5. Maide suresi 20. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Hani Musa, kavmine: "Ey kavmim! Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın. Hani O, içinizden nebiler seçti; sizi melikler* yaptı ve alemlerden hiç kimseye vermediği birçok şeyi size verdi." dedi.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّن الْعَالَمِينَ
Ve iz kale musa li kavmihi ya kavmizkuru ni'metallahi aleykum iz ceale fikum enbiyae ve cealekum muluk, ve atakum ma lem yu'ti ehaden minel alemin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Bir zamanlar Musa, kavmine, "Ey kavmim!" demişti, "Allah'ın size bahşettiği nimetleri hatırlayınız; zira O, içinizden peygamber çıkardı ve sizi hükümdarlar kıldı. Dünyada başka hiç kimseye vermediğini size verdi."
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Musa, halkına şöyle demişti: 'Ey halkım, ALLAH'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın: aranızdan peygamberler çıkardı, sizi özgür kimseler kıldı ve toplumların hiçbirine vermediğini size verdi.'
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Hani Musa, kavmine: "Ey kavmim! Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın. Hani O, içinizden nebiler seçti; sizi melikler* yaptı ve alemlerden hiç kimseye vermediği birçok şeyi size verdi." dedi.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Bir gün Musa halkına dedi ki "Ey halkım, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İçinizden nebiler çıkardı ve sizi melikler (önderler) yaptı. Bu alemde* kimseye vermediğini size verdi.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Musa, toplumuna, şöyle demişti: "Ey toplumum! Allah'ın, üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Aranızdan peygamberler çıkardı. Sizi, kendinizin yöneticisi yaptı. Ve evrenlerden hiç kimseye vermediğini size verdi!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Bir zamanlar Musa halkına, "Ey halkım! Allah'ın size lutfettiği nimeti hatırlayın ki, O aranızdan peygamberler çıkarmış, sizi kendi kendinizin efendisi kılmış ve başka hiçbir topluma vermediğini size vermişti.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Musa, kavmine şöyle demişti: "Ey toplumum! Allah'ın, üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İçinizde peygamberler vücuda getirdi, sizi krallar yaptı, alemlerden hiç kimseye vermediklerini size verdi."
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Hani, Musa kavmine (şöyle) demişti: "Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın; içinizden peygamberler çıkardı, sizden yöneticiler kıldı ve alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi."
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bir zaman Musa, kavmine: "Ey kavmim, Allah'ın size verdiği nimeti düşünün; çünkü O, içinizden peygamberler gönderdi, sizi hükümdarlar yaptı ve alemlerden hiçbirine vermediğini size verdi.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Bir zaman Musa, halkına: "Ey halkım!" demişti, "Allahın size bahşettiği nimetleri hatırlayın ki O, aranızdan peygamberler çıkarmış, sizi kendi-kendinizin efendisi yapmış ve dünyada başka hiç kimseye göstermediği (lütfu)nu size göstermişti.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Hani Musa, kavmine demişti ki: "Ey kavmim! Allah'ın, üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmıştı. Sizi hükümdarlar kılmıştı ve (diğer) toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti."
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bir vakit de Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim, Allahın size olan ni'metini düşünün, zira içinizde Peygamberler vücude getirdi ve sizi müluk yaptı, ve size aleminden hiç birine vermediği şeyi verdi
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Musa, kavmine demişti ki: "Ey kavmim, Allah'ın size olan ni'metini hatırlayın; zira (O), aranızda peygamberler var etti, sizi krallar yaptı ve size dünyalarda hiç kimseye vermediğini verdi."
Gültekin Onan
Hani Musa kavmine (şöyle) demişti: "Ey kavmim, Tanrı'nın üzerinizdeki nimetini anın. İçinizden peygamberler çıkardı, sizden yöneticiler kıldı ve alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi."
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Bir zaman Musa, kavmine (şöyle) demişdi: "Ey kavmim, Allahın, sizin üzerinizdeki ni'metini düşünün ki içinizden peygamberler gönderdi, sizi hükümdarlar yapdı, size kainatdan hiç birine vermediğini verdi.
İbni Kesir
Hani, Musa kavmine demişti ki: Ey kavmim; Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizden peygamberler yetiştirmiş ve size saltanatlar ihsan etmişti. Dünyalarda kimseye vermediğini size vermişti.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Musa kavmine: - Ey kavmim, Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın, içinizden peygamberler çıkarmış ve sizi hükümdarlar yapmıştır. Alemde kimseye vermediğini size vermiştir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Bir vakit de Musa kavmine şöyle demişti. "Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimetlerini bir düşünün; zira o içinizden peygamberler çıkarttı, sizi hür insanlar yaptı ve devrinizde hiç kimseye vermediğini size verdi."
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Bir zaman Musa, halkına şöyle demişti: "Ey halkım, üzerinizdeki Allah nimetini hatırlayın; içinizde Nebiler meydana getirdi ve sizi melikler kıldı; alemlerden hiç kimseye vermediğini (insana has olan yeryüzünde halife olması bilgisini) size verdi. "
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Recall that Moses said to his people, "O my people, remember GOD's blessings upon you: He appointed prophets from among you, made you kings, and granted you what He never granted any other people.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And Moses said to his people: "My people, remember the grace of God upon you that he made among you prophets, and made you kings, and he gave you what He had not given any from the worlds."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Moses said to his people, "My people, remember God's favor upon you that he made amongst you prophets, and made you sovereigns, and he gave you what He had not given any from the worlds."
# Kelime Anlam Kök
1 ve iz: ve hani
2 kale: demişti قول
3 musa: Musa
4 likavmihi: kavmine قوم
5 ya kavmi: kavmim قوم
6 zkuru: hatırlayın ذكر
7 nia'mete: ni'metini نعم
8 llahi: Allah'ın
9 aleykum: size olan
10 iz: zira (O)
11 ceale: var etti جعل
12 fikum: aranızda
13 enbiya'e: nebiler نبا
14 ve cealekum: ve sizi yaptı جعل
15 muluken: krallar ملك
16 ve atakum: ve size verdi اتي
17 ma: şeyleri
18 lem:
19 yu'ti: vermediği اتي
20 ehaden: hiç kimseye احد
21 mine:
22 l-aalemine: dünyalarda علم