Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Gerçeği kavrayanlar için yeryüzünde nice ayetler vardır.

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ
Ve fil ardı ayatun lil mukınine.
#kelimeanlamkök
1ve five vardır
2l-erdiyeryüzündeارض
3ayatunnice ibretlerايي
4lilmukininekesin inanacaklar içinيقن

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ayetler vardır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(20, 21) Kesin olarak inananlar için yerde de deliller vardır, kendinizde de. Görmüyor musunuz?
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Kesin iman edenler için yerde ayetler (işaret ve deliller) vardır.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Gerçeği kavrayanlar için yeryüzünde nice ayetler
*
vardır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Kesin bilgi sahibi olmak isteyenler için yeryüzünde belgeler var!

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Kuşku duymadan inananlar için, yeryüzünde kanıtlar vardır.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Yeryüzünde, gönülden inanmış olanların (şahit olduğu) ilahi işaretler vardır;

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Yeryüzünde ayetler vardır görürcesine bilenler için.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Yeryüzünde inanç sahipleri için birçok ibretler vardır;

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Yeryüzünde içlerinde hiçbir şüphe duymadan inananlar(ın görebileceği, Allah'ın varlığının) işaretleri vardır,

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
(20-21) Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz?

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Arzda da ayetler var iykan ehli için

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Kesin inanacaklar için yerde nice ibretler vardır.

Gültekin Onan
Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(Küre-i) arzda kamil bilgi saahibleri için nice ayetler vardır.

İbni Kesir
Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Yeryüzünde gerçekten iman edecekler için ayetler vardır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
(20-22) Kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde birçok deliller vardır. Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hala görmeyecek misiniz? Gökte de hem rızkınız (rızkınızın vesileleri), hem de size vad olunan cennet vardır.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
İkan sahiplerine arzda (bedende) işaretler vardır!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Kesin inananlar için yerde ayetler (işaret ve deliller) vardır.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Yeryüzünde, gerçeği kavrayanlar için nice ayetler
*
vardır.

Rashad Khalifa The Final Testament
The earth is full of signs for those who are certain.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And on the earth are signs for those who comprehend.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
In the earth are signs for those who reason.