5. Maide suresi 40. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Bilmez misin? Kuşkusuz ki göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Dilediğine* azap eder, dilediğini bağışlar. Allah Her Şeye Güç Yetiren'dir.

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
E lem ta'lem ennallahe lehu mulkus semavati vel ardı yuazzibu men yeşau ve yagfiru limen yeşa vallahu ala kulli şey'in kadir.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır? O, dilediğini cezalandırır, dilediğini bağışlar. Allah, her şeye gücü yetendir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Göklerin ve yerin egemenliğinin ALLAH'a ait olduğunu bilmez misin? Dilediğine azap eder, dilediğini bağışlar. ALLAH her şeye Gücü Yetendir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Bilmez misin? Kuşkusuz ki göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Dilediğine* azap eder, dilediğini bağışlar. Allah Her Şeye Güç Yetiren'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Bilmez misin göklerde ve yerde tüm yetki Allah'ın elindedir. O, azabı hak edene azab eder, affı hak edeni de affeder. Her şeye bir ölçü koyan Allah'tır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Kuşkusuz, göklerin ve yeryüzünün yönetimi Allah'a özgüdür; bilmiyor musun? Dilediğini cezalandıracak, dilediğini de bağışlayacaktır. Çünkü Allah, her şeye Gücü Yetendir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Bilmez misin ki göklerin ve yerin otoritesi Allah'a aittir; O dileyeni cezalandırmayı, dileyeni de bağışlamayı diler: tabii ki Allah'ın gücü her şeye yeter.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Göklerin de yerin de mülk ve saltanatının Allah'ın olduğunu bilmedin mi? Dilediğine azap eder O, dilediğini affeder. Allah'ın gücü herşeye yeter.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğunu bilmiyor musun? O, kimi dilerse azablandırır, kimi dilerse bağışlar. Allah, her şeye güç yetirendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır, dilediğini azaba çeker, dilediğinin günahını bağışlar. Allah herşeye gücü yetendir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allahındır? O, dilediğini cezalandırır, dilediğini bağışlar: Zira Allah her şeye kadirdir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. O, dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bilmezmisin ki Allah, bütün Semavat-ü Arz mülkü onun, dilediğini azaba çeker, dilediğinin günahını örter olduğunu? Allah her şey'e kadirdir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a aidolduğunu bilmedin mi? (O), dilediğine azabeder, dilediğini bağışlar. Allah herşeye kadirdir.
Gültekin Onan
Göklerin ve yerin mülkünün Tanrı'ya ait olduğunu bilmiyor musun? O kimi dilerse azablandırır, kimi dilerse bağışlar. Tanrı her şeye güç yetirendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Hakıykatde göklerin ve yerin mülk (-ü saltanat) ı Allahın olduğunu bilmedin mi? (Elbette bildin). O, kimi dilerse azaba çeker, kimi dilerse yarlığar. Allah her şey'e hakkıyle kaadirdir.
İbni Kesir
Bilmez misin ki, göklerin ve yeryüzünün mülkü Allah'ındır. Dilediğine azab eder, dilediğini bağışlar. Ve Allah; her şeye Kadir'dir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Göklerin ve yerin hakimiyetinin yalnızca Allah'ın olduğunu bilmiyor musun? Allah, dilediğini cezalandırır, dilediğini bağışlar. Allah'ın her şeye gücü yeter.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini cezalandırır, dilediğini affeder; Çünkü Allah her şeye kadirdir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Semalar ve arzın mülkü Allah içindir (hakikatini), bilmedin mi? Dilediğini azaplandırır ve dilediğini bağışlar! Allah her şeye Kaadir'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Do you not know that GOD possesses the sovereignty of the heavens and the earth? He punishes whomever He wills, and forgives whomever He wills. GOD is Omnipotent.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Did you not know that God possesses the sovereignty of the heavens and the earth. He punishes whom He wills and He forgives whom He wills; and God is capable of all things.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Did you not know that God possesses the sovereignty of heavens and earth? He punishes whom He wills and He forgives whom He wills; and God is capable of all things.
# Kelime Anlam Kök
1 elem:
2 tea'lem: bilmez misin ki علم
3 enne: şüphesiz
4 llahe: Allah'a
5 lehu: aittir
6 mulku: mülkü ملك
7 s-semavati: göklerin سمو
8 vel'erdi: ve yerin ارض
9 yuazzibu: azabeder عذب
10 men: kimseye
11 yeşa'u: dilediği شيا
12 ve yegfiru: ve bağışlar غفر
13 limen: kimseyi
14 yeşa'u: dilediği شيا
15 vallahu: Allah
16 ala: üzerine
17 kulli: her كلل
18 şey'in: şey شيا
19 kadirun: kadirdir قدر