Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hani Musa, halkına: "Ey halkım! Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın. Hani O, içinizden nebiler seçti; sizi melikler yaptı ve alemlerden hiç kimseye vermediği birçok şeyi size verdi." dedi.

وَاِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِه۪ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ ف۪يكُمْ اَنْبِيَٓاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاًۗ وَاٰتٰيكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ اَحَداً مِنَ الْعَالَم۪ينَ
Ve iz kale musa li kavmihi ya kavmizkuru ni'metallahi aleykum iz ceale fikum enbiyae ve cealekum muluk, ve atakum ma lem yu'ti ehaden minel alemin.
#kelimeanlamkök
1ve izve hani
2kaledemiştiقول
3musaMusa
4likavmihikavmineقوم
5ya kavmikavmimقوم
6zkuruhatırlayınذكر
7nia'meteni'metiniنعم
8llahiAllah'ın
9aleykumsize olan
10izzira (O)
11cealevar ettiجعل
12fikumaranızda
13enbiya'enebilerنبا
14ve cealekumve sizi yaptıجعل
15mulukenkrallarملك
16ve atakumve size verdiاتي
17maşeyleri
18lem
19yu'tivermediğiاتي
20ehadenhiç kimseyeاحد
21mine
22l-aaleminedünyalardaعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bir zamanlar Musa, kavmine, "Ey kavmim!" demişti, "Allah'ın size bahşettiği nimetleri hatırlayınız; zira O, içinizden peygamber çıkardı ve sizi hükümdarlar kıldı. Dünyada başka hiç kimseye vermediğini size verdi."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hani Musa, kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim! Allah'ın size (lütfettiği) nimetini hatırlayın! Zira O, içinizden peygamberler görevlendirmiş ve sizi hükümdarlar kılmıştı. Âlemlerden (insanlardan) hiç kimseye vermediğini size vermişti.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Musa, halkına şöyle demişti: "Ey halkım, ALLAH'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın: aranızdan peygamberler çıkardı, sizi özgür kimseler kıldı ve toplumların hiçbirine vermediğini size verdi."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hani Musa, halkına: "Ey halkım! Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın. Hani O, içinizden nebiler seçti; sizi melikler* yaptı ve alemlerden hiç kimseye vermediği birçok şeyi size verdi." dedi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bir gün Musa halkına dedi ki "Ey halkım, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İçinizden nebiler çıkardı ve sizi melikler (önderler) yaptı. Bu alemde* kimseye vermediğini size verdi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Musa, toplumuna, şöyle demişti: "Ey toplumum! Allah'ın, üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Aranızdan peygamberler çıkardı. Sizi, kendinizin yöneticisi yaptı. Ve evrenlerden hiç kimseye vermediğini size verdi!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bir zamanlar Musa halkına, "Ey halkım! Allah'ın size lutfettiği nimeti hatırlayın ki, O aranızdan peygamberler çıkarmış, sizi kendi kendinizin efendisi kılmış ve başka hiçbir topluma vermediğini size vermişti.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Musa, kavmine şöyle demişti: "Ey toplumum! Allah'ın, üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İçinizde peygamberler vücuda getirdi, sizi krallar yaptı, alemlerden hiç kimseye vermediklerini size verdi."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hani, Musa kavmine (şöyle) demişti: "Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın; içinizden peygamberler çıkardı, sizden yöneticiler kıldı ve alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir zaman Musa, kavmine: "Ey kavmim, Allah'ın size verdiği nimeti düşünün; çünkü O, içinizden peygamberler gönderdi, sizi hükümdarlar yaptı ve alemlerden hiçbirine vermediğini size verdi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bir zaman Musa, halkına: "Ey halkım!" demişti, "Allahın size bahşettiği nimetleri hatırlayın ki O, aranızdan peygamberler çıkarmış, sizi kendi-kendinizin efendisi yapmış ve dünyada başka hiç kimseye göstermediği (lütfu)nu size göstermişti.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani Musa, kavmine demişti ki: "Ey kavmim! Allah'ın, üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmıştı. Sizi hükümdarlar kılmıştı ve (diğer) toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir vakit de Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim, Allahın size olan ni'metini düşünün, zira içinizde Peygamberler vücude getirdi ve sizi müluk yaptı, ve size aleminden hiç birine vermediği şeyi verdi

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Musa, kavmine demişti ki: "Ey kavmim, Allah'ın size olan ni'metini hatırlayın; zira (O), aranızda peygamberler var etti, sizi krallar yaptı ve size dünyalarda hiç kimseye vermediğini verdi."

 • Gültekin Onan

  Hani Musa kavmine (şöyle) demişti: "Ey kavmim, Tanrı'nın üzerinizdeki nimetini anın. İçinizden peygamberler çıkardı, sizden yöneticiler kıldı ve alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bir zaman Musa, kavmine (şöyle) demişdi: "Ey kavmim, Allahın, sizin üzerinizdeki ni'metini düşünün ki içinizden peygamberler gönderdi, sizi hükümdarlar yapdı, size kainatdan hiç birine vermediğini verdi.

 • İbni Kesir

  Hani, Musa kavmine demişti ki: Ey kavmim; Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizden peygamberler yetiştirmiş ve size saltanatlar ihsan etmişti. Dünyalarda kimseye vermediğini size vermişti.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Musa kavmine: - Ey kavmim, Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın, içinizden peygamberler çıkarmış ve sizi hükümdarlar yapmıştır. Alemde kimseye vermediğini size vermiştir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bir vakit de Musa kavmine şöyle demişti. "Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimetlerini bir düşünün; zira o içinizden peygamberler çıkarttı, sizi hür insanlar yaptı ve devrinizde hiç kimseye vermediğini size verdi."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bir zaman Musa, halkına şöyle demişti: "Ey halkım, üzerinizdeki Allah nimetini hatırlayın; içinizde Nebiler meydana getirdi ve sizi melikler kıldı; alemlerden hiç kimseye vermediğini (insana has olan yeryüzünde halife olması bilgisini) size verdi. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Musa, halkına şöyle demişti: 'Ey halkım, ALLAH'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın: aranızdan peygamberler çıkardı, sizi özgür kimseler kıldı ve toplumların hiçbirine vermediğini size verdi.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hani Musa, kavmine: "Ey kavmim! Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın. Hani O, içinizden nebiler seçti; sizi melikler* yaptı ve alemlerden hiç kimseye vermediği birçok şeyi size verdi." dedi.

 • Progressive Muslims

  And Moses said to his people: "My people, remember God's favour upon you that he made amongst you prophets, and made you kings, and he gave you what He had not given any from the worlds. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when Moses said to his people: “O my people: remember the favour of God upon you, when He made among you prophets, and made you kings, and gave you what He had not given to any among all mankind.

 • Aisha Bewley

  Remember when Musa said to his people, ‘My people! remember Allah’s blessing to you when He appointed Prophets among you and appointed kings for you, and gave you what He had not given to anyone else in all the worlds!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Recall that Moses said to his people, "O my people, remember GOD's blessings upon you: He appointed prophets from among you, made you kings, and granted you what He never granted any other people.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And Moses said to his people: "My people, remember the grace of God upon you that he made among you prophets, and made you kings, and he gave you what He had not given any from the worlds."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Moses said to his people, "My people, remember God's favor upon you that he made amongst you prophets, and made you sovereigns, and he gave you what He had not given any from the worlds."