Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ey Kitap Ehli! Resullerin arasının kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklayan resulümüz geldi. "Bize herhangi bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi." demeyesiniz diye, müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Allah, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

يَٓا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَٓاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُولُوا مَا جَٓاءَنَا مِنْ بَش۪يرٍ وَلَا نَذ۪يرٍۘ فَقَدْ جَٓاءَكُمْ بَش۪يرٌ وَنَذ۪يرٌۜ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ۟
Ya ehlel kitabi kad caekum resuluna yubeyyinu lekum ala fetretin min er rusuli en tekulu ma caena min beşirin ve la nezirin fe kad caekum beşirun ve nezir vallahu ala kulli şey'in kadir.
#kelimeanlamkök
1ya ehleehliاهل
2l-kitabiKitapكتب
3kadmuhakkak
4ca'ekumsize geldiجيا
5rasulunaElçimizرسل
6yubeyyinugerçekleri açıklıyanبين
7lekumsize
8ala
9fetratinarasının kesildiği sıradaفتر
10mine
11r-rusulielçilerinرسل
12en
13tekuludemeyesinizقول
14ma
15ca'enabize gelmediجيا
16min
17beşirinbir müjdeleyiciبشر
18ve lave ne de
19nezirinbir uyarıcıنذر
20fekadişte
21ca'ekumsize geldiجيا
22beşirunmüjdeleyiciبشر
23ve nezirunve uyarıcıنذر
24vallahuAllah
25ala
26kulliherكلل
27şey'inşeyeشيا
28kadirunkadirdirقدر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ey Ehli kitap! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada size peygamberimiz geldi. Gerçekleri size açıklıyor ki, kıyamette "Bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi" demeyesiniz. İşte, size müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye gücü yetendir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ey kitap ehli! (Kıyamet günü) "Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi." dersiniz diye elçilerin arası kesildiği* sırada (gerçekleri) açıklamakta olan Elçimiz size geldi. Size elbette bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye gücü yetendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kitap halkı! Elçiler arasındaki bir boşluk döneminden sonra size elçimiz gelmiş bulunuyor ve size gerçekleri anlatıyor ki "Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi" demeyesiniz. Oysa size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiş bulunuyor. ALLAH her şeye Gücü Yetendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ey Kitap Ehli! Resullerin arasının kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklayan resulümüz geldi. "Bize herhangi bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi." demeyesiniz diye, müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Allah, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ey Ehl-i Kitap*, elçilere ara verildikten sonra, size her şeyi açıkça ortaya koyan Elçimiz geldi. "Bize müjdeci ve uyarıcı biri gelmedi" diyebilirdiniz ama işte müjdeci ve uyarıcı geldi. Her şeye bir ölçü koyan Allah'tır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ey kitap halkı! "Bize, muştulayıcı ve uyarıcı gelmedi!" dersiniz diye, elçilerin gelmediği uzun bir aradan sonra, size açıkça anlatan elçimiz gelmiştir. Çünkü Allah, her şeye Gücü Yetendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ey önceki vahyin takipçileri! Peygambersiz geçen uzun bir fetretin ardından "Bize asla ne müjdecilerden biri geldi, ne de uyarıcılardan biri" dersiniz diye, uyaran ve müjdeleyen Elçimiz, (hakikati) açıklamak üzere işte size de geldi; zira Allah'ın gücü her şeye yeter.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ey Ehlikitap! Resullerin arası kesildiği bir sırada resulümüz size geldi; ayan-beyan açıklamalarda bulunuyor. "Bize ne müjdeci geldi ne uyarıcı" demeyesiniz. İşte müjdeci de geldi size, uyarıcı da. Allah her şeye kadirdir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ey Kitap Ehli, elçilerin arası kesildiği dönemde: "Bize müjdeci de, bir uyarıcı da gelmedi" demenize (fırsat kalmasın) diye size apaçık anlatan elçimiz geldi. Böylece müjdeci de, uyarıcı da gelmiştir artık. Allah her şeye güç yetirendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ey kitap verilenler, bakınız size, peygamberlerin gelişinin kesintiye uğradığı bir zamanda: "Bize ne müjdeyle sevindirecek bir müjdeci ne de ihtar ile gocunduracak bir uyarıcı gelmedi!" demeyesiniz diye, tatlı ve acı gerçekleri açıklayan elçimiz geldi! İşte size hem müjdeci hem de uyarıcı bir peygamber geldi! Allah, her şeye gücü yetendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ey Kitab-ı Mukaddesin izleyicileri! Hiçbir peygamberin gelmediği uzun bir aradan sonra, size (hakikati) bildiren bu Elçimiz gönderildi ki "Bize ne bir müjdeci, ne de uyarıcı gelmedi" demeyesiniz: işte size bir müjdeci ve uyarıcı geldi, çünkü Allah dilediğini yapmaya kadirdir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada, "Bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi, ne de bir uyarıcı" demeyesiniz diye, işte size (hakikatı) açıklayan elçimiz (Muhammed) geldi. (Evet,) size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey Ehli kitab! Peygamberlerin arası kesildiği, bilinemez hale geldiği bir fetret zamanında bakınız size Resulümüz geldi, tatlı ve acı hakıkatleri size beyan ediyor, bize ne beşaretle sevindirecek bir müjdeci, ne ıhtar ile kocunduracak bir inzarcı gelmedi demeyesiniz, işte size hem beşir, hem nezir bir Peygamber geldi, ve Allah her şey'e kadirdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey Kitap ehli, elçilerin arasının kesildiği sırada size Elçimiz geldi, size gerçekleri açıklıyor ki, (yarın kıyamette); "Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi" demeyesiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı geldi. Allah, herşeyi yapabilendir.

