Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ey Resul! Rabb'inden sana her indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan, O'nun mesajını tebliğ etmemiş sayılırsın. Allah, seni insanlardan koruyor. Kuşkusuz, Allah, Kafirleri doğru yola iletmez.

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
Ya eyyuherresulu bellıg ma unzile ileyke min rabbik ve in lem tef'al fema bellagte risaleteh vallahu ya'sımuke minen nas innallahe la yehdil kavmel kafirin.
#kelimeanlamkök
1ya eyyuhaey
2r-rasuluElçiرسل
3belligduyurبلغ
4maşeyi
5unzileindirilenنزل
6ileykesana
7min-den
8rabbikeRabbin-ربب
9ve inve eğer
10lem
11tef'albunu yapmazsanفعل
12fema
13bellegteduyurmamış olursunبلغ
14risaletehuO'nun mesajınıرسل
15vallahuAllah
16yea'simukeseni korurعصم
17mine-dan
18n-nasiinsanlar-نوس
19innedoğrusu
20llaheAllah
21la
22yehdiyola iletmezهدي
23l-kavmetoplumunuقوم
24l-kafirinekafirlerكفر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan, O'nun peygamberliğini yapmamış olursun. Allah, seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kafirler topluluğuna rehberlik etmez.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Ey Elçi! Rabbinden sana indirileni tebliğ et!
*
(Bunu) yapmazsan O'nun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni (inkârcı) insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz ki Allah o kâfirler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Elçi, Efendinden sana indirileni duyur. Bunu yapmazsan O'nun elçiliğini duyurmamış olursun. ALLAH seni halktan koruyacak. ALLAH inkarcıları doğru yola iletmez.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Ey Resul! Rabb'inden sana her indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan, O'nun mesajını tebliğ etmemiş sayılırsın. Allah, seni insanlardan koruyor. Kuşkusuz, Allah, Kafirleri doğru yola iletmez.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Ey Elçi! Rabbinden sana ne indirildiyse onu tebliğ et. Tebliğ etmezsen vazifeni yapmış olmazsın. Allah, seni insanlardan korur. Allah, kafirler topluluğunu yola getirmez.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ey peygamber! Efendinden sana indirileni bildir. Eğer bunu yapmazsan, O'nun verdiği elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah, seni insanlardan koruyacaktır. Kuşkusuz, Allah, nankörlük eden bir toplumu doğru yola eriştirmez.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ey Peygamber! Rabbinden sana indirilen hakikati tebliğ et! Eğer bunu (tam) yapmazsan, O'nun mesajını (hiç) tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlar(ın saldırısın)dan koruyacaktır. Kuşku yok ki Allah nankörlüğe (ittifak etmiş) bir topluma rehberliğini bahşetmez.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Ey resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Allah, küfre batmış topluluğa kılavuzluk etmez.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer (bu görevini) yapmayacak olursan, O'nun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz, Allah, kafir olan bir topluluğu hidayete erdirmez.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ey şanlı Peygamber, sana Rabbinden her indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Emin ol, Allah, kafirleri muratlarına erdirmeyecektir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ey Elçi! Rabbinden sana indirilenleri tebliğ et: Sen onu tam yapmadığın sürece Rabbinin mesajını (hiç) yaymamış olursun. (Görevini yaparsan) Allah seni (inanmayan) insanlardan koruyacaktır. Allah, hakikati inkar eden insanları doğru yola iletmez.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O'nun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah, seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ey şanlı Resul sana rabbından her indirileni tebliğ et, etmezsen onun risaletini eda etmiş olmazsın, Allah seni insanlardan koruyacak, emin ol Allah kafirleri muradlarına erdirmiyecek

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ey Elçi, Rabbinden sana indirileni duyur; eğer bunu yapmazsan, O'nun mesajını duyurmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Doğrusu Allah, kafirler toplumunu yola iletmez.

Gültekin Onan
Ey peygamber, rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer (bu görevini) yapmayacak olursan, O'nun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Tanrı seni insanlardan koruyacaktır. Kuşkusuz Tanrı kafir bir kavmi hidayete erdirmez.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan (Allahın) elçiliğini tebliğ (ve ifa) etmiş olmazsın. Allah seni insanlardan koruyacakdır. Şübhesiz ki Allah kafirler güruhunu muvaffak etmez.

İbni Kesir
Ey Peygamber; Rabbından sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan; O'nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah; seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah; kafirler güruhunu hidayete erdirmez.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
-Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, eğer bunu yapmazsan, peygamberlik görevini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Allah, kafir topluma yol göstermez.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Ey Peygamber! Rabbinden sana indirilen buyrukları tebliğ et!Eğer bunu yapmazsan risalet vazifesini yapmamış olursun. Allah seni, zarar vermek isteyenlerin şerlerinden koruyacaktır. Allah kafirleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Ey (şerefli) Rasul... Rabbinden sana inzal olunanı tebliğ et! Eğer yapmazsan, "HU"nun risaletini eda etmemiş olursun! Allah seni insanlardan korur... Muhakkak ki Allah, hakikati inkar edenler topluluğuna hidayet etmez!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Elçi, Rabbinden sana indirileni duyur. Bunu yapmazsan O'nun elçiliğini duyurmamış olursun. ALLAH seni halktan koruyacak. ALLAH inkarcıları doğru yola iletmez.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Ey Rasul! Rabb'inden sana her indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan, O'nun mesajını tebliğ etmemiş sayılırsın. Allah, seni insanlardan koruyor. Kuşkusuz, Allah, gerçeği yalanlayan nankörleri doğru yola iletmez.

Rashad Khalifa The Final Testament
O you messenger, deliver what is revealed to you from your Lord - until you do, you have not delivered His message - and GOD will protect you from the people. GOD does not guide the disbelieving people.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
O messenger, deliver what was sent down to you from your Lord, and if you do not then you have not delivered His message; and God will protect you from the people. And God does not guide the rejecting people.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
O messenger, deliver what was sent down to you from your Lord; if you do not, then you have not delivered His message. God will protect you from the people. God does not guide the rejecting people.