5. Maide suresi 53. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

İman edenler şöyle derler: "Bütün güçleri ile senin yanında olacaklarına dair yemin edenler bunlar mı? İşte onların yaptığı bütün işler boşa gitti. Ve hüsrana uğrayanlar oldular.

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ أَهَؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِينَ
Ve yekulullezine amenu e haulaillezine aksemu billahi cehde eymanihim innehum le meakum habitat a'maluhum fe asbahu hasirin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
O zaman iman edenler, "Bunlar mıdır sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle yemin edenler?" diyeceklerdir. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir de kaybedenlerden olmuşlardır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
O zaman inananlar, 'Sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle ALLAH adına yemin edenler bunlar mı,' diyecek. Çabaları boşa çıkmış ve zarar etmişlerdir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
İman edenler şöyle derler: "Bütün güçleri ile senin yanında olacaklarına dair yemin edenler bunlar mı? İşte onların yaptığı bütün işler boşa gitti. Ve hüsrana uğrayanlar oldular.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
(O zaman) Müminler derler ki "Bunlar mı bizimle* birlikte olduklarına dair Allah'a yemin edip duranlar?" Onların emekleri boşa gider ve hüsrana düşerler.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
İnanca çağırılanlar, şöyle derler: "Sizinle kesinlikle birlikte olduklarına ilişkin, tüm güçleriyle, Allah'ın üzerine yemin edenler gerçekten bunlar mı?" Onların yaptıkları boşa gitmiş; böylece yitime uğramışlardır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
İman edenler de (birbirlerine) derler ki: "Var güçleriyle, sizinle beraber olacaklarına dair yemin edenler bunlar mı? Onların bütün çabaları boşa gitmiştir; sonuçta kaybeden onlar olmuştur."
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
İman edenler derler ki: "Şunlar mıdır o tüm güçleriyle sizinle beraber olduklarına yemin edenler?" Bütün amelleri boşa çıkmıştır da hüsrana uğrayanlardan oluvermişlerdir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
İman edenler: "Olanca yeminleriyle elbette sizlerle birlik olduklarına ilişkin Allah'a yemin edenler bunlar mıdır? Onların bütün yapıp ettikleri boşa çıkmıştır, böylece hüsrana uğrayanlar olmuşlardır." derler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İman edenler de: "O sizinle birlikte olduklarına dair Allah'a olanca güçleriyle yemin edenler şunlar mı? Onların bütün çabaları boşa gitti de en büyük zarara uğradılar." derler.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Oysa imana erenler, (birbirlerine), "Sizinle birlikte olacaklarına dair kararlı şekilde Allaha yemin edenler bu kişiler midir? Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir, çünkü onlar ziyandadır!" derler.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
(O zaman) iman edenler derler ki: "Sizinle beraber olduklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin edenler şunlar mı?" Bunların çabaları boşa çıkmıştır. Böylece ziyan edenler olmuşlardır.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Mü'minler de ha, derler: Şunlar mı o, sizinle beraber olduklarına olanca yeminleriyle Allaha yemin edenler?, bütün çabaladıkları boşuna gitti de husran içinde kaldılar
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
(O zaman) inananlar, "Bunlar mı o, bütün güçleriyle sizinle beraber olduklarına yemin edenler?" derler. Bütün çabaları boşa çıkmış, kaybedenlerden olmuşlardır.
Gültekin Onan
İnananlar dedi ki: "Olanca yeminleriyle elbette sizlerle birlik olduklarına ilişkin Tanrı'ya yemin edenler bunlar mıdır? Onların bütün yapıp ettikleri boşa çıkmıştır, böylece hüsrana uğrayanlar olmuşlardır."
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
İman edenler de diyecek (ler) ki: "Her halde sizinle berabe olduklarına dair (zaman zaman) yeminlerini te'kide çalışarak Allaha and içenler bunlar mı? Onların bütün yapdıkları boşuna gitmiş, bu suretle onlar en büyük zarara uğrayan (insan) lar olmuşlardır".
İbni Kesir
Aman edenler derler ki: Sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıdır? Amelleri boşa gitmiş ve hüsrana uğrayanlardan olmuşlardır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Müminler: -Sizinle beraber olduklarına var güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıdır? derler, onların çalışmaları boşa gitmiş ve kaybedenler olmuşlardır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Onların içyüzlerini ancak o zaman keşfeden müminler de birbirlerine:"Hayret doğrusu! Onlar değil miydi, siz müminlerle beraber olduklarına dair var güçleriyle yemin edip duranlar?" Ama sonunda ne oldu? Gösteriş için yaptıkları bütün işleri boşa gitti, dünyada da, ahirette de ziyan edenlerden oldular.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
İman edenler derler ki: "Sizinle beraber olduklarına, bütün güçleriyle Allah adına yemin edenler bunlar mı?" Yaptıkları boşa gitmiştir; hüsrana uğrayanlar olmuşlardır.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
The believers will then say, "Are these the same people who swore by GOD solemnly that they were with you?" Their works have been nullified; they are the losers.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And those who believe said: "Were these the ones who swore oaths by God that they are with you?" Their works have collapsed, and they have become losers.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Those who acknowledge said, "Were these the ones who swore oaths by God that they were with you?" Their works have collapsed, and they have become losers.
# Kelime Anlam Kök
1 ve yekulu: ve derler قول
2 ellezine: kimseler
3 amenu: inanan(lar) امن
4 eha'ula'i: bunlar mı o
5 ellezine: kimseler
6 eksemu: yemin edenler قسم
7 billahi: Allah'a
8 cehde: güçlü جهد
9 eymanihim: yeminleriyle يمن
10 innehum: kesinlikle
11 lemeakum: sizinle beraber olduklarına
12 habitat: boşa çıkmıştır حبط
13 ea'maluhum: bütün çabaları عمل
14 fe esbehu: olmuşlardır صبح
15 hasirine: kaybedenlerden خسر