5. Maide suresi 29. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

"Dilerim ki, benim günahımla* birlikte kendi günahını da yüklenerek Ateş'e gidenlerden olursun. Çünkü zalimlerin cezası budur.".

إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ
İnni uridu en tebue bi ismi ve ismike fe tekune min ashabin nar, ve zalike cezauz zalimin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
"Ben isterim ki sen, benim günahımı da, senin günahını da yüklenip ateş halkından olasın! Zalimlerin cezası budur."
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
'Günahımı günahınla birlikte yüklenerek cehenneme girmeni isterim. Zalimler böyle cezalandırılır.'
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
"Dilerim ki, benim günahımla* birlikte kendi günahını da yüklenerek Ateş'e gidenlerden olursun. Çünkü zalimlerin cezası budur.".
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
İsterim ki hem benim günahımı hem de kendi günahını sırtlanasın da cehennem ahalisinden olasın*. Yanlış yapanların cezası işte budur."
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
"Aslında, hem benim suçlarımı hem de kendi suçlarını yüklenmeni; böylece, ateşin yoldaşlarından olmanı istiyorum. Çünkü haksızlık yapanların cezası, işte budur!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Dilerim, hem benim günahımı hem de (benden dolayı) kazandığın günahı yüklenir ve böylece cehennemin yolunu tutarsın: Zaten zalimlerin cezası da budur."
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
"Ben istiyorum ki, sen benim günahımı da senin günahını da yüklenip ateş halkından olasın. İşte budur zalimlerin cezası!"
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
"Şüphesiz kendi günahını ve benim günahımı yüklenmeni ve böylelikle ateşin halkından olmanı isterim. Zulmedenlerin cezası budur."
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ben, hem benim hem de kendinin günahını yüklenip cehennemliklerden olmanı isterim. Zulmedenlerin cezası işte budur!" dedi.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
(Beni öldürürsen,) dilerim, hem kendi günah(lar)ını, hem de benim günahlarımı(n yükünü) yüklenir ve böylece cehennemin yolunu tutarsın! Çünkü zalimlerin cezası budur.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
"Ben istiyorum ki, sen benim günahımı da, kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın. İşte bu zalimlerin cezasıdır."
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ben isterim ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenüb varasın da o ateşe layıklardan olasın, zalimlerin cezası işte budur
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
"Ben isterim ki sen, benim günahımı da, senin günahını da yüklenip ateş halkından olasın! zalimlerin cezası budur."
Gültekin Onan
"Kuşkusuz kendi günahını ve benim günahımı yüklenmeni ve böylelikle ateşin halkından olmanı isterim. Zulmedenlerin cezası budur."
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
"Şübhesiz dilerim ki sen kendi günahınla birlikde benim günahımı da yüklenesin de o ateşin yaranından olasın. İşte zaalimlerin cezası budur".
İbni Kesir
Dilerim ki sen; benim günahımı da, kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası da budur.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Ben, hem benim hem de kendi günahını yüklenerek cehennemliklerden olmanı isterim, zulmedenlerin cezası budur, dedi.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
(27-29) Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku: Onların her ikisi birer kurban takdim etmişlerdi de birininki kabul edilmiş, öbürününki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, kardeşine: "Seni öldüreceğim" dedi. O da: "Allah, ancak müttakilerden kabul buyurur, dedi. Yemin ederim ki, sen beni öldürmek için el kaldırırsan, ben seni öldürmek için sana el kaldırmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım." "Ben isterim ki sen, kendi günahınla beraber benim günahımı da yüklenesin de cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur!"
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
"İsterim ki hem benim suçumun vebalini hem de kendi suçunun vebalini yüklenesin; ateş ehlinden olasın. . . İşte budur zalimlerin cezası!"
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
"I want you, not me, to bear my sin and your sin, then you end up with the dwellers of Hell. Such is the requital for the transgressors."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
"I want you to have both my sin and your own sin, and you will then be among the dwellers of the Fire. Such is the recompense of the wicked."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
"I want you to have both my sin as well as your own sin, and you will then be among the dwellers of the fire. Such is the reward of the wicked."
# Kelime Anlam Kök
1 inni: ben
2 uridu: isterim ki رود
3 en:
4 tebu'e: sen yüklenip بوا
5 biismi: benim günahımı اثم
6 ve ismike: ve kendi günahını اثم
7 fetekune: olasın كون
8 min:
9 eshabi: halkından صحب
10 n-nari: ateş نور
11 ve zalike: ve budur
12 ceza'u: cezası جزي
13 z-zalimine: zalimlerin ظلم