.*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
"Biz Nasara'yız" diyenlerden de kesin bir taahhüt almıştık; onların (takipçileri) de uyarıldıkları şeyden hisse kapmayı unuttular. Bu yüzden onları, aralarında Kıyamet Günü'ne kadar sürecek düşmanlık ve nefrete mahkum ettik. Zamanı gelince, Allah kendilerine yaptıkları her şeyi bir bir haber verecektir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
"Biz Hıristiyanlarız!" diyenlerden de misaklarını almıştık. Onlar da öğütlenmek üzere çağırıldıkları şeyden nasiplenmeyi unuttular. Bu yüzden, aralarına kıyamete değin düşmanlık ve şiddetli nefret saldık. Sınaat/teknoloji olarak ürettikleri şeylerin ne olduğunu Allah onlara yakında haber verecektir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Ve: "Biz hristiyanlarız" diyenlerden kesin söz (misak) almıştık. Sonunda onlar kendilerine hatırlatılan şeyden (yararlanıp) pay almayı unuttular. Böylece biz de, kıyamete kadar aralarında kin ve düşmanlık saldık. Allah, yapageldikleri şeyi onlara haber verecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
"Biz hıristiyanız" diyenlerden de antlarını almıştık; derken bunlar da uyarıldıkları gerçeklerin birçoğunu unuttular. Biz de aralarına, kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin bıraktık. Yarın Allah, onlara ne sanatlar yaptıklarını bildirecektir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ve (aynı şekilde), "Biz Hristiyanız!" diyenlerden kesin bir taahhüt almıştık; ama onlar da, akıllarından çıkarmamaları emredilen şeylerin çoğunu unutmuşlardır; bu nedenle, onlar arasında Mahşer Gününe kadar (sürecek) düşmanlık ve kini arttırdık: ve zamanı geldiğinde Allah onlara neler işlediklerini gösterecektir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
"Biz hıristiyanız" diyenlerden de sağlam söz almıştık. Ama onlar da akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple, biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kini salıverdik. Allah, ne yapmakta olduklarını onlara bildirecek!
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
"Biz, Nasarayız" diyenlerden de misaklarını almıştık derken bunlar da ıhtar edildikleri hakıkatlerin bir çoğunu unuttular, biz de aralarına Kıyamet gününe kadar sürecek buğz-u adavet bıraktık, yarın Allah onlara ne san'atler yaptıklarını haber verecek
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
"Biz hıristiyanız" diyenlerin de sözünü almıştık, ama kendilerine öğütlenen şeyden pay almayı unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yakında Allah, onlara, ne yaptıklarını haber verecektir.
Gültekin Onan
Ve: "Biz Hristiyanız" diyenlerden misak almıştık. Sonunda onlar kendilerine hatırlatılan şeyden (yararlanıp) pay almayı unuttular. Böylece biz de kıyamete kadar aralarına kin ve düşmanlık saldık. Tanrı yapageldikleri şeyi onlara haber verecektir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
"Biz Nasraniyiz" diyenlerin de sağlam te'minatını almışdık. Neticede onlar da va'z-u ihtaar edildikleri şeylerden bir hıssa almayı unutuverdiler. Biz de aralarına kıyamet gününe kadar düşmanlığı ve kin-ü buğzu yapışdırdık. Allah onların ne (san'at) ler yapacaklarını ileride kendilerine (gösterib) haber verecekdir..
İbni Kesir
Biz, hristiyanız diyenlerden de söz aldık. Onlar da kendilerine öğretilenlerin bir kısmını unuttular. Bu yüzden kıyamete kadar aralarına kin ve düşmanlık saldık. Allah; yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
-Biz Hıristiyan'ız, diyenlerden de söz almıştık. Onlar da kendilerine hatırlatılandan ders almayı unuttular, bu yüzden aralarına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Allah, yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
"Biz Nasrani'yiz, Hırıstiyanız" diyenlerden de kesin söz aldık. Fakat onlar da kendilerine tebliğ olunan derslerden bir çoğunu unuttular. Bu yüzden Biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek kin ve nefret bıraktık. Allah onların meslek haline getirdikleri bu işleri bir bir yüzlerine çarpacaktır. [KM, İşaya 19,2]
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
"Biz Nasarayız" diyenlerden de söz almıştık! Bunlar da hatırlatıldıkları şeyden bir hisse almayı unuttular. . . Biz de onların arasına, kıyamet süreci başlayana kadar düşmanlık ve nefret saldık. . . Allah onlara ne üretip oluşturduklarını gösterecektir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Also from those who said, "We are Christian," we took their covenant. But they disregarded some of the commandments given to them. Consequently, we condemned them to animosity and hatred among themselves, until the Day of Resurrection. GOD will then inform them of everything they had done.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And from those who have said: "We are Nazarenes," We have taken their covenant and they have forgotten much of what they were reminded of; so We planted between them animosity and hatred until the Day of Resurrection; and God will inform them of what they had done.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
From those who have said, "We are Nazarenes," We have taken their covenant and they have forgotten much of what they were reminded of; so We planted between them animosity and hatred until the day of Resurrection; and God will inform them of what they had done.
# Kelime Anlam Kök
1 ve mine: ve
2 ellezine: kimselerin
3 kalu: diyen(lerin) قول
4 inna: biz
5 nesara: hıristiyanız نصر
6 ehazna: almıştık اخذ
7 misakahum: sözünü وثق
8 fenesu: ama unuttular نسي
9 hazzen: pay almayı حظظ
10 mimma: şeyden
11 zukkiru: öğütlenen ذكر
12 bihi: kendilerine
13 feegrayna: bu yüzden saldık غرو
14 beynehumu: aralarına بين
15 l-adavete: düşmanlık عدو
16 velbegda'e: ve kin بغض
17 ila: kadar
18 yevmi: gününe يوم
19 l-kiyameti: kıyamet قوم
20 ve sevfe: ve yakında
21 yunebbiuhumu: onlara haber verecektir نبا
22 llahu: Allah
23 bima: şeyleri
24 kanu: oldukları كون
25 yesneune: yapmakta صنع