5. Maide suresi 19. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ey Kitap Ehli! Rasullerin arasının kesildiği bir dönemde, "Bize herhangi bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi." demeyesiniz diye, işte size açıklayıcı, müjdeleyici ve uyarıcı olarak Rasul'ümüz geldi. Allah, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Ya ehlel kitabi kad caekum resuluna yubeyyinu lekum ala fetretin min er rusuli en tekulu ma caena min beşirin ve la nezirin fe kad caekum beşirun ve nezir vallahu ala kulli şey'in kadir.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Ey Ehli kitap! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada size peygamberimiz geldi. Gerçekleri size açıklıyor ki, kıyamette "Bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi" demeyesiniz. İşte, size müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye gücü yetendir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Kitap halkı! Elçiler arasındaki bir boşluk döneminden sonra size elçimiz gelmiş bulunuyor ve size gerçekleri anlatıyor ki 'Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi,' demeyesiniz. ALLAH her şeye Gücü Yetendir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ey Kitap Ehli! Rasullerin arasının kesildiği bir dönemde, "Bize herhangi bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi." demeyesiniz diye, işte size açıklayıcı, müjdeleyici ve uyarıcı olarak Rasul'ümüz geldi. Allah, Her Şeye Gücü Yeten'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Ey Ehl-i Kitap*, elçilere ara verildikten sonra, size her şeyi açıkça ortaya koyan Elçimiz geldi. "Bize müjdeci ve uyarıcı biri gelmedi" diyebilirdiniz ama işte müjdeci ve uyarıcı geldi. Her şeye bir ölçü koyan Allah'tır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Ey kitap halkı! "Bize, muştulayıcı ve uyarıcı gelmedi!" dersiniz diye, elçilerin gelmediği uzun bir aradan sonra, size açıkça anlatan elçimiz gelmiştir. Çünkü Allah, her şeye Gücü Yetendir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Ey önceki vahyin takipçileri! Peygambersiz geçen uzun bir fetretin ardından "Bize asla ne müjdecilerden biri geldi, ne de uyarıcılardan biri" dersiniz diye, uyaran ve müjdeleyen Elçimiz, (hakikati) açıklamak üzere işte size de geldi; zira Allah'ın gücü her şeye yeter.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Ey Ehlikitap! Resullerin arası kesildiği bir sırada resulümüz size geldi; ayan-beyan açıklamalarda bulunuyor. "Bize ne müjdeci geldi ne uyarıcı" demeyesiniz. İşte müjdeci de geldi size, uyarıcı da. Allah her şeye kadirdir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Ey Kitap Ehli, elçilerin arası kesildiği dönemde: "Bize müjdeci de, bir uyarıcı da gelmedi" demenize (fırsat kalmasın) diye size apaçık anlatan elçimiz geldi. Böylece müjdeci de, uyarıcı da gelmiştir artık. Allah her şeye güç yetirendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ey kitap verilenler, bakınız size, peygamberlerin gelişinin kesintiye uğradığı bir zamanda: "Bize ne müjdeyle sevindirecek bir müjdeci ne de ihtar ile gocunduracak bir uyarıcı gelmedi!" demeyesiniz diye, tatlı ve acı gerçekleri açıklayan elçimiz geldi! İşte size hem müjdeci hem de uyarıcı bir peygamber geldi! Allah, her şeye gücü yetendir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ey Kitab-ı Mukaddesin izleyicileri! Hiçbir peygamberin gelmediği uzun bir aradan sonra, size (hakikati) bildiren bu Elçimiz gönderildi ki "Bize ne bir müjdeci, ne de uyarıcı gelmedi" demeyesiniz: işte size bir müjdeci ve uyarıcı geldi, çünkü Allah dilediğini yapmaya kadirdir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada, "Bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi, ne de bir uyarıcı" demeyesiniz diye, işte size (hakikatı) açıklayan elçimiz (Muhammed) geldi. (Evet,) size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ey Ehli kitab! Peygamberlerin arası kesildiği, bilinemez hale geldiği bir fetret zamanında bakınız size Resulümüz geldi, tatlı ve acı hakıkatleri size beyan ediyor, bize ne beşaretle sevindirecek bir müjdeci, ne ıhtar ile kocunduracak bir inzarcı gelmedi demeyesiniz, işte size hem beşir, hem nezir bir Peygamber geldi, ve Allah her şey'e kadirdir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ey Kitap ehli, elçilerin arasının kesildiği sırada size Elçimiz geldi, size gerçekleri açıklıyor ki, (yarın kıyamette); "Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi" demeyesiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı geldi. Allah, herşeyi yapabilendir.
Gültekin Onan
Ey kitap ehli, elçilerin arası kesildiği dönemde: "Bize müjdeci de, uyarıcı da gelmedi" demenize (fırsat kalmasın) diye size apaçık anlatan elçimiz geldi. Böylece müjdeci de, uyarıcı da gelmiştir artık. Tanrı herşeye güç yetirendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Ey ehl-i kitab, peygamberlerin arası kesildiği zamanda size (hakıykatleri) apaçık söyleyip duran elçimiz (Muhammed) gelmişdir. Taki "Bize ne bir rahmet müjdecisi, ne de bir azab habercisi gelmedi" demenize (meydan kalmasın), İşte size rahmet müjdecisi de, azab habercisi de geldi artık. Allah, her şey'e hakkıyle kaadirdir.
İbni Kesir
Ey Ehl-i Kitab, Peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde, gerçekten size peygamberimiz gelmiştir. Gerçekleri açıklıyor ki; bize müjdeci ve uyarıcı gelmedi, demeyesiniz ve o, size gerçekten müjdeci ve uyarıcı olarak gelmiştir. Ve Allah; her şeye Kadir'dir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
-Ey Kitap ehli! Peygamberlerin gelmediği dönemde "Bize, müjdeci ve uyarıcı gelmedi." demeyesiniz diye, size gerçekleri açıkça anlatan Peygamberimiz geldi. O, müjdeci ve uyarıcı olarak gelmiştir. Allah'ın her şeye gücü yeter.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Ey Ehl-i kitap! Resullerin gelmesinin kesintiye uğradığı bir sırada,ileride "bize ne müjdeleyen ne de uyaran hiçbir Peygamber gelmedi" demeyesiniz diye size, müjdeleyici ve uyarıcı elçimiz, her şeyi beyan etmek üzere geldi. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Ey kendilerine hakikat bilgisi verilmiş olanlar. . . Rasullerin arasının kesildiği bir süreçte, size gerçekleri açıklayan Rasulümüz gelmiştir. . . "Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi" demeyesiniz (diye). . . İşte size müjdeleyici ve uyarıcı (Rasul) geldi. . . Allah her şey üzerine Kaadir'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
O people of the scripture, our messenger has come to you, to explain things to you, after a period of time without messengers, lest you say, "We did not receive any preacher or warner." A preacher and warner has now come to you. GOD is Omnipotent.,
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
O people of the Book, Our messenger has come to clarify for you after a lack of messengers; so that you cannot say: "No bearer of good news or warner has come to us;" for a bearer of good news and a warner has come to you; and God is capable of all things.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
O people of the book, Our messenger has come to clarify for you after a period of absence of messengers; so that you cannot say, "No bearer of good news or warner has come to us;" for a bearer of good news and a warner has come to you; and God is capable of all things.
# Kelime Anlam Kök
1 ya ehle: ehli اهل
2 l-kitabi: Kitap كتب
3 kad: muhakkak
4 ca'ekum: size geldi جيا
5 rasuluna: Elçimiz رسل
6 yubeyyinu: gerçekleri açıklıyan بين
7 lekum: size
8 ala:
9 fetratin: arasının kesildiği sırada فتر
10 mine:
11 r-rusuli: elçilerin رسل
12 en:
13 tekulu: demeyesiniz قول
14 ma:
15 ca'ena: bize gelmedi جيا
16 min:
17 beşirin: bir müjdeleyici بشر
18 ve la: ve ne de
19 nezirin: bir uyarıcı نذر
20 fekad: işte
21 ca'ekum: size geldi جيا
22 beşirun: müjdeleyici بشر
23 ve nezirun: ve uyarıcı نذر
24 vallahu: Allah
25 ala:
26 kulli: her كلل
27 şey'in: şeye شيا
28 kadirun: kadirdir قدر