5. Maide suresi 25. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Dedi: "Ey Rabb'im! Kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. O halde bizimle fasık* toplumun arasını ayır.".

قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
Kale rabbi inni la emliku illa nefsi ve ahi fefruk beynena ve beynel kavmil fasikin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Musa, "Rabbim! Ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum; bizimle bu yoldan çıkmış toplumun arasını ayır" diye yalvardı.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
O da bunun üzerine: 'Rabbim, ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebiliyorum. Bizimle yoldan çıkmış bu topluluğun arasını ayır,' dedi.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Dedi: "Ey Rabb'im! Kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. O halde bizimle fasık* toplumun arasını ayır.".
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Musa dedi ki "Ey Rabbim, benim gücüm sadece kendime ve kardeşime yeter. Artık bizimle o yoldan çıkmış topluluğunun arasını ayır."
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Dedi ki: "Efendim! Aslında, kendim ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Yoldan çıkmış bu toplumla, artık aramızı ayır!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
(Musa) "Rabbim! Sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde, bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet!" diye yalvardı.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Şöyle yakardı Musa: "Rabbim! Nefsimle kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık sapıklar topluluğu ile bizim aramızı ayır."
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
(Musa:) "Rabbim, gerçekten kendimden ve kardeşimden başkasına malik olamıyorum. Öyleyse bizimle fasıklar topluluğunun arasını Sen ayır." dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Musa: "Ey Rabbim, görüyorsun, ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum; artık bizimle o doğru yoldan çıkmış topluluğun arasını ayır!" dedi.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
(Musa,) "Ey Rabbim! Benim sadece kendime ve kardeşim (Harun)a sözüm geçiyor! O zaman, bizimle bu sapkın halk arasına bir çizgi çek!" diye yalvardı.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Musa, "Ey Rabbim! Ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebilirim. Artık bizimle, o yoldan çıkmışların arasını ayır" dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Dedi: Yarab, görüyorsun ben nefsimle kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum, artık bizimle o fasıkler kavminin arasını ayır
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
(Musa), "Ya Rabbi, dedi, ben kendimden ve kardeşimden başkasına malik değilim. Bizimle, o yoldan çıkmış toplumun arasını ayır."
Gültekin Onan
(Musa:) "Rabbim, gerçekten kendimden ve kardeşimden başkasına malik olamıyorum. Öyleyse bizimle fasıklar kavminin arasını sen ayır" dedi.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Musa) "Yarab, ben kendimle kardeşimden başkasına malik olmuyorum. Artık bizim aramızla o faasıklar güruhunun arasını sen ayır" dedi.
İbni Kesir
Demişti ki: Rabbım; ben, ancak kendime ve kardeşime sahibim. Artık bizimle fasıklar güruhunun arasını ayır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Musa: -Rabbim, ben, kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu fasık toplumun arasını ayır, dedi.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Musa: "Ya Rabbi, dedi, ben kendi nefsimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu itaatsiz, bu yoldan çıkmış topluluk arasında Sen hükmünü ver!"
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
(Musa) şöyle dedi: "Rabbim. . . Muhakkak ki ben, sadece kendime ve kardeşime söz geçirebiliyorum. . . Artık bizimle o fasıklar (inancı bozulmuşlar) topluluğunun arasını ayır. "
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
He said, "My Lord, I can only control myself and my brother. So, allow us to part company with the wicked people."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
He said: "My Lord, I do not possess except myself and my brother, so separate between us and between the wicked people."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
He said, "My Lord, I do not control except myself and my brother, so separate between us and between the wicked people."
# Kelime Anlam Kök
1 kale: dedi قول
2 rabbi: Ya Rabbi ربب
3 inni: elbette ben
4 la:
5 emliku: malik değilim ملك
6 illa: başkasına
7 nefsi: kendimden نفس
8 ve ehi: ve kardeşimden اخو
9 fefruk: ayır فرق
10 beynena: aramızı بين
11 ve beyne: ve arasını بين
12 l-kavmi: toplumun قوم
13 l-fasikine: yoldan çıkmış فسق