 • Gültekin Onan

  Ey kitap ehli, elçilerin arası kesildiği dönemde: "Bize müjdeci de, uyarıcı da gelmedi" demenize (fırsat kalmasın) diye size apaçık anlatan elçimiz geldi. Böylece müjdeci de, uyarıcı da gelmiştir artık. Tanrı herşeye güç yetirendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ey ehl-i kitab, peygamberlerin arası kesildiği zamanda size (hakıykatleri) apaçık söyleyip duran elçimiz (Muhammed) gelmişdir. Taki "Bize ne bir rahmet müjdecisi, ne de bir azab habercisi gelmedi" demenize (meydan kalmasın), İşte size rahmet müjdecisi de, azab habercisi de geldi artık. Allah, her şey'e hakkıyle kaadirdir.

 • İbni Kesir

  Ey Ehl-i Kitab, Peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde, gerçekten size peygamberimiz gelmiştir. Gerçekleri açıklıyor ki; bize müjdeci ve uyarıcı gelmedi, demeyesiniz ve o, size gerçekten müjdeci ve uyarıcı olarak gelmiştir. Ve Allah; her şeye Kadir'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Ey Kitap ehli! Peygamberlerin gelmediği dönemde "Bize, müjdeci ve uyarıcı gelmedi." demeyesiniz diye, size gerçekleri açıkça anlatan Peygamberimiz geldi. O, müjdeci ve uyarıcı olarak gelmiştir. Allah'ın her şeye gücü yeter.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ey Ehl-i kitap! Resullerin gelmesinin kesintiye uğradığı bir sırada,ileride "bize ne müjdeleyen ne de uyaran hiçbir Peygamber gelmedi" demeyesiniz diye size, müjdeleyici ve uyarıcı elçimiz, her şeyi beyan etmek üzere geldi. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ey kendilerine hakikat bilgisi verilmiş olanlar.. . Rasullerin arasının kesildiği bir süreçte, size gerçekleri açıklayan Rasulümüz gelmiştir. . . "Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi" demeyesiniz (diye). . . İşte size müjdeleyici ve uyarıcı (Rasul) geldi. . . Allah her şey üzerine Kaadir'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kitap halkı! Elçiler arasındaki bir boşluk döneminden sonra size elçimiz gelmiş bulunuyor ve size gerçekleri anlatıyor ki 'Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi,' demeyesiniz. ALLAH her şeye Gücü Yetendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ey Kitap Ehli! Rasullerin arasının kesildiği bir dönemde, "Bize herhangi bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi." demeyesiniz diye, işte size açıklayıcı, müjdeleyici ve uyarıcı olarak Rasul'ümüz geldi. Allah, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

 • Progressive Muslims

  O people of the Scripture, Our messenger has come to clarify for you after a lack of messengers; so that you cannot Say: "No bearer of good news or warner has come to us;" for a bearer of good news and a warner has come to you; and God is capable of all things.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  O doctors of the Law: Our messenger has come to you making clear to you, upon an interval between the messengers lest you say: “There came not to us any bearer of glad tidings or warner.” But there has come to you a bearer of glad tidings and warner; and God is over all things powerful.

 • Aisha Bewley

  People of the Book! Our Messenger has come to you, making things clear to you, after a period with no Messengers, lest you should say, ‘No one came to us bringing good news or warning. ’ Someone has come to you bringing good news and a warning. Allah has power over all things.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  O people of the scripture, our messenger has come to you, to explain things to you, after a period of time without messengers, lest you say, "We did not receive any preacher or warner." A preacher and warner has now come to you. GOD is Omnipotent.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  O people of the Book, Our messenger has come to clarify for you after a lack of messengers; so that you cannot say: "No bearer of good news or warner has come to us;" for a bearer of good news and a warner has come to you; and God is capable of all things.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  O people of the book, Our messenger has come to clarify for you after a period of absence of messengers; so that you cannot say, "No bearer of good news or warner has come to us;" for a bearer of good news and a warner has come to you; and God is capable of all things